Feleki István – Cealaltă imagine

Galeria Quadro
12 mai – 13 iunie 2015
(marți – sâmbătă: 10:00–13:00; 14:00–18:00)

Vernisaj: luni, 11 mai, ora 19:00
Feleki István
Funcția artistică clasică a vălului, a draperiei care acoperă forma, cunoscută încă de la grecii antici, este aceea de a accentua anatomia, mișcarea și gravitația. O altă utilizare e cea care se leagă de Giulgiul din Torino, în cazul căruia vălul funcționează ca medium, păstrând amprenta feței pe care a atins-o inițial.

Recentele fotografii digitale și manipulate digital ale lui István Feleki merg în sens invers acestor întrebuințări – acoperitor/accentuator sau mediu arătător/purtător de imagine – ale vălului. În acest caz, vălul nu este un instrument auxiliar al artistului, ci devine personaj principal. Acoperă imaginea originală, modelul, și începe o viață de sine stătătoare, independentă de natura acesteia.
Deși știm că imaginile fotografiate sunt realizate după picturi de muzeu ambalate în pungi de plastic, demersul lui Feleki nu face parte dintr-un discurs instituțional sau critic la adresa statutului operei de artă. El interoghează natura imaginii. Totuși, putem să ne închipuim că această chestionare a fost inspirată de relația inițială a fotografului cu aceste picturi: angajat al Muzeului de Artă din Cluj, a avut prilejul, pe parcursul mai multor decenii, să le privească sau să realizeze reproduceri despre acestea. Cu această ocazie însă, văzând picturile învelite, a putut intui cât de fragilă și deservită este imaginea bidimensională. Pe cât de adevărat este că suntem egali în fața morții, pe atât de adevărat este și faptul că imaginile acoperite – fie ele marfă de talcioc sau capodoperă – sunt egale între ele. Egalitatea dispariției, a nimicirii: este de ajuns să le acoperi, ca pentru ochi să nu mai existe.

Abordarea lui Feleki nu este însă o contemplare seacă-severă la adresa naturii imaginii. Ca în cazul ciclurilor sale mai vechi, putem observa că trăsăturile de bază ale creației sale sunt jocul și căutarea valorilor estetice. Fotograful se întoarce la acel joc străvechi, pe care îl jucam și noi în copilărie, culcându-ne în iarbă și pe care probabil și Leonardo l-a jucat, căutând și găsind forme în nori. Și în spatele „celorlalte imagini” realizate de István Feleki putem descoperi acest mecanism ludic de creare a imaginilor, un joc care pornește de la o imagine și care, pe baza analogiilor formale, ajunge la imagini noi – reprezentând oameni, animale, scene de vănâtoare. Acestea devin însă independente de caracterul și natura imaginii originale.

Putem descoperi această abordare și în fotografiile sale (analogice) vechi, în care nudul feminin era abstractizat in extremis, sau în diptichurile din ultimii ani (Ante mare, undæ), în care corespondența formelor de pe cer cu cele de pe pământ încerca să deslușească ordinea lumii, precum și în aceste „celelalte imagini”.
Nu este de ajuns deci că pictura este „distrusă” de draperie, dar fotograful distruge și draperia, anihilind-o prin faptul că vede figuri și scene în loc să o vadă așa cum este ea, și astfel creează un nou văl. Din această dublă distrugere se naște „cealaltă imagine”, fragilitatea imaginii dovedindu-se a fi și un atu, din imagine născându-se imagine. Acest joc pe urmă este radical deturnat de artist prin manipulările digitale, prin filtre și efecte, rezultând zgomote vizuale, care provin din surse virtuale, străine și independente de fotografie. Feleki, cunoscut ca un adept al fotografiei clasice, se distanțează în acest caz de propriul mediu: prin fascinația pentru computer art se apropie mai degrabă de pictură sau grafică.
Forța seriei „Cealaltă imagine” se hrănește totuși din capacitatea fotografiei de a fi păstrătoare de memorie. Imaginile rezultate sunt și ele niște văluri subțiri prinse în realitate și purtătoare de amintiri: prin fiecare strat de imagine, prin fiecare „cealaltă imagine” transpare ceva din trecut.
(Székely Sebestyén György)

