Bienala Internaţională de Ceramică Cluj – CICB 2013

Prima ediţie
8 Octombrie – 3 Noiembrie 2013

Bienala Internationala de Ceramica Cluj 2013

Deschiderea unei bienale internaţionale de ceramică la Cluj reprezintă fără îndoială un eveniment artistic în premieră, cu semnificaţii culturale majore atât pentru comunitatea artistică cât şi pentru publicul iubitor de artă.

Muzeul de Artă Cluj

Muzeul de Artă Cluj

Nu putem ignora însă – o spunem în cunoştinţă de cauză – că „organul admirativ” pentru acest gen de artă este în România încă relativ puţin cultivat, motiv pentru care ne permitem să punem în evidenţă mai întâi câmpul de pertineţă semantică al artei ceramicii şi mai apoi să definim ce este şi ce strategie culturală promovează o bienală internaţională de artă ceramică.

Rafa Perez - CICB 2013

Rafa Perez – CICB 2013

Einav Barness Eliasov - CICB 2013

Einav Barness Eliasov – CICB 2013

Karin Karinson Nilsson - CICB 2013

Karin Karinson Nilsson – CICB 2013

Vom spune prin urmare, că ceramica artistică a vremii noastre evoluează sub specia unui dublu paradox; se valorifică şi se exprimă – atentă la demersul cultural planetar – în sincronie cu toate interconexiunile artistice ale prezentului dar îşi conservă în acelaşi timp „o gândire amfibie” ce o leagă printr-o îndelungă sedimentare istorică de o structură eternă a lumii.

Ting Kwok Leung - CICB 2013

Ting Kwok Leung – CICB 2013

În al doilea rând, poate opera sinteze originale conjugând alte domenii artistice, şi stiluri istorice dar îşi păstrează în acelaşi timp spaţiul său propriu de cercetare experimentală. În ultimă analiză ceramica este o artă multimilenară dar se reînnoieşte continuu, are temeiuri istorice dar axiologic este transistorică, este permeabilă la influenţe multiple dar nu îşi pierde identitatea expresivă specifică.
Să convocăm acum aceste virtuţi polifonice într-un teritoriu de confluență a performanţelor creative emergente pe diverse meridiane geografice şi vom avea imaginea globală a unei bienale internaționale –cu alte cuvinte, a unui schimb cultural planetar transferat  pentru o lună, în beneficiul iubitorilor acestei arte, la Cluj.

Cristina Bolborea - CICB 2013

Cristina Bolborea – CICB 2013

Lucia Lobonţ - CICB 2013

Lucia Lobonţ – CICB 2013

Daniela Fainiş - CICB 2013

Daniela Fainiş – CICB 2013

Să arătăm apoi care sunt beneficiile care le poartă cu sine, ca strategie culturală, un astfel de eveniment:
Atrage atenţia asupra potenţialului expresiv inepuizabil al ceramicii.
Promovează schimbul de idei explorând perspectiva culturală la zi a domeniului.
Dezvoltă o nouă conştiinţă socială a înţelegerii şi preţuirii acestui domeniu complex şi prolific al artei pe care îl constituie lumea ceramicii contemporane.

Prin diversitatea abordărilor tematice, formal-expresive, conceptuale şi tehnice acestă bienală se artă a fi un univers fascinant şi imprevizibil în care vom întâlni caligrafii delicat filigranate, mixaje alchimice secrete de materii, culori ce stau alături de volumetrii sculpturale robuste, forme spaţiale structurate algoritmic concersând cu picto-obiecte şi instalţii alcătuite din elemente multiple.

