Dorel Găină: Datorită fotografiei m-am împăcat cu lumea

Trecerea fiecărui om prin lume este efemeră. Unii dintre noi o părăsesc fără a lăsa urme. Alţii încercă să surprindă ceva din clipa unei realităţi în dorinţa de a o împărtăşi şi altora.

Artist nonconformist, experimentalist, cu figura unui personaj pitoresc, plin de farmec, profesorul universitar şi fotograful Dorel Găină iubeşte fotografia pentru că ea cultivă şi cercetează ceea ce am putea numi estetica efemeră a clipei, prin intemediul libajului vizual. Un artist fotograf este, în primul rând, un om de cultură a cărui viziune se exprimă prin intermediul imaginii. Este o plăcere să îl întâlneşti şi cu atât mai mult să-l asculţi vorbind despre artă şi fotografie pe Dorel Găină. Una dintre marile calităţi ale unui fotograf este aceea de a cunoaşte cum să se apropie de oameni. Pe Dorel Găină nimeni nu-l poate refuza atunci când îşi îndreaptă obiectivul spre el. Ştie să asculte, să vorbească, să fascineze şi să sensibilizeze, prin comportamentul său situându-se sub înaltul sentiment al preţuirii. Pe scurt întruchipează ceea ce defineşte un artist.

Dorel Găină s-a născut pe 12 februarie 1953 la Oradea. Între 1973 şi 1977 a urmat cursurile Institutului de Arte Plastice Ioan Andreescu din Cluj, specializarea Design. În prezent este unul dintre cei mai apreciaţi şi preţuiţi profesori ai Universităţii de Artă şi Design din Cluj, unde predă din anul 1991. A expus fotografii în expoziţii personale sau de grup din România, Ungaria, Franţa, Slovenia şi Brazilia. Este membru al Uniunii Artiştilor Plastici din România, Asociaţia Artiştilor Fotografi din România şi Art in Situ, Franţa.

Fotografia este o caligrafie pe o partitură

Grigore Roibu: Sunteţi fotograf şi, în acelaşi timp, teoretician al imaginii. Din punctul dvs. de vedere ce presupune fotografia, o transpunere a bucuriei pe care ne-o relevă realitatea sau traducerea realităţii prin intermediul limbajului vizual?

Dorel Găină: Da. Acesta ar fi în rezumat răspunsul la ce m-ai întrebat. Acum încep prin a deconstrui puţin tot. Suntem într-o inerţie de tip „coda” a deconstrucţiei asociate postmodernului. Nu sunt nici fotograf, nici teoretician. Sunt un iubitor de fotografie şi un iubitor de povestiri despre fotografie. Asta îmi dă o libertate de a fi pe orice poziţie, în orice punct de vedere sau de evaluare a minunăţiei care este fotografia, pe lângă tot ceea ce înseamnă comunicare şi iscodire sau hălăduire, atât cât avem acces, în realitate, în evidenţele acesteia sau derogările ei pe care le putem numi imaginare. Se pare, chiar dacă am unele semene de întrebare, asupra acestui adevăr sau aserţiuni, că nu putem visa sau imagina ceea ce nu există. Eu cred că putem, dar las răspunsul în aer…

