Bienala Internaţională pentru Artă Contemporană Bucureşti

Joi, 16 februarie 2012, Anne Barlow, curatorul desemnat al BUCHAREST BIENNALE 5, a anunţat în cadrul unei conferinţe de presă, lista artiştilor participanţi, a locaţiilor şi noi detalii cu privire la conceptul BB 5 – Bienala Internaţională pentru Artă Contemporană Bucureşti.

TACTICS FOR THE HERE AND NOW / TACTICI PENTRU AICI SI ACUM
25 mai – 22 iulie 2012

În contextul actual al naturii schimbătoare a economiei, societăţii şi culturii – situaţii care sunt adesea numite „vremuri precare” – artiştii trebuie să îşi negocieze adesea poziţii riscante, teritorii contestate, ori situaţii în care activitatea culturală interacţionează sau oferă un contrapunct la condiţii de flux. În cadrul acestui context, Bucharest Biennale 5 reliefează creaţia unor artişti al căror portofoliu nu constă neaparat în situaţii evidente, ci mai degrabă în strategii investigative, indirecte sau informale, care posedă propria lor formă de putere.

DESPRE BUCHAREST BIENNALE

Bienala București promovează cunoașterea și propagarea culturii – în special în domeniul artelor – prin