Feleki István (1954) trăiește și lucrează în Cluj. Absolvent al Academiei de Arte Vizuale Ion Andreescu, Cluj, secţia Foto-Video-Procesare computerizată a imaginii (promoţia 1995). Își continuă studiile post-universitare la École Nationale de la Photographie Arles, Franţa (1995-1996).
Este fotograf, grafician și lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai, Facultatea de Teatru și Televiziune, linia maghiară. Expune, începând din anii ’70, în galerii din țară și din Europa (Franţa, Suedia, Spania, Portugalia, Germania, Polonia, Ungaria), Canada (Toronto), Africa (Maroc, Casablanca), Asia (Japonia, Osaka).
În 1996 participă la expoziţia Mythologie des chemins de fer organizată la Centre Georges Pompidou, Paris. În 2013 proiectul Ante mare, undæ  a fost prezentat la Galeria Quadro, Cluj și la Centrul Cultural La Chesnaie Beauchamp, Franța.

Ioan Sbârciu – Răpirea Europei

Galeria Jecza, Timișoara
Vernisaj: sâmbătă, 28 martie 2015, orele 19,00.

Ioan Sbarciu

Cuvânt de deschidere: Bogdan Iacob, curator, profesor de istoria artei la Universitatea de Artă din Cluj-Napoca.

Artist cu o impresionantă prezenţă internaţională, preşedinte al Senatului Universităţii de Artă şi Design din Cluj-Napoca şi preşedinte al filialei Cluj a Uniunii Artiştilor Plastici, pictorul Ioan Sbârciu va expune pentru prima oară la Timişoara, la Galeria Jecza. În expoziţie vor fi prezente lucrări din mai multe cicluri, între care Răpirea Europei, Pădurea de cenuşă, Nocturne – peisaje transilvane.

Criticul şi istoricul de artă Maria-Magdalena Crişan, care a însoţit expoziţia artistului de la Palatele Mogoşoaia în anul 2006, vedea calităţile artei lui Sbârciu înafara tradiţiei naţionale de artă, ieşind „din contextul şcolilor şi al descendenţelor, înscriindu-se într-un tip de abordare propriu picturalităţii contemporane”.

Impresionantă prin vigoarea gestului pictural, prin forţa şi dramatismul coloristic, pictura sa impune şi prin maniera realizării tehnice, prin dimensiunea suprafeţei abordate (una dintre lucrările prezente având 6×3 m pictaţi) sau prin forţa limbajului plastic folosit.

Andrei Florian și Eugen Moritz – Noi doi

Proiect expozițional de ceramică, sticlă, fotografie, în parteneriat cu UAD și UAP Cluj.
Muzeul de Artă Ioan Sima Zalău
Vernisaj: 17 martie 2015, ora 15.00.

Andrei Florian-Eugen Moritz - Noi doi

„Noi doi” – proiect expoziţional iniţiat de artiştii Andrei Florian și Eugen Moritz, dascăli ai Universității de Artă şi Design Cluj în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala din Cluj-Napoca, va fi deschisă în perioada 17 – 30 martie 2015 la Muzeul de Artă Ioan Sima Zalău.

Proiectul expoziţional „Noi doi” este iniţiat de artiştii plastici clujeni Andrei Florian şi Eugen Moritz, dascăli de 25 de ani a Universității de Artă şi Design Cluj, într-un valoros parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Cluj. Apartenenţa protagoniștilor la aceste prestigioase instituţii de profil este o garanţie a nivelului artistic, al valorii abordării conceptuale şi realizării exponatelor prezentate și cu această ocazie de acest cunoscut tandem de plasticieni clujeni.

Andrei Florian

Andrei Florian

Aducerea împreună în faţa publicului din Zalău a două domenii ale artelor vizuale diferite atât prin paleta mijloacelor de exprimare cât şi prin natura radical deosebită a materialelor specifice cu care operează, respectiv obiectul din ceramică şi sticlă pe de o parte şi imaginea foto sau pictată pe de alta, este o reală provocare. Se reunesc aici tridimensionalul concret al reprezentării obiectual simbolice, realizate în ceramică şi sticlă, al obiectelor de mare fineţe, ce desconspiră prin tematică lumea simbolurilor profunde abordate de artistul ceramist Andrei Florian, cu bidimensionalul imaginilor preluate în tehnici foto-grafice, ce exprimă o rafinată opțiune artistică încărcată spiritual, parțial prelucrate în procedee digitale și reconsiderate apoi plastic prin surprinzătoare reveniri pictate, al lucrărilor pictorului și artistului fotograf Eugen Moritz.