În al doilea rând, când vorbesc despre fotografie, am un „buchet” de definiţii. Pentru a rezuma definiţiile sau, mai bine spus, zicerile despre fotografie, -cer, cu tot respectul celor care mă ascultă, să şteargă tot ceea ce am spus, pentru că memoria şi realitatea este mult mai largă şi plină de profunzimi decât un discurs liniar orizontal-, aş aduce în interfaţă două dintre acestea. Fotografia este una dintre bucuriile celor care ştiu să se uimească în faţa unei situaţii sau a unui lucru, fiind mistuiţi de nerăbdarea şi pofta de a mărturisi despre această umire, fie lor, fie altora. În altă ordine de idei, mi se pare că fotografia este asemenea unei caligrafii pe o partitură. Este o aducere de semne şi însemne pe o structură imaginară care la un mod de concordie sau stereotipie socială aduce împreună platforma de dialog între cel care a avut acces la consemnările de vizualitate, sigur asortate, asezonate, asistate de tot ceea ce însemnă mesaj şi semnificare şi cel care este dispus sau nu este dispus, dar este prezent ca receptor. Este folosit sau se lasă folosit ca receptor. Dincolo de asta, fotografia, ca orice imagine, este o construcţie artificială a minţii, a fizicului sau lăuntricului nostru, fiindcă orice imagine, de fapt, depinde de o procesare asemeni virtualităţii computerului, o procesare care se întâmplă în starea nostră fiziologică şi energetică. Pe lângă faptul că noi ne formăm o imagine mentală a iscodirii vizualităţii, trebuie să emitem o părere asupra realităţii printr-o suprapunere egală sau derogată. De aici apar inadvertenţe între evaluarea vizuală şi relitatea tactilă a faptei, a întâlnirii fizice cu realitatea. Fotografia este în acest sens, la fel ca desenul sau scrisul, o proteză de vizualitate. Vorbesc cu drag de toate aceste simplificări ale instanţei fotografiei, fiindcă fotografia, asemeni altor sisteme de comunicare, este în primul rând o taină. O taină care ne lasă, dacă suntem cuminţi şi îngăduitori, să asistăm pe la marginile ei. Însă, la fel ca şi în cazul desenului, sculpturii sau picturii, în cazul fotografiei nu am intrat în miezul lucrurilor. Nu ştiu dacă va trebui să intrăm vreodată sau dacă nu, aşa cum spunea Lucian Blaga, să lăsăm misterul lumii să fie alături de noi şi să nu-l risipim cu prezenţa noastră.

Plecând de la ideea că fotografia este şi rămâne o imagine artificială, ce defineşte o imagine bună mesajul sau calitatea tehnică?

– Imaginea este o modelare, un artefact virtual, fizic uman. Vorbeam înainte de acea imagine mentală care este virtuală şi transpunerea ei şi nu emiterea unei idei pentru a verifica realitatea într-o stare de arhivare, prin care alţii să se conecteze la ceea ce am văzut noi, sau nouă să ne rămână ca o arhivă fizică sub formă de artefact, ceea ce implică, desigur, starea de artificialitate, de proteză. Cu toate acestea, există o combinaţie foarte subtilă atunci când apare starea de capodoperă sau, să spun aşa, lucru bine făcut, în care putem aduce din taina imaginii mentale, cu tot ce însemnă ştiinţă şi tehnică, intuiţie şi rigoare logistică, putem aduce suficiente ingrediente de pe raftul instrumentarului etnic, aşa cum îi spun eu. Eu fotografiei îi spun imagine tehnică.

Aceasta are extensiile ei, cum ar fi cinematografia, video sau stări ale secvenţei animate. Ei bine, din instrumentarul etnic, dacă aducem suficiente ingrediente pe care le punem alături de starea de semnificare şi de simbol, fie cea punctuală dedicată proximităţii noastre sociale şi culturale, fie că este vorba de stereotip, de clişeu, de contestare sau propunere inovatoare, fie dacă se poate să accesăm dincolo de proximitate tot ceea ce însemnă istorie sau memorie pasivă a omenirii, atunci fotografia devine o oglindă foarte bună. O oglindă pentru a ne reflecta în ea. Dacă nu, ea este strâmbă, prea prăfuită sau cu multe accidente. Sigur, se pune întrebarea ce înţeleg prin oglindă. Ea este o taină, un punct de trecere a relităţii către altceva. Fotografia este o mărturisire pe care trebuie să o ştim procesa. Pot spune, din anecdotica istoriei fotografiei, că în trecut oamenii nu se regăseau în portretele fotografice, considerând că ele sunt un pandant al oglindirii. O stare de ultrareal. Când te uiţi în oglindă vezi stânga-dreapta şi în fotografie vezi invers. Oamenii nu se recunoşteau în imagine până când au învăţat să se vadă. De aceea vorbesc de stereotipii social-culturale, tehnice sau istorice.

Sunteţi un artist deschis experimentelor folosind prelucrarea computerizată a imaginii. Cât de departe se poate merge în prelucrarea imaginii fotografice ca acesta să râmână totuşi în sfera fotografiei?

