Expoziţie Ceramică – Arte Textile / UVT

Galeria Primăriei Municipiului Timișoara
3 – 17 aprilie 2013

Facultatea de Arte și Design, UVT vă invită la vernisaj în data de 3 aprilie 2013, orele 17.30, în spațiul expozițional al Galeriei Primăriei Municipiului Timişoara (Str. Victoriei, nr. 5).

UVTCoordonatorii proiectului: conf.univ.dr. Vasile Lihor-Laza, lector univ. dr. Gloria Grati, lector univ. dr. Daniela Catona, lector univ. dr. Valentina Ștefănescu, lector univ.dr. Victor Gingiu, asist.univ.dr. Matei Gașpar.
Expun studenții: Sandra Al-Smadi, Radu Cristuinea, Oana Kohn, Olah Tekla, Roland Stiassny, Olivia Țurcanu, Vamos Zoltan, Denisa Bataiosu, Teodora Moraru, Alexandra Galetaru, Melinda Lelea, Andra Dragotă, Imola Mate, Katalin Butoi, Ioana Păduraru, Anita Băltățeanu, Maria Lup, Lăcrimioara Stanciu, Cristina Burtic, Orhideea Vog, Antonia Căplescu, Flavia Franțescu, Luciana Carauleanu, Hera Amuzescu, Gabriela Turturea, Emina Stoianovici, Bianca Hogea, Consuela Negrău.
Cuvânt de deschidere: doctorand Andreea Foanene.

Concursul de creativitate „Pasaje”

Universitatea de Vest Timişoara / Facultatea de Arte şi Design organizează
Concursul de creativitate „PASAJE”
Ediția I /2013
cu tema „NATURA”

„Eu am pornit întotdeauna de la o idee, de la natură”
Constantin Brâncuşi

Pasaje UVTFacultatea de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează prima ediţie a Concursului „PASAJE”, destinat elevilor clasei a XII-a. Concursul are ca scop încurajarea manifestărilor artistice şi stimularea creativităţii elevilor prin oferirea cadrului necesar desfăşurării unei competiţii la nivel naţional şi selecţia potenţialilor studenţi ai Facultăţii de Arte şi Design din Timișoara.

Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

  • Pictură
  • Grafică
  • Sculptură
  • Restaurare
  • Fotografie
  • Ceramică
  • Arte textile – Design textil
  • Design Vestimentar
  • Istoria şi Teoria Artei
  • Premiile concursului vor fi acordate pentru fiecare secţiune în parte, după cum urmează:

Premiul secţiunii constă în echivalarea celor două probe de concurs în cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara şi alocarea unui loc finanţat de la bugetul de stat, pentru anul universitar 2013 – 2014, la specializarea aferentă secţiunii de concurs.

Două Diplome de Merit egale pentru fiecare secţiune, care vor consta în echivalarea probei de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara, pentru anul univ. 2013 – 2014, la specializarea aferentă secţiunii de concurs.

Profesorii îndrumători ai participanţilor premiaţi vor primi câte o distincţie specială din partea organizatorilor, pentru performanţa în activitatea didactică şi promovarea concursului în rândul elevilor.

Calendarul concursului:
Lansarea concursului: 01 martie – 07 martie 2013
Perioada de trimitere a lucrărilor: 07 martie – 27 aprilie 2013
Jurizarea lucrărilor: 29 – 30 aprilie 2013
Anunțarea rezultatelor: 02 mai 2013
Festivitatea de premiere: luna iunie – la o dată anunțată înprealabil.

Informaţii detaliate le puteţi obţine de la secretariatele liceelor sau de pe site-ul Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara www.arte.uvt.ro secţiunea Concursul Pasaje.
Fisa de participare
Regulament