Arina Ailincăi - CICB 2013

Arina Ailincăi – CICB 2013

Dar cum sentimental artistic nu se realizează prin simpla virtute a operei, ci decurge esențial, din modul nostru de percepţie, cultură şi interpretare, organizatorii au extins textura conexiunilor receptării acestei bienale prin deschiderea în paralel a încă două expoziţii pandant – Expoziţia Ceramişti Români (la Galeria Casa Matei) precum şi Expoziţia Tineri artişti. Ceramica-Sticla (la Galeria Horeb), cea din urmă având drept strategie promovarea debutului tinerilor absolvenţi.
La aceste manifestări s-au adăugat un Performace în aer liber „White Cube #2” susţinut de doi artişti din Israel şi Simpozionul International „Ceramica şi sticla între tradiţie şi contemporaneitate” –  manifestare organizată consecvent de către Departamentul de Ceramică-Sticlă al UAD Cluj, începând cu anul 1997 – unde asistenţa a avut prilejul să descopere, prin comunicări şi prezentări de operă, a peste douăzeci artişti din străinătate procesele interne, de laborator, ale creaţiei în domeniu.
Din acest program de manifestări culturale nu a lipsit nici mărturia conservării vitalităţii şi promovării tradiţiei populare româneşti marcată prin deschiderea la aceeaşi data cu vernisajul bienalei a Târgului Olarilor, în Piaţa Unirii din Cluj.

Gavril Zmicală - CICB 2013

Gavril Zmicală – CICB 2013

Marius Georgescu - CICB 2013

Marius Georgescu – CICB 2013

Încununarea finală a acestui program s-a aflat, în viziunea organizatorilor sub semnul necesităţii unei mese rotunde cu discuţii libere, evocări de momente culturale şi profile de protagonist de prestigiu ai domeniului artelor focului din Cluj, sub genericul „Ceramica-Context Contemporan”, manifestare care avut loc la Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central.

În sfârşit, dar nu în ultimul rând, un eveniment de o asemenea anvergură organizat cu nu puţine dificultăţi morale şi materiale ar trebui probabil să sensibilizeze atenţia forurilor responsabile cultural ale cetăţii, cel puţin la nivel de protecţie a prestigiului local urmând exemplul de acum clasic, al guvernului japoniei care a adoptat o strategie naţională de stimulare şi dezvoltare a ceramicii.

Aniela Ovadiuc - CICB 2013

Aniela Ovadiuc – CICB 2013

Răzvan Chişu - CICB2013

Răzvan Chişu – CICB2013

Vlad Basarab - CICB 2013

Vlad Basarab – CICB 2013

Nu putem încheia fără să adresăm un gând plin de încurajare şi admiraţie pentru cei care au inspirat şi muncit cu abnegaţie remarcabilă la finalizarea acestui proiect, pe care ne permitem să îi menţionăm:

Arina Ailincăi – membru al Academiei Internaţionale de Ceramică, Conf.univ.dr. Marius Silviu Georgescu – Membru Fondator al Fundaţiei Ceramart, Vasi Hîrdo – Preşedintele al Asociaţiei Ceramics Now, Gavril Zmicală – Director al Liceului de Artă „Romul Ladea”, Cluj-Napoca, Călin Stegerean – Director al Muzeului de Artă Cluj-Napoca, Tiberiu Groza – Director al Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, Lect. Univ. dr. Nicolae Procopan – Director al Departamentului Ceramică Sticlă Arte Textile al UAD Cluj.
(Prof. Univ. Dr. Cornel Ailincăi)

Articol publicat în Revista Tribuna, Cluj 2013.
Mulţumim pentru acest material domnului Conf.univ dr. Marius Silviu Georgescu.

Bienala Internaţională de Ceramică (CICB 2013)

Prima ediţie
8 Octombrie – 3 Noiembrie 2013
Cluj-Napoca, România

Bienala Internationala de CeramicaBienala Internaţională de Ceramică Cluj este prima bienală de ceramică contemporană de anvergură internaţională din România, şi îşi doreşte să devină un cadru de întâlnire al ceramiştilor contemporani din toate colţurile lumii.