– Cât de departe dorim noi, cu condiţia de a declara starea de secvenţă în care lucrăm. În design există teoria superizării. La modul simplist această teorie o putem rezuma astfel: o acumulare cantitativă care conţine elemente de calitate, dar este supusă unei aglomerări cantitative şi creează o presiune care asigură un salt pe un alt nivel, de regulă superior. De aceea îi spune superizare. Ei bine, fotografia, dacă pornim de la faptul că este asemenea oricărei investigări de vizualitate, o stare de artificialitate, dacă ne asumăm acest lucru, atunci avem dreptul să modelăm asupra ei. Dar, desigur, fotografia are două instanţe contradictorii ca orice stare de comunicare. Se doreşte a rămâne aşezată pe calitatea sa de martor cu care a fost investită în naivitatea şi candoarea începutului şi cea de poftă a povestitorului, de mărturisitor, calitate care implică scurtături semnificative ca în cazul benzii desenate, care implică excese ca în cazul poveştilor vânătoreşti sau cele ale pescarilor, care implică o evidenţiere a realului prin derogare de la realitate. În anumite texte am găsit denumirea de ultrareal care presupune falsificarea realului pentru ca acesta să fie pus în evidenţă. Din acest punct de vedere, mi se pare că în modelarea computerizată se poate merge oriunde cu singura condiţie să se semnaleze traseul şi staţiile traseului. Procesarea fotografiei există de când aceasta s-a născut. De la fotosinteză la decolorarea suprafeţelor cromatice sau prin contrast a unor suprafeţe care opturează contactul cu lumina solară sau, pentru iarbă, ceea ce presupune defotosentetizare atunci când aceasta devine acoloră. Putem face grafică. Miklos Onucsan de la Oradea face acest lucru. Un alt exemplu este cel al unei jumătăţi de tipăritură expuse la soare, lăsând cealaltă jumătate în umbră. O jumătate sigur va fi decolorată prin fotosensibilitate. Umbra în sine este un rezultat al fotografiei, fiindcă fotografiei i se spune scriere cu lumină. Eu aş adăuga importanţa umbrei şi i-aş spune fotoskiagrafie, de la skia care în greceşte însemnă umbră. Umbra proiectată printr-un orificiu sau pe un perete este deja imagine fotografică. Este o urmă indicială a ceva ce există. Odată cu folosirea camerei obscure în pictură putem discuta de folosirea artei fotografice în artele vizuale. O carte al lui David Hockney intitulată „Ştiinţa secretă” pune în evidenţă folosirea camerei obscure în fotografia occidentală din Renaştere. Prima dată fără lentilă, fără obiectiv, metodă care dă un anumit tip de rezultat şi, apoi, aducerea lentilei cu alt tip de rezultat. Se poate observa ulterior ajutorul dat de camera obscură. Impesioniştii foloseau, la rândul lor, fotografia. Nu poţi sta în plein air, la faţa locului, la nesfârşit şi atunci faci o fotografie luând impresiile de moment. Există în pictură fotorealism sau fotopictură. Există lucru peste imagine. Aici vreau să ajung. Fotografia este folosită ca proteză pentru diverse secţiuni ale artelor vizuale, dar, în acelaşi timp, foloseşte şi ea ca proteză pentru diferite domenii ale artelor vizuale. Pictorealismul secolului al XIX-lea vrea să imite pictura şi artiştii folosesc diferite tehnici pentru a imita efectele obţinute cu ajutorul pensulei. Apoi, putem vorbi de intervenţia directă pe imaginea fotografică. De la celebrul retuş cu creion colorat pe hârtie mată în fotografia artizană de tip meşteşugăresc, până la fotografii prezentate în concursuri care presupun acest tip de intervenţie. Putem vorbi despre intervenţiile marilor maeştri ai fotografiei, mergând până la fotografia folosită ca suport pentru pictură. În acest context, laboratorul digital vine în prelungirea şi, din păcate, aproape în eliminarea laboratorului clasic, cel chimic cu substanţă de tip lichid cu care se prelucra fotografia până nu demult. Este un laborator firesc, fascinant şi, ca orice laborator, propune şi ispiteşte în escaladarea adevărului. De multe ori se ajunge în fals. Pe de altă parte, falsul în fotografie există de când lumea prin retuşul negativelor. Pentru a mulţumi clientul trebuiau să dispară ridurile. În propagandă au fost înlocuite diverse personaje cu alte personaje. Dincolo de scoaterea chipului generalului Pacepa din toate fotografiile în care apărea alături de Ceuşescu sau de imaginea în care Ceauşescu a apărut cu două pălării, una în cap şi una în mână, eu am văzut în „Scânteia Tineretului”, ziarul Partidului Comunist, poate un pic rebel, un Ceauşescu, pe una din platformele industriale, având în faţă patru pantofi şi patru craci de pantaloni. Mi-am pus întrebarea cum de nu a fost retuşată şi de ce a fost lăsată aşa. Cineva ori nu a retuşat fotografia până la capăt, ori intenţionat a fost lăsată aşa. Îmi pare rău că nu am păstrat ziarul, pentru că în istoria propagandei româneşti nu sunt consemnate foarte multe lucruri de acest gen.