Întâlnirea acestor specii artistice sub genericul comun Noi Doi este puternic motivată de tematicile abordate. Titlul proiectului îşi are originile în evidenta și directa colaborare peste timp a celor doi expozanți în atmosfera complexului de ateliere care îi găzduiește. Componente lingvistice precum arhetip, arhetipal, arhaic, arhitectură, arhitecturare, tip, tipar, presupunând chiar acţiunea de arhetipare, dezvăluie chiar arealul simbolic al abordărilor plastice prezente. Complicitatea a două domenii, opuse la prima vedere, evidenţiază generos la o privire mai atentă, multiplele legături şi interferenţe existente în spatele aparenţei, independent sau dincolo de vechea şi deja consacrata legătură profesională şi de prietenie a protagoniştilor proiectului.

Titlurile şi ciclurile de lucrări expuse contribuie la edificarea unei atmosfere pătrunse de un profund uman, atemporal și lipsit de vârstă, epocă, apartenenţă culturală sau geografică. Ele evocă omul şi lumea complexă şi profundă a simbolurilor sale de mare profunzime, materializate în formule concrete sau mai diafane sau adeseori chiar fluide, conforme imagistic unor memorii personale deschise şi extrem de imaginative.
Expresia transparenţei diafane a sticlei, punctată de dozata şi rafinata concreteţe a lumii obiectului tridimensional, zămislit din materii ceramice pline de o căldură definitorie, dublate de intensa lor incărcătură simbolică, contribuie la imaginea generică a universului expoziţional creat, cu valori pe care le recâştigă la rându-i, alături de imaginile a căror compoziţie precisă este subliniată de accente de culoare, dispuse cu har şi parcimonie, în câmpuri variabile ca intensitate, suprafaţă sau textură. Multitudinea dualităţilor iscate, precum: concret-nedefinit, opac-translucid, plin-gol, culoare-nonculoare, tridimensional-bidimensional, fără a fi strident sau ireconciliabil opuse, creează aici o atmosferă benefic-armonică, graţie unei relaţii bipolare de o inextricabilă complementaritate. Această stare evocă imaginea unei lumi primordiale, aproape uitate, aceea a unui spaţiu infinit presărat cu ispititoare portaluri ce trezesc ispita unor treceri de nerefuzat.

Eugen Moritz

Eugen Moritz

Se crează astfel o coexistenţă armonică între componentele acestui spaţiu, fie ele graţioase transparenţe tridimensionale sau mai concrete şi surprinzătoare suprafeţe imagistice, de mare varietate compoziţional cromatică.
Într-un astfel de spaţiu expoziţional ni se formulează cu generozitate luminoase şi calme evocări imagistice mentale, ce ne invită la o nemărginită şi activă meditaţie, ce transcende concreteţea şi platitudinea lumii cunoscute. Invadaţi de multitudinea simbolică ce plutește în aerul acestui spaţiu şi infinitatea de posibile conexiuni ce ne sunt oferite, ne autocreem şi ne transpunem apoi firesc într-o lume fascinantă, de o intimitate aproape palpabilă, pe care o putem părăsi apoi recuperaţi şi împăcaţi cu cinica şi implacabila proximitate a unui prezent ambiguu şi incertitudinile inevitabile ale viitorului.

Bienala Națională „Metafore Incandescente”

KarinKarinsonNilssonMuzeul de Artă din Cluj-Napoca vă invită să participați cu lucrări, la ediţia 2014 a Bienalei Naţionale „Metafore Incandescente” Cluj-2014, acţiune de promovare a artelor focului românești contemporane, – ceramică, sticlă, metal -, organizată de Secția de Arte Decorative a UAP Cluj, în parteneriat cu UAP Cluj, Muzeul de Artă Cluj, Universitatea de Artă și Design din Cluj, Departamentul Ceramică-Sticlă-Metal al UAD Cluj și Fundația CERAMART Cluj.