ARTIST_ROMAN_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013-4

Deschidere: Miercuri, 9 octombrie, ora 18:00, Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia Ceramişti Români
8 – 25 octombrie / Vernisaj: 8 octombrie, ora 19:00, Galeria Casa Matei, str. Matei Corvin nr. 3

Ceramisti Romani

Târgul Olarilor
9 – 10 octombrie / Deschidere: 9 octombrie, ora 10:00, Piaţa Unirii

SIMPOZION_CONFERINTA_CERAMICA_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013-3SIMPOZION_CONFERINTA_CERAMICA_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013-7

Simpozionul Internaţional „Ceramica şi sticla între tradiţie şi contemporaneitate”, ediţia a IX-a
9 – 10 octombrie / Conferinţe: 9 octombrie, 11:00 – 17:00; 10 octombrie, 10:00 – 17:00, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 30

ARTIST_INTERNATIONAL_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013-6

Competiţia Internaţională a Bienalei
9 octombrie – 3 noiembrie / Vernisaj: 9 octombrie, ora 18:00, Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Piaţa Unirii nr. 30

Expoziţia „Tineri artişti. Ceramica-Sticla
10 – 28 octombrie / Vernisaj: 10 octombrie, 18:00, Galeria Horeb, str. Târnavelor nr. 4

ARTISTI_INTERNATIONALI_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013-2

White Cube #2 – Performance în aer liber de Roy şi Erez Maayan (Israel)
11 – 12 octombrie / Durata: 27 ore,
11 octombrie, ora 16:00 – 12 octombrie, ora 19:00,
Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central

ARTISTI_INTERNATIONALI_FESTIVALUL_INTERNATIONAL_CERAMICA_CLUJ_2013

Masa Rotundă „Ceramica – Context Contemporan”
17 octombrie / Discuţii libere, ora 17:00, Centrul de Cultură Urbană Casino, Parcul Central.

Foto: Daniel-Ştefan Bocşe

Bienala Internaţională de Ceramică Cluj

Prima ediţie

Muzeul de Artă Cluj-Napoca
8 Octombrie – 3 Noiembrie 2013
Deschidere: Miercuri, 9 octombrie, ora 18:00

CICB 2013EN: www.ceramicsbiennale.com/programme
RO: http://ro.ceramicsbiennale.com/program

Bienala Internaţională de Ceramică Cluj (CICB 2013) este prima bienală de ceramică contemporană de anvergură internaţională din România, şi îşi doreşte să devină un cadru de întâlnire al ceramiştilor contemporani din toate colţurile lumii.

Exprimarea sensibilităţii artistice folosind mijloacele ceramicii are din ce în ce mai mare popularitate în rândul artiştilor, iar în ultimii ani ceramica contemporană a început să fie privită ca o contribuţie la artele majore. Prima ediţie a bienalei are potenţialul de a schimba vechi mentalităţi, focalizându-se pe contextul contemporan şi prezentând diversitatea de concepte şi tehnici din domeniul inovativ al ceramicii contemporane.

CICB 2013 reprezintă prima manifestare de anvergură internaţională din România în domeniul ceramicii contemporane. Organizată de Fundaţia Ceramart, Asociaţia Ceramics Now şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Cluj, cu sprijinul Universităţii de Artă şi Design Cluj-Napoca, bienala aduce în faţa publicului lucrările a 150 artişti din 45 de ţări. Dintre aceştia, 110 sunt prezentaţi în Competiţia internaţională care este jurizată de 7 artişti şi manageri culturali. Expoziţiile conexe de artă românească au rolul de a pune în valoare şi de a contextualiza şcoala de ceramică românească pe plan internaţional, iar Târgul Olarilor va prezenta obiecte unice create de meşteşugari români.