Mai am o întâplare cu un fost coleg care, pe vremea când era student, a primit o temă despre tineret. Într-o cameră galbenă, cu o cuvertură pe un pat de metal negru şi-a pus prietenul şi prietena să simuleze o stare de „tineri îndrăgostiţi” surprinzându-i în ipostaze în care se iubesc, dorm sau se ceartă. Când mi-a arătat pozele l-am întrebat: „Bine, dar unde este priza de pe perete?”. Eu ştiam că trebuie să se afle acolo. Îmi zice: „Am scos-o în Photoshop. „Bine, şi unde ai scris asta?…”, i-am spus. Aici apare deontologia profesională, poate nu la modul grav, dar trebuie să spui dacă fotografia este directă sau modelată într-un laborator. Din start fotografia este modelată în momentul fotografierii, pentru simplul fapt că este rezultatul stării pe care ai avut-o, ţine de momentul surprinderii, de încadrare, de focala folosită, tipul de aparat folosit etc. Toate acestea contribuie ca o fotografie să fie directă doar ca intenţie, cu toate că ea a fost supusă deja modelării. O fotografie modelată fără fotografia directă iniţială nu există decât în cazul modelărilor în 3D. În acest caz, asemeni unui maestru al desenului, poţi face o stare mimetică în atelierul computerului fără o fotografie iniţială. În cazul unui obiect poţi analiza, prin programe, peste 800 de puncte de reflexie a luminii şi felul în care aceasta este distribuită. Ca desenator cele 800 de modalităţi se reduc la o clipă de intuiţie şi încă două de măiestrie. În fotografie depinzi de expunere şi de prelucrare. De aceea eu nu amendez acest transfer al imaginii. Eu vorbesc despre „Transfotografie” ca o stare de trecere a fotografiei dincolo de extensile pe orizontală, de experimente, de reduceri, de încercări de a o păstra ca şi martor, mimând sau reprezentând cât mai fidel realitatea. Este vorba despre o trecere spre un alt nivel care pune fotografia, fără să o confişte, alături de alte tipuri de reprezentare vizuală care au libertatea modelării dinspre creator. Asta însemnă o modelare care aduce fotografia alături de pictură şi de grafică.

Fotografia este oglinda felului nostru de a privi

Îmi destăinuiaţi că nu vă simţiţi bine dacă nu realizaţi cel puţin 300 de fotografii pe zi. Ce fel de genuri de fotografie preferaţi şi care sunt ingredientele care nu lipsesc din fotografiile dvs.?

– Sunt un interlocutor incomod deoarece răspunsul meu este: prefer toate genurile fotografice şi nu am nişte ingrediente anume prin care să mi se recunoască stilul. Admir şi respect oamenii care realizează proiecte. Există oameni care fac foarte rar fotografie. Există, de exemplu, un Voicu Bojan care, în „Diafragma 9”, te îndemnma să alegi să fotografiezi cât mai rar şi cât mai bine. Şi, sunt eu, care dacă nu declanşez pe un subiect câteva sute de imagini, simt că nu m-am întâlnit plenar cu acel subiect. Sunt un lacom al fotografiei şi recunosc acest lucru. Este o atitudine. Sunt personaje care fotografiază doar într-un anumit fel, care au străbătut o ucenicie ce i-au determinat să-şi găsească anumite teritorii artistice sau tehnice la care se pricep şi care le convin, o stare de care nu se satură până când nu dispar de pe lumea asta.

