TARA (von Neudorf) – „In the Name of…”

Galeria Băzis / Fabrica de Pensule din Cluj
Vernisaj: 16 noiembrie 2012, ora 19:00.

„In the Name of…” este un proiect amplu ce include o sută de hărţi vechi pictate şi desenate cu imaginea a o sută de sicrie ce aparţin unor soldaţi. Sicriele reprezintă soldaţii care şi-au dat viaţa în diferite războaie, şi acum, după mulţi ani, se întorc acasă. Punctul de plecare al proiectului a fost în momentul în care Tara (von Neudorf) a văzut un film despre un soldat care se întorcea acasă mort de pe câmpul de luptă.  „In the Name of…” este despre sacrificiu. Fie că este vorba de un sacrificiu făcut pentru ţară, pentru un conducător, în numele unei idei, în numele unui regim politic, în numele patriotismului, al religiei sau al unei doctrine. Sicriele vorbec despre lumea noastră şi despre lumile pe care le-am construit în decursul istoriei. Sicriului reprezintă o critică subtilă şi, totodată, virulentă, la inutilitatea  războiului.

Expoziţia „In the Name of…” ridică o serie de întrebări privind noţiunea de conflict armat. Pentru ce luptăm? Pentru cine?  Se justifică sacrificiile făcute de soldaţii din Roma, Posada, München, Mochacs, Oder etc? Sau, faptul că aceste sacrificii au fost făcute în numele cuiva sau pentru cineva justifică corectitudinea acţiunilor? Este războiul soluţia?

Lucrările lui Tara (von Neudorf) pot fi extrem de inconfortabile datorită faptului că abordează adesea subiecte extrem de sensibile, scanând cele mai ascunse şi întunecate părţi ale adevărului. El nu este partizanul unei ideologii sau a unei credinţe. Tara (von Neudorf) este un artist care priveşte atent, înregistrează şi consemnează fără să dea verdicte. (Curator: Diana Dochia)

  www.anaidart.ro

Tara (von Neudorf) – Raving History

Anaid Art Gallery

Anaid Art Gallery prezintă publicului amator de artă contemporană, până pe 23 septembrie 2012, expoziţia „Raving History” semnată Tara (von Neudorf), curator Diana Dochia.

„Vă mai amintiţi ce însemna 23 august?! 23 august, ziua Naţională a României, în urmă cu 23 de ani, reprezenta întoarcerea armelor în războiul anti-fascist. Expoziţia „Raving History” semnată Tara (von Neudorf) ne introduce în perioada „glorioasă” a acelor vremuri prin intermediul planşelor şi hărţilor de propagandă comunistă. „Raving History” creionează ce am fost învăţaţi să credem şi să ştim despre noi. Tara (von Neudorf) oferă publicului contemporan imaginea unei lumi răvăşite, în care valorile au fost transformate, reinterpretate, trunchiate sau prea-mărite pentru a servi unor idealuri politice. Tara (von Neudorf) nu propune o imagine idilică sau nostalgică a istoriei, nu face judecăţi de valoare şi nici nu încearcă să se distanţeze de subiect. Tara (von Neudorf) nu se raportează la comunism pentru a fi „cool”, nu se foloseşte de recuzita comunistă – cravata de pionier, costumul de şoim al patriei, secera şi ciocanul – ca simplu element decorativ al unei epoci, care a marcat şi a zdruncinat istoria României. Tara (von Neudorf) prezintă istoria după criteriile şi modul în care o generaţie întreagă a fost obligată să o înveţe.

Sursa foto Observator cultural
(unde puteţi citi un articol semnat de Mihai Plămădeală)

Expoziţia „Raving History” cuprinde o serie amplă de lucrări ce reprezintă: „Frumuseţile Patriei”; „Construirea „Epocii de Aur”, „Ziua de 23 August 1944”, „Viaţa în s.s.m.d.” („Viaţa în societatea socialistă multilateral dezvoltată”), „Eroii Neamului” – portrete ale voievozilor nostrii legendari – Vlad Ţepeş, Ştefan cel Mare, Mihai Viteazul. Apoi ne vom putea îndrepta privirile spre „cuceririle măreţe ale comunismului” prin intermediul unor planşe în care ne este predată situaţia social-politică şi cultura Tărilor Române în diferite epoci şi „bucuria” unui popor întreg de a face „muncă patriotică” în folosul şi pentru bunăstarea patriei.
„Raving History” este o cronică acidă a unui trecut nu prea îndepărtat, o frescă a unei societăţi şi totodată un mare semn de întrebare faţă de un viitor nesigur.

Anaid Art Gallery (Str. Slobozia, Nr. 34, sector 4, Bucureşti) vă invită să faceţi o incursiune în arta contemporană de luni până vineri între orele 11:00 – 19:00, sâmbăta între orele 10:00 – 18:00.”
(Curator: Diana Dochia)

Tara (von Neudorf) s-a născut la Luduş¸ judeţul Mureş, pe 17 ianuarie 1974 şi a absolvit cursurile Universităţii de Artă şi Design Cluj, secţia grafică (1999-2003) şi, apoi, pictură (2004-2006), având un master în pictură cu proiectul „Despre ideea de rău la români cu exemple” (prof. Ioan Sbârciu). Din 1999 expune atât în ţară, cât şi străinătate.
Mai mult pe Anaid Art Gallery
SURSA: Modernism.ro