În cadrul bienalei va fi organizată a 9-a ediţie a Simpozionului Internaţional „Ceramica între Tradiţie şi Contemporaneitate”, eveniment care creează cadrul unor dezbateri teoretice, schimburi de experienţă la nivel universitar şi acţiuni cu caracter de informare a publicului larg despre tendinţele contemporane ale domeniului ceramicii. Alături de bienală, simpozionul va pune în discuţie posibilităţile de afirmare, asociere şi organizare ale artiştilor, moderatori ai dezbaterilor fiind artişti consacraţi pe plan internaţional, cadre didactice universitare şi manageri culturali. Aceast simpozion are potenţialul de a elabora un plan de politici culturale pentru activităţi care: A. să favorizeze o mai bună receptare a produselor artistice în plan social; B. de adaptare a actului de educaţie culturală în contextul actual; C. de reafirmare a ceramicii contemporane pe plan local, naţional şi internaţional.
Mai mult http://ro.ceramicsbiennale.com/

Noaptea Fotografiei

Joi, 27 iunie 2013

Peste 30 de locații din Bucureşti au pregătit expoziții de fotografie cu ocazia primei ediții a Nopții Fotografiei organizată de Pixelpedia cu susținerea F64.

Noaptea fotografieiGalerii de artă, cafenele, cluburi și chiar sedii de companii alcătuiesc traseul unei nopți dedicate poveștilor vizuale de diverse tipuri, de la peisaje tradiționale la portrete expresive sau fotografii de eveniment, toate sub semnul pasiunii pentru fotografie.

„Seară de 27 iunie 2013 aduce în atenția publicului prima ediție a evenimentului Noaptea Albă a Fotografiei, proiect inițiat și organizat de Pixelpedia. Prezentându-se precum comunitatea celor ce aleg Imaginea că formă predilectă de exprimare, Pixelpedia își propune prin acest proiect dezvoltarea unei platforme de comunicare pentru toți iubitorii artei fotografice, a căror număr nu este nicidecum neglijabil, dar cărora le lipsesc ocaziile pentru a se întâlni și a-și dezvălui experiențele și încântările pricinuite de pasiunea lor comună. Noaptea Albă a Fotografiei vine să suplinească aceste lipsuri, alăturându-se unor inițiative similare de succes (Noaptea Muzeelor, Noaptea Galeriilor) și repunând astfel fotografia la locul care i se cuvine între celelalte domenii ale artei. (…)

Invitarea în cadrul circuitului expozițional a unor locații ce funcționează în mod regular că și spații de găzduire a artei, alături de locații alternative, neconvenționale (hoteluri, ceainării, sedii corporate) se dorește a sublinia tocmai acesta răspândire deosebită pe care o cunoaște fotografia, precum și tendința noastră nefericită de a trece pe lângă ea fără a-i acordă importantă, dacă nu este prezentată într-un mediu instituțional artistic (muzeu, galerie de artă). Căutând a obține o reconstituire à rebours a drumului urmat de o altă formă de artă neluată în seamă la început – stampa japoneză ce și-a croit drumul pornind din cafenelele pariziene și, trecând prin capodoperele primilor impresioniști, ajungând până în marile muzee ale Occidentului, la fel și Noaptea Fotografiei își propune o reîntoarcere a fotografiei într-o geografie cunoscută tuturora, definită prin localurile familiare unde ne petrecem o bună parte a timpului liber”.
George Păunescu, curator Noaptea Albă a Fotografiei
Vedeţi programul pe www.pixelpedia.ro/noapteafotografiei

Aplicaţii deschise: Prima ediţie a Bienalei Internaţionale de Ceramică Cluj

CICB 2013 / Prima ediţie
Cluj-Napoca
9 Octombrie – 3 Noiembrie 2013

bienala-ceramica-cluj

Termen limită pentru aplicaţii: 30 Mai 2013
http://ro.ceramicsbiennale.com/aplicatii

Bienala Internaţională de Ceramică Cluj este prima bienală de ceramică contemporană de anvergură internaţională din România, şi îşi doreşte să devină un cadru de întâlnire al ceramiştilor contemporani din toate colţurile lumii. Artiştii sunt invitaţi să aplice online şi să participe la bienală cu lucrările lor ceramice. Aplică acum (Termen limită: 30 Mai 2013).