Cum aţi început să fotografiaţi?

– Am început să fotografiez datorită pasiunii mele pentru câini. Am câştigat două aparte foto „Cerina” pe film lat la nişte concursuri de benzi desenate. Acestea stăteau pe raft şi, în 1970, când a fost prima expoziţe internaţională de câini de la Oradea, am rugat un coleg să îmi încarce cu film cele două aparte. Aveam certitudinea că cele două filme nu îmi vor ajunge şi evident nu mi-au ajuns. Am început de atunci să fotografiez. Doar în armată nu am ţinut un apartat în mână şi în tabăra de la penitenciarul Aiud, în 2008, când am semnat că nu am aparat foto şi a trebuit să mă rezum la desen şi pictură. Apoi, de de două-trei ori în Cluj, când, din grabă, nu am putut scoate aparatul din geantă. Acum am fost iar la penitenciarul din Aiud şi am făcut portrete, cerând aparatul fotografului oficial care documenta tabăra.

Care este cea mai mare satisfacţie avută datorită fotografiei?

– O împăcare cu lumea. O împăcare mai plenară cu lumea decât dacă nu aş fi trecut prin fotografie.

Numiţi câţiva artişti români sau străni care v-au inspirat de-a lungul carierei dvs.

– Suntem în curtea Muzeului de Artă din Cluj şi cu ocazia TIFF-ului la masa de alături sunt câţiva fotografi. Cosmin Bumbuţ are o expunere frumoasă despre Cuba, Lehel Makara este fost elev al meu şi Vasile Dorolti, vechi coleg de fotoclub Universitatea, un personaj care ne-a inspirat foarte mult pe toţi. Ne-am inspirat foarte mult unii pe alţii, pentru că eu cred în mişcare de fotoclub şi în starea de asociere. Vine cine vrea, stă cât vrea, cât poate şi nu este obligat să se supună unor reguli de breaslă.

În calitatea dvs. de profesor al UAD ce sfaturi daţi tinerei generaţii care doreşte să-şi îndrepte atenţia spre o carieră artistică?

– La modul dramatic, dar şi anecdotic, încep prin a le spune că trebuie să facă o a doua facultate, ori înainte ori după cea de artă. O facultate care îi învaţă disciplina unei surse de venit ca apoi să devină artişti.

Prin ceea ce spuneţi îi demoralizaţi pe elevii noştri din liceele de artă care se pregătesc pentru o carieră artistică?

– Aşa… se poate… De regulă, ca artist, după ce mori îţi sunt vândute lucrările. Dacă eşti sărac şi flămând, dacă nu ai aparatura necesară mai ales în cazul fotografiei, poţi să exişti, poţi să fii bucuros dar îţi este mult mai greu. Dincolo de asta doresc să influenţez în a urmări legendele fotografiei, cele bătute în cuie şi aproape crucificate, fiindcă de acolo pot învăţa comparând marile nume între ele cu ceea ce fac ei şi asta în comparaţie cu ce fac cei din generaţia lor.

Ca o concluzie a discuţiei noastre care ar fi rolul fotografului în societatea actuală, chiar cea românească?

– Ar fi o extensie a stării de oglindă, o dublă oglindă care ne ajută la a privi în felul nostru de a privi. De multe ori doreşti să fii frumos, deştept şi inteligent şi nu este un păcat dacă nu este aşa. Dacă poţi trăi împreună cu lumea şi, în acelaşi timp, laşi lumea să trăiască, eu zic că fotografia este unul dintre prietenii ce îţi acordă o şansă în plus în acestă împăcare cu lumea în care trăim.

