Redesenând UAP

Uniunea Artiştilor Plastici din România lansează concursul naţional pentru noua identitate vizuală a organizaţiei

Uniunea Artiştilor Plastici din România (UAP) lansează concursul naţional destinat tuturor artiştilor locali, care sunt invitaţi pe această cale să creeze noua identitate vizuală şi sloganul Uniunii. Propunerile cele mai bune vor fi alese de un juriu format din artişti şi specialişti în branding şi comunicare.

Brieful de creaţie, însoţit de un document complet despre UAP – istoric, misiune, valori de-a lungul timpului, ancorare în prezent, precum şi viziune pentru viitor, este deja postat pe blogul concursului (http://redesenand-uap.tumblr.com), unde toţi cei interesaţi vor putea urmări în timp real evoluţia proiectului, având acces la toate lucrările participante. Informaţii la zi vor fi difuzate şi pe pagina de Facebook a organizaţiei – Uniunea Artiştilor Plastici.
Din juriu vor face parte Dinu Dumbrăviceanu (Șef Catedră Design Bucureşti), Rodica Alămoreanu – (Conf. Univ. Dr. Universitatea de Arte Cluj), Magda Sficlea (Șef Catedră Design Iaşi), Eliza Rogalski (CEO Tempo), Bogdan Naumovici (Managing Partner 23), Ştefan Liuţe (Co-founder, Strategy Director Grapefruit) şi Cătălin Dobre (Group Creative Director McCann Erickson). Mai multe informații despre membrii juriului pe http://redesenand-uap.tumblr.com.
Termenul limită de predare a lucrărilor candidaţilor este 23 septembrie anul curent, iar jurizarea va avea loc după 26 septembrie, timp în care veţi putea vizualiza online lucrările depuse pe blogul concursului. Lucrarea finalistă va fi aleasă pe baza punctajului juriului şi în urma unei deliberări a comisiei până la data de 5 octombrie. Propunerile pot fi trimise la adresa redesenand@uap.ro.

Acest concurs naţional va fi urmat de o serie de proiecte prin care UAP va continua să-şi afirme deschiderea tot mai accentuată către publicul tânăr şi să se repoziţioneze astfel în peisajul cultural actual, pornind de la valorile sale tradiţionale: creativitate, spirit inovator, autenticitate, manifestare naţională unitară.
Prin acest demers, UAP doreşte să redevină o importantă platformă de comunicare în spaţiul social şi cultural actual din ce în ce mai dinamic, datorită implicării sale atât în  producerea şi promovarea de artă contemporană, cât şi în formarea, educarea şi dezvoltarea gustului publicului pentru fenomenul vizual contemporan. În egală măsură, UAP îşi păstrează componenţa socială – aceea de promovare şi apărare a drepturilor artiştilor.

„Dorim ca breasla noastră, creată iniţial în 1924, din spirit de solidaritate, să devină o portavoce a artiştilor vizuali din România, pentru apărarea drepturilor lor. Ne propunem o schimbare de atitudine pentru ca, alături de alte uniuni de creatori din Europa, să arătăm rolul nostru major în societate” (Petru Lucaci, preşedinte UAP).
UAP este o organizaţie de creatori, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, cu o lungă tradiţie de implicare în societatea românească şi cu un rol semnificativ în susţinerea statutului artistic şi a importanţei artei în definirea identităţii culturale. Astăzi UAP are aproximativ 5.000 de membri organizaţi în 45 de filiale, toţi artişti vizuali, absolvenţi ai unor insitute superioare de artă, admişi în UAP printr-un concurs organizat la nivel national. Astfel UAP este singura organizaţie care le asigură absolvenţilor Universităţilor de Artă un statut oficial şi recunoaşterea lor ca artişti profesionişti.

Comunicarea publică a UAP este gestionată de Rogalski Grigoriu PR.
Echipa de proiect este formată din: Petru Lucaci (Preşedinte UAP), Cristiana Russu
(Vicepreședintă UAP), Cristina Andrieş (Comunicare UAP), Anca Echim (Consultant independent), Oana Şerban (Client Services Director Rogalski Grigoriuc PR) şi Ana Jităriţă (PR Consultant Rogalski Grigoriu PR).

Alte informaţii despre UAP

UAP este implicată în numeroase activităţi expozitionale naţionale şi internaţionale. În fiecare dintre galeriile UAP au loc, în medie, 2 expoziţii pe lună. UAP organizează simpozioane şi editează revista ARTA.
UAP este membră ANUC (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori), care cuprinde Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi UNITER – toate din România; membră AIAP (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi ECA (Consiliul European al Artiştilor).

Despre Rogalski Grigoriu PR

Rogalski Grigoriu Public Relations este agenţia din cadrul Tempo Creative Group care asigură managementul reputaţiei organizaţiilor şi brandurilor. Rogalski Grigoriu este deţinătoare a 4 trofee IPRA (International Public Relations Association) pentru PR online şi lansare de produs şi a trei Golden Awards SABRE pentru excelenţă în managementul comunicarii de criză, educaţie publică şi servicii financiare. Rogalski Grigoriu PR are o echipă de 15 consultanţi specializaţi prin Chartered Institute of Public Relations.