Expoziţia va fi găzduită în spaţiile Muzeului de Artă Cluj, în perioada 3 – 28.11.2014, iar vernisajul va avea loc luni, 3 noiembrie 2014, orele 18.00.

Foto muzeuFiecare artist poate participa cu cel mult două lucrări de maxim 75x75x75 cm.

Depunerea lucrărilor cu termenul limită la 27 oct., se va face personal la sediul Muzeului de Artă Cluj, din Piața Unirii nr. 30, între 25 și 27 oct., între orele 12.00 – 16.00 și vor fi ridicate tot personal în zilele de 1-3 dec., în intervalul orar 10.00 – 16.00. Panotarea expoziției se face între 28 – 30 octombrie.
Lucrările neridicate de la sediul Muzeului până la data limită de 3.12.2014 se consideră a fi abandonate, organizatorii neasumându-și responsabilitatea după această dată.
De asemenea menționăm în mod expres că organizatorii nu își asumă operațiuni de transport la retur sau răspunderea asupra lucrărilor găsite deteriorate la dezambalare.

Taxa de participare de 50 ron, acoperă cheltuielile de tipar invitații, afișe afiș/catalog suma va fi depusă la Banca Transilvania pe Cod client 1070366, sau la orice altă bancă în cont ron IBAN – RO45BTRLRONCRT0107036601

Pentru materialul tipărit, vă solicităm trimiterea următoarele date în format electronic:
– o fotografie portret a artistului;
– imaginea lucrării în format CD-300, DPI-JPEG sau TIFF, pe profil de culoare CMYK;
– titlul lucrării, tehnica, material, dimensiuni, iar dacă lucrarea necesită un montaj aparte, indicațiile de montare în text explicit, schiță sau imagine;
– date personale (nume, prenume, locul și data naşterii, membru UAP din anul…, adresă, tel., e-mail).
Documentele în format electronic, vor fi expediate până la data de 21 octombrie prin e-mail la adresa andreiflorian59@yahoo.com sau pe un CD depus la sediul UAP-Cluj din str. Universității nr.1, cu mențiunea pentru Bienala Națională ”Metafore Incandescente” – Cluj-2014.

Pentru o mai bună previziune a spațiului și suporților necesari panotării, vă rugăm să ne confirmați cât mai urgent participarea printr-un scurt e-mail pe adresa andreiflorian59@yahoo.com.

Vă așteptăm cu mare interes!

Coordonator de proiect expozițional,
conf. univ. dr. Andrei Florian, UAD Cluj.

Contact: Andrei Florian
tel 0756.16.16.05, e-mail andreiflorian59@yahoo.com

Bienala Ceramica ClujDragi colegi,

Suntem în situația, ușor neplăcută, de a vă aduce la cunoștință că în programul desfășurării Bienalei de anul acesta au apărut, din motive absolut independente de noi, mici schimbări în privința zilei vernisajului. Perioadele stabilite anterior pentru trimiterea datelor solicitate în invitație și, mai apoi, a lucrărilor, rămân valabile. Excepție face doar ziua vernisajului care, în loc de 3 noiembrie 2014, va fi în 29 octombrie 2014.
Mulțumim pentru înțelegere.

Nicoleta Bartoș – „Norul necunoașterii” sau „Contemplări”

 Expoziții dedicate profesoarei Sylvie Kun-Moreau
N-BartosThe-cloud-of-unknowing-4-2014-oils-42.5x50x2cm.-small-size-jpegDouă expoziții de pictură abstractă ale ceramistei Nicoleta Maria Bartoș, absolventă a Universității de Arte și Design Cluj (UAD), stabilită în Liverpool, Cluj și București, au loc în Cluj, între 16-29 iunie 2014 la Centrul de Cultură Urbană Casino și, pe perioada 1-15 iulie 2014, la Turnul Croitorilor. Expozițiile vor cuprinde un număr de 20 de lucrări în ulei pe pânză si câteva schițe în acuarelă, pe tema contemplării, dragostei și luminii. Cele 2 expoziții sunt dedicate în memoria prieteniei cu Sylvie Kun-Moreau, artistă și profesoară de istoria artei contemporane, care a trăit și lucrat în Orleans, Franța și la UAD Cluj.