-Vă mulţumesc.
(Interviu realizat de Grigore Roibu)

Steve Jobs: „Am sperat că voi stimula creativitatea”

Diferite domenii ale artelor cum ar fi, de exemplu, Computer arts, Mail-art sau Digital art au găsit în mediul virtual un prieten. Alte domenii ale artelor au găsit computerul ca fiind un duşman. Reticenţa unor artişti faţă de computer este într-o oarecare măsură justificată. Computerul şi programele pe care le oferă acesta transformă mediul real, devenind  instrumente complexe cu ajutorul cărora un artist se poate exprima folosind aşa zisa „estetică a vizualului în spaţiul virtual”, ca parte componentă a tehnologiei postmoderne de comunicaţie. Pentru mulţi artişti computerul nu este decât un instrument, la fel ca pensula, lutul sau dalta. Dar, pe de altă parte, capacitatea computerului de a combina realitatea vizuală şi virtuală – atât 2D cât şi 3D – devine acaparatoare. „Eliberarea comunicaţiei” şi liberalizarea ei este rodul unei munci care îşi are originea încă din Antichitate când oamenii au înţeles importanţa semnalizării la distanţă. La sfârşitul veacului trecut câţiva oameni au schimbat lumea, iar arta şi estetica ei s-au adaptat şi, în consecinţă, s-au transformat fundamental şi ireversibil. Unul dintre cei care a contribuit la schimbarea majoră a societăţii, alături de Shawn Fanning (fondatorul Napster – care va da naştere la YouTube), Mark Zuckerberg (Facebook), Matt Mullenweg (WordPress), Jimmy Wales (fondatorul Wikipedia) sau Craig Newmark Alexander (Craiglist) este Steve Jobs. Povestea îşi are începutul în anul 1970 când Steve Jobs, Steve Wozniak, Mike Markkula şi alţii au conceput, dezvoltat şi comercializat unele din primele rânduri de calculatoare personale, Apple II serie şi mai târziu Macintosh. La începutul anilor 1980, Jobs a fost printre primii care a văzut potenţialul comercial al mouse-ului. Steve Jobs a fost fondator şi preşedinte Apple până recent, când, la vârsta de 56 de ani, din cauze medicale, fiind diagnosticat ca având cancer şi-a anunţat demisia din funcţia de director general al Apple. Realitatea net prezintă trei poveşti din discursul impresionant al lui Steve Jobs, ţinut în faţa studenţilor de la Universitatea din Stanford, în anul 2005, din care am selectat un fragment.

Incredibila poveste a lui Steve Jobs, relatată chiar de el

„Trebuie să ne urmăm visele”

Site-ul TMZ.com a publicat imagini cu Steve Jobs care pare foarte bolnav. Fotografiile ar fi fost realizate la două zile după ce grupul american Apple a anunţat miercuri demisia patronului şi cofondatorului, aflat în concediu medical din ianuarie 2011. (Vezi pozele aici)

Trebuie să ne urmăm visele şi să facem ceea ce ne place, trăind fiecare zi ca şi cum ar fi ultima”. E îndemnul lui Steve Jobs, unul dintre cei mai bogaţi oameni de pe planetă şi fondatorul Apple.
În urmă cu şase ani Steve Jobs vorbea în faţa unor absolvenţi ai universităţii Stanford. El le-a spus acestora trei poveşti care să-i inspire în viaţă.

Prima poveste este despre conexiuni

Am renunţat la Reed College după primele şase luni, dar am rămas în facultate încă 18 luni, după care am plecat. De ce am renunţat?