Exprimarea sensibilităţii artistice folosind mijloacele ceramicii are din ce în ce mai mare popularitate în rândul artiştilor, iar în ultimii ani ceramica contemporană a început să fie privită ca o contribuţie la artele majore. Prima ediţie a bienalei are potenţialul de a schimba vechi mentalităţi, focalizându-se pe contextul contemporan şi prezentând diversitatea de concepte şi tehnici din domeniul inovativ al ceramicii contemporane.
Bienala Internaţională de Ceramică Cluj (CICB 2013) este organizată de Fundaţia Ceramart şi Asociaţia Ceramics Now, în parteneriat cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca şi Uniunea Artiştilor Plastici din România. Bienala de ceramică se va desfăşura în perioada 9 Octombrie – 3 Noiembrie 2013, la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca.
Scopul bienalei este de a acţiona ca un punct de întâlnire pentru ceramistii din toate colţurile lumii. Acest eveniment artistic va introduce publicul român la ceramica contemporană, la practicile şi noile concepte din acest domeniu. De asemenea, bienala va pune presiune pe instituţii naţionale şi internaţionale pentru a le face să lucreze împreună la reafirmarea oraşului Cluj-Napoca ca centru al ceramicii contemporane est-europene.

Căutările artiştilor ceramişti, influenţate de schimbări profunde – socio-economice, politice şi tehnico-ştiinţifice, dovedesc o schimbare de mentalitate în ceea ce priveşte raportarea la actul de creaţie, atât din punct de vedere al expresiei plastice cât şi al mesajului artistic.
Receptivă la orice deplasare de canon artistic în Agora globală a artelor contemporane, ceramica evoluează actualmente spre o strategie integratoare şi interdisciplinară. Noile concepte care se impun acum în aria artei ceramicii sunt tributare pe de-o parte, unor simbioze estetice şi forme de expresivitate specifice altor câmpuri de manifestare artistică, iar pe de altă parte îşi afirmă o dezvoltare experimentală specifică domeniului, în care îşi găsesc locul mixaje alchimice de unicitate expresivă.
Acest amplu panou referenţial de tendinţe exersate în ceramica contemporană la nivel mondial a determinat însăşi raţiunea de a prezenta publicului din România spectacolul de mare diversitate pe care arta ceramicii poate să îl ofere.

Pentru mai multe informaţii, viziţati http://www.ceramicsbiennale.com sau contactaţi-ne la email-ul office@ceramicsbiennale.com

Juriul primei ediţii a bienalei:
Zehra Çobanlı – Artistă şi Decan al Facultăţii de Artă, Universitatea Anadolu, Eskişehir, Turcia.
David Jones – Artist şi Lector Universitar în Ceramică la Universitatea din Wolverhampton, Anglia.
Les Manning – Artist şi fost Vice-Preşedinte al Academiei Internaţionale de Ceramică de la Geneva şi Director Fondator al Banff Centre for the Arts, Canada.
Cristina Popescu Russu – Artistă şi Vice-Preşedinte al Uniunii Artiştilor Plastici din România.
Ting-Ju Shao – Artistă şi scriitoare, fostă consultantă a comitetelor Bienalei de Ceramică din Taiwan şi Taipei Ceramic Awards.
Blazenka Soic Stebih – Artistă, Preşedinte al KERAMEIKON şi Director al Festivalului Internaţional de Ceramică Postmodernă şi Ceramica Multiplex, Varazdin, Croaţia.

Comitetul organizatoric:
Arina Ailincăi – Uniunea Artiştilor Plastici din România
Marius Georgescu – Universitatea de Artă şi Design Cluj-Napoca, Fundaţia Ceramart
Vasi Hîrdo – Asociaţia Ceramics Now
Călin Stegerean – Muzeul de Artă Cluj-Napoca
Gavril Zmicală – Liceul de Arte Plastice Romulus Ladea

Bienala Internaţională de Ceramică Cluj 2013 | Facebook