Vlad Eftenie – Puzzled Bucharest

Expoziţie de fotografie urbană

Alchemia, centru pentru arte contemporane
(București, Calea Moşilor nr. 95 – http://www.alchemia.ro)

Vernisaj: vineri, 28 iunie, orele 18.30.

Vlad-Eftenie

Puzzled Bucharest un concept „take away photo” de Vlad Eftenie (http://veftenie.blogspot.ro)
Eveniment organizat în cadrul Anualei de Arhitectură Bucureşti, 2013

Oraşul este alcătuit dintr-o infinitate de planuri, vizibile şi invizibile. Fotografia descompune realitatea în părţi mai mici, fiecare parte păstrând caracteristicile întregului. Nu întotdeauna privirea ansamblului poate ajuta privitorul sa parcurgă fluent ceea ce pare a fi real. Ca şi în viaţa cotidiană, coerenţa şi sensul global pot scăpa sub influenţa contradicţiilor sau paradoxurilor din prim plan. Uneori este necesară o dezasamblare completă a sistemului pentru a putea ajunge la esenţă. Astfel, puzzleul fotografic bucureştean propus prin această expoziţie este alcătuit din imagini care nasc sens local, la o scară mică. Puterea detaliului aduce cu sine poveştile unei viziuni asumate fotografic. Poezia urbană este ingredientul subtil care străbate transversal ansamblul, oferind sensuri care ghideaza privitorul prin realitatea cotidiană, oferindu-i noi repere.

Expoziţia-concept propune din nou o experienţă a interacţiunii : fotografiile sunt asamblate pe simeză sub forma unui pattern, vizititatorii putându-şi însuşi imaginile preferate. Puzzleul capătă astfel mereu o nouă materialitate, până la epuizarea sa.