Am început să renunţ înainte de a mă naşte. Mama mea biologică a fost o tânără necăsătorită, absolventă de facultate care a decis să mă dea spre adopţie. A simţit că ar trebui să fiu adoptat de către doi absolvenţi de facultate şi a aranjat în aşa fel încât la naştere să fiu adoptat de un avocat şi soţia lui. Doar că atunci când m-am născut ei s-au răzgândit şi au spus că îşi doresc o fetiţă. Aşa că părinţii mei, care erau pe lista de aşteptare au primit un telefon în mijlocul nopţii şi au fost întrebaţi dacă îşi doresc un băiat, iar răspunsul lor a fost afirmativ. Mama mea biologică a aflat mai târziu că mama adoptivă nu a terminat niciodată facultatea, iar tatăl meu nu a terminat liceul. A refuzat să semneze actele finale de adopţie. A făcut-o câteva luni mai târziu când părinţii mei i-au promis că într-o zi voi merge la colegiu.
La 17 ani am mers la facultate. Dar din naivitate am ales o facultate care era aproape la fel de scumpă ca şi Stanford şi toate economiile părinţilor au fost cheltuite pe studiile mele. După şase luni, nu am mai înţeles rostul facultăţii. Nu aveam nici o idee despre ceea ce aş vrea să fac în viaţă şi nici felul în care facultatea m-ar putea ajuta să îmi dau seama ce îmi doresc. Şi uite aşa am cheltuit toţi banii părinţilor, pe care îi strânseseră o viaţă întreagă. Am decis să renunţ şi să cred că totul va fi bine. A fost destul de înspăimântător la acea vreme, dar privind în urmă a fost cea mai bună decizie pe care am luat-o vreodată. (…)
Şi tot ce am îndurat pentru a-mi urma curiozitatea şi intuiţia s-a dovedit a fi nepreţuit mai târziu. Să vă dau un exemplu: Reed College în acea vreme oferea cele mai bune cursuri de caligrafie din ţară. În campus orice poster, fiecare etichetă de pe sertare era scrisă de mână cu o caligrafie impecabilă. Pentru că am renunţat şi nu trebuia să particip la orele obişnuite, am decis să mă duc la cursurile de caligrafie pentru a învăţa să scriu frumos. Am învăţat despre serif şi fonturi san serif, despre cum să las anumite spaţii între diferitele combinaţii de litere. A fost frumos, istoric, artistic, subtil într-un mod în care ştiinţa nu poate surprinde şi mi s-a părut fascinant.
Nimic din toate aceste nu aş fi crezut că să vor avea o aplicaţie practică în viaţă. Dar 10 ani mai târziu, când făceam proiectul primului computer Macintosh totul mi-a revenit în minte. Şi am proiectat totul în Mac. Acesta a fost primul calculator cu tipografie frumoasă. Dacă nu aş fi ales un singur curs la colegiu, Mac nu ar fi avut niciodată mai multe tipuri de caractere sau fonturi proporţional distanţate. Şi cum Windows doar a copiat Mac-ul, e de la sine înţeles că nici un calculator personal nu ar fi avut asta. Dacă nu renunţam la facultate, nu aş fi luat niciodată cursuri de caligrafie şi calculatoarele poate nu ar fi avut tipografia minunată pe care o au. Bineînţeles era imposibil să fac conexiunea între aceste puncte, uitându-mă înainte în timpul facultăţii, dar era foarte , foarte clar uitându-mă înapoi după zece ani.

Steve Jobs despre numele Apple. „Eram un adept al fructelor la acea vreme. Mâncam doar fructe. Eram cu trei luni în urmă cu depunerea unui nume comercial fictiv şi am ameninţat că îmi voi numi compania Apple Computer, dacă nimeni nu vine cu o idee mai interesantă până la ora cinci în acea zi. Am sperat că voi stimula creativitatea. Dar ne-am blocat, aşa că ne-am numit compania Apple”.

 A doua poveste este despre pierdere

Am fost norocos că am aflat ce îmi doresc să fac devreme în viaţă. Woz şi cu mine am început să lucrăm la Apple în garajul părinţilor mei când aveam doar 20 de ani. Am muncit mult şi în 10 ani Apple a crescut de la două persoane într-un garaj la o companie de 2 miliarde de dolari cu peste 4000 de angajaţi.

Tocmai lansasem cea mai bună creaţie a noastră Macintosh, cu un an înainte, şi tocmai împlinisem 30 de ani, când am fost concediat. Cum poţi fi concediat de la o companie pe care tu ai creat-o? Când Apple a crescut am angajat pe cineva pe care îl credeam suficient de talentat să conducă compania cu mine, iar în primii ani lucrurile au mers bine. Dar viziunile noastre au început să fie diferite. Consiliul nostru de administraţie a decis ca el să rămână. Deci la 30 de ani am plecat. Tot ce a fost centrul vieţii mele de adult se năruia, am fost devastat. (…)
Apoi totul a început să se lumineze – eram încă îndrăgostit de ceea ce făceam. Evenimentele de la Apple nu au schimbat asta. Am fost respins, dar încă iubeam ceea ce făceam. Aşa că am decis să o iau de la capăt.

Steve Wozniak şi Steve Jobs au prezentat un prototip al Apple I la o întâlnire a pasionaţilor de calculatoare din Palo Alto, California. Un dealer local de calculatoare a comandat 100 de unităţi. Aproximativ 200 de Apple au fost contruite şi s-au vândut în 10 luni, pentru 666,66 de dolari.