Campanie de re-brending a UAPdR

Rogalski Grigoriu PR va coordona campania de re-branding a Uniunii Artiştilor Plastici din România.

Rogalski Grigoriu Public Relations este agenţia care va concepe şi realiza strategiile şi programele de comunicare ale Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPdR), urmând să anunţe în scurt timp o campanie de re-branding, precum şi o serie de proiecte prin care UAPdR se va repoziţiona în peisajul cultural actual.

Campania de re-branding va începe la sfârşitul lunii iulie printr-un concurs la nivel naţional care îi va invita pe toţi artiştii să creeze noua identitate vizuală şi sloganul UAPdR.
Prin aceste demersuri, UAPdR se va adresa autorilor şi consumatorilor de artă într-un mod adecvat cerinţelor momentului, având ca prioritate o deschidere spre publicul tânăr.
UAPdR a fost şi trebuie să redevină o organizaţie profesională credibilă, vizibilă public, adaptată noilor realităţi culturale şi socio-economice. UAPdR consideră că este imperativă schimbarea de atitudine, mesaj şi acţiune la nivelul organizaţiei, pentru a ajunge la standarde profesionale în acord cu aspiraţiile şi valorile culturale contemporane”, spune conf. univ. dr. Petru Lucaci, preşedintele UAPdR din România.
Păstrându-şi componenta socială – aceea de promovare şi apărare a drepturilor artiştilor – UAPdR trebuie să redevină în acelaşi timp, o importantă platformă de comunicare în spaţiul social şi cultural actual din ce în ce mai dinamic, fiind implicată nu numai în producerea şi promovarea de artă contemporană, precum şi în formarea, educarea şi dezvoltarea gustului publicului pentru fenomenul vizual contemporan.
Pentru a concepe şi realiza strategiile de comunicare atât în interiorul organizaţiei cât şi cu publicul, UAPdR a optat pentru Agenţia Rogalski Grigoriu PR care oferă întreaga plajă de servicii ce răspund nevoilor noaste actuale. Atestarea calităţii profesionale, prin premii, la cele mai prestigioase concursuri de profil: trofee IPRA, expertiza în crisis & issues management, online PR, asigurarea managementul reputaţiei organizaţiilor şi brandurilor o recomandă ca un partener ideal în atingerea obiectivelor UAPdR”, adaugă preşedinte UAPdR din România.

UAPdR este o organizaţie de creatori, nonprofit, neguvernamentală şi apolitică, cu o lungă tradiţie de implicare în societatea românească şi cu un rol semnificativ în susţinerea statutului artistic şi a importanţei artei în definirea identităţii culturale. Astăzi UAPdR are aproximativ 5.000 de membri organizaţi în 45 de filiale, toţi artişti vizuali, absolvenţi ai unor insitute superioare de artă, admişi în UAPdR printr-un concurs organizat la nivel naţional. Astfel UAPdR este singura organizaţie care le asigură absolvenţilor Universităţilor de Artă un statut oficial şi recunoaşterea lor ca artişti profesionişti.
UAPdR este o instituţie culturală romanească, cu istoric şi tradiţie, care a evoluat de la forma de breaslă către formele moderne de manifestare publică, socială şi profesională, adaptându-se la cerinţele tuturor epocilor.

Alte informaţii despre UAPdR

UAPdR este implicată în numeroase activităţi expoziţionale naţionale şi internaţionale. În fiecare dintre galeriile UAPdR au loc, în medie, 2 expoziţii pe lună. UAPdR organizează simpozioane şi editează revista ARTA.
UAPdR este constituită din artişti plastici profesionişti, creatori în specializările: pictură, sculptură, grafică, grafică publicitară, ceramică, sticlă, metal, arte textile, scenografie, design industrial, design grafic, design ambiental şi design vestimentar, foto-video, multimedia, restaurare, artă religioasă, artă murală, critica şi istoria artei.
Membri UAPdR beneficiază de facilităţi fiscale, indemnizaţie la pensionare şi indemnizaţie de merit.
UAPdR este membră ANUC (Alianţa Naţională a Uniunilor de Creatori), care cuprinde Uniunea Arhitecţilor, Uniunea Scriitorilor, Uniunea Compozitorilor, Uniunea Cineaştilor, Uniunea Artiştilor Plastici şi UNITER – toate din România; membră AIAP (Asociaţia Internaţională a Artiştilor Plastici) şi ECA (Consiliul European al Artiştilor). În cadrul ECA, UAPdR din România susţine şi lucrează la Statutul artistului în Uniunea Europeană, care se va dezbate în Parlamentul European.

Despre Rogalski Grigoriu PR

Rogalski Grigoriu Public Relations este agenţia din cadrul Tempo Creative Group care asigură managementul reputaţiei organizaţiilor şi brandurilor. Rogalski Grigoriu este deţinătoare a 4 trofee IPRA (International Public Relations Association) pentru PR online şi lansare de produs şi a trei Golden Awards SABRE pentru excelenţă în managementul comunicarii de criză, educaţie publică şi servicii financiare. Rogalski Grigoriu PR are o echipă de 15 consultanţi specializaţi prin Chartered Institute of Public Relations.