Revista ARTA nr. 6-7

Acest număr dedicat fotografiei își propune să ofere o posibilă imagine sintetică asupra multiplelor modalități în care este înțeleasă și folosită în România această artă dominantă, „imperialistă” a actualității, în toate înțelesurile ei artistice, culturale, mediatice.

ARTA a invitat pe cei mai cunoscuți artiști, critici și curatori care s-au ocupat cu precădere de zona fotograficului în mediul românesc, să colaboreze la un număr dens din toate punctele de vedere. Cei doi coordonatori ai dosarului principal – Iosif Király și Simona Dumitriu – au propus o secțiune transversală printr-un arhipelag de modalități de utilizare a acestui mediu omniprezent: de la istoria pre- și post- 1989 a acestui gen destul de recent în câmpul vizual românesc, la prezentarea secțiilor de fotografie de la principalele universități de artă din România; de la proiecte concrete ale unor artiști renumiți, la dosare de prezentare ale unor artiști încă tineri sau debutanți; de la eseuri și texte teoretice românești și străine despre fotografie, la trecerea în revistă a felului în care aceasta este folosită în cercetarea interdisciplinară. Dacă la toate aceste abordări adăugăm interviurile, cronicile de artă românească și internațională, recenziile de carte de artă și ancheta de artă – toate dedicate în bună măsură aceluiași numitor comun al numărului – atunci imaginea propusă de ARTA asupra modului complex, deopotrivă fățiș și insidios, autoritar și problematic, în care fotografia domină și permează azi scena vizuală românească, într-o dublă mișcare de ruptură și continuitate cu propria sa tradiție, devine consistentă și credibilă.

Concept grafic: Corina Gabriela Duma
Producție: Igloomedia
Distribuție: FAB Group Associates
SURSA: Arta Punct Ro

Semnal editorial

ARTA – revistă de arte vizuale

Există o tendinţă generală de glorificare a timpurilor trecute, a acelor vremuri pe care sînt plasate bazele prezentului. Faptul presupune însă o etapă de selecţie şi de scoatere din context a unor anumite lucruri, a căror strălucire este exacerbată în raţionamente de tipul illo tempore vs. in praesenti. Ideea pe care o urmărim în aceste rînduri este că, deşi nu (prea) avem de ce regreta perioada comunistă, acel interval conţine şi evenimente culturale notabile. Unul dintre acestea a fost revista ARTA (înfiinţată în 1954), care a continuat să apară pînă în 1993. După şapte ani de absenţă, în 2000 a fost încercată o relansare a acesteia, dar se pare că publicul larg nu absorbise în acel moment cantitatea suficientă de telenovele, jocuri&concursuri şi manele, fapt care a dus la eşuarea iniţiativei din sfera artei.

În decembrie 2010 – ianuarie 2011, Uniunea Artiştilor Plastici din România a editat (în română şi engleză) numărul-pilot al unei dorite noi serii ARTA care, conform intenţiilor colectivului de redacţie (Petru Lucaci – director; Magda Cîrneci – redactor şef; Corina Duma – graphic design; Andreea Amzoiu – secretar de redacţie), îşi propune să ofere o imagine de ansamblu asupra scenei vizuale româneşti, cu accent pe noile media, dar şi pe tehnicile tradiţionale, în corelaţie cu noile forme de experiment vizual din alte domenii precum filmul, sociologia, dansul, antropologia, arhitectura şi urbanismul. Proiectele inter- şi transdisciplinare sînt privilegiate, anunţă comunicatul de presă, prin ele înţelegîndu-se o tratare a vizualului ca domeniu de cercetare a noii sensibilităţi a epocii noastre, marcate de urbanism, mass-media, tehnoştiinţe şi globalism.
Acest număr reia discuţiile despre artele plastice, nu din punctul în care îşi încetase activitatea revista, ci din 2010. Sumarul conţine rubrici precum: bienalele internaţionale organizate în România, expoziţii de grup din ţară şi din străinătate, mari proiecte de cercetare vizuală interdisciplinară, programe editoriale legate de cartea de artă românească şi mai ales dosare ale artiştilor care au avut expoziţii personale marcante în 2010: Horia Bernea, Ion Grigorescu, Rudolf Bone, Irina Botea, Mircea Cantor, Călin Dan, Dan Perjovschi, Christian Paraschiv, Teodor Graur, Anca Mureşan, Gili Mocanu, Roman Tolici, Aurel Vlad şi alţii.

Din fericire, iniţiativa a fost continuată vineri, 17 iunie, fiind lansat la Librăria Cărtureşti numărul I (din 2011) al, sperăm noi, unei longevive şi regulate serii de apariţii ARTA. Tema numărului actual este arta în spaţiul public. Reţinem din comunicatul de presă: „Interfaţă între comunitate socială, urbanism şi politică, pe de o parte, şi proteica vizualitate contemporană, pe de altă parte, arta în spaţiul public a devenit un concept foarte prizat de artişti şi teoreticieni pe plan internaţional, dar şi o prezenţă vizibilă şi simptomatică sociologic şi cultural în oraşele româneşti. Alte rubrici ale actualului număr: proiecte curatoriale, expoziţii din ţară şi din străinătate, eseuri, dosare de artist, interviuri, piaţa de artă, ancheta de artă, istorie artistică recentă, cartea de artă, info”.

Îi anunţăm pe cei interesaţi că cele două numere ale revistei se găsesc pe piaţă în librăriile Cărtureşti şi Humanitas, precum şi în reţeaua de difuzare de presă Inmedio. Condiţiile grafice impecabile sînt girate de IglooMedia, care se recomandă, printre altele, prin bine-cunoscuta revistă de arhitectură (omonimă). Conţinutul este garantat de semnatarii articolelor – profesionişti în domeniu.
În prelungirea celor scrise anterior, credem că (măcar) o platformă de informare corectă şi competentă în ceea ce priveşte arta este o condiţie necesară şi nesuficientă pentru normalitate. Într-un articol publicat în Observator cultural în urmă cu cîţiva ani („Arta în instanţe publice”, apărut după momentul scandalului cu „poneiul roz”), deplîngeam faptul că agramaţi cu funcţii politice sau administrative şi/sau vedete media dau verdicte şi emit judecăţi de valoare în artă. Sperăm că ar fi momentul ca, în România, de fotbal să se ocupe antrenorii, de păstrarea ordinii, poliţia, de politică, cei aleşi prin voturi cinstite, şi de artă, artistul, criticul, teoreticianul şi curatorul. (Mihai Plămădeală)
SURSA: Observator cultural