Nu am văzut asta atunci, dar faptul că am fost concediat de la Apple a fost cel mai bun lucru care mi s-a întâmplat. (…)

 A treia mea poveste este despre moarte

Când aveam 17 ani am dat peste un citat care zicea cam aşa: „Dacă trăieşti fiecare zi ca şi cum ar fi ultima, într-o zi, cu siguranţă, vei fi bun”. M-a impresionat atunci citatul şi în ultimii 33 de ani, m-am uitat în oglindă, în fiecare dimineaţă şi m-am întrebat „dacă azi ar fi ultima zi a vieţii mele, aş face ceea ce voi face azi?” Şi de fiecare dată când răspunsul începea cu un „Nu”, mai multe zile la rând, ştiam că trebuie să schimb ceva.

Amintindu-mi că voi muri curând a fost cel mai bun instrument pe care l-am avut şi care m-a ajutat să fac alegerile importante din viaţa mea. Pentru că aproape orice – toate aşteptările, toată mândria, toată frica de lucrările jenante sau de eşec – toate aceste lucruri, pălesc în faţa morţii, lăsând doar lucrurile importante. Amintindu-ţi că vei muri este cea mai bună metodă de a evita să cazi în capcana gândului că ai ceva de pierdut. Eşti deja fără protecţie. Nu există nici un motiv să nu îţi urmezi inima.
În urmă cu câţiva ani am fost diagnosticat cu cancer. Mi-am făcut o investigaţie la 7.30 dimineaţa şi ecografia arăta clar că am o tumoare la pancreas. Nici nu ştiam ce e pancreasul. Doctorul mi-a spus că e un tip de cancer incurabil şi că voi mai trăi între trei ani şi şase luni. Medicul m-a sfătuit să merg acasă şi să îmi pun afacerile în ordine, mesajul codat al doctorilor care spune să te pregăteşti de moarte. Înseamnă să le spui copiilor tăi în câteva luni ceea ce ai vrea să le spui în următorii zece ani. Înseamnă să te asiguri că totul e în ordine pentru a fi cât mai simplu pentru familia ta. Înseamnă să le spui adio.
Am trăit cu acest diagnostic. Mai târziu mi-au făcut o biopsie din tumoare. Eu eram sedat, dar soţia mea care era acolo mi-a povestit, că atunci când au examinat celulele, medicii au început să plângă pentru că s-a dovedit a fi o formă foarte rară de cancer la pancreas care se poate vindeca după o operaţie. Mi-am făcut operaţia şi acum sunt bine.
De data aceasta am fost cel mai aproape de moarte şi sper să rămân aşa pentru câteva decenii. Trăind asta pot spune că moartea e un concept util dar pur intelectual:
Nimeni nu vrea să moară. Chiar şi oamenii care vor să ajungă în Rai nu vor să moară ca să ajungă acolo. Nimeni nu scapă de ea. Şi aşa trebuie să fie, pentru că moartea e cea mai mare invenţie a vieţii. Este agentul care schimbă viaţa. E clar că vechiul trebuie să facă loc noului. Acum tu eşti cel nou, dar într-o zi, nu peste mult timp, vei fi vechi şi vei dispărea. Timpul tău e limitat, nu îl irosi trăind viaţa altcuiva. Nu trăi blocat în doctrine, care înseamnă să trăieşti după rezultatele gândirii altor oameni. Nu lăsa zgomotul altor opinii să îţi înăbuşe propria voce. Şi, cel mai important, trebuie să ai curajul să îţi urmezi inima şi intuiţia. Ea ştie deja ce trebuie să fii. Orice altceva trebuie să fie într-un plan secund.

Demisia surprinzătoare de miercuri noapte (24.08.2011) a lui Steve Jobs de la conducerea Apple a şters 52 de miliarde de dolari din valoarea indicelui Standard & Poor’s (S&P) şi 500 al bursei de la New York, înaintea debutului şedinţei de joi, în timp ce fanii şi investitorii deplâng retragerea unei legende a tehnologiei.
Citeşte mai mult pe: realitatea.net
Discursul de la Stanford University
SURSA: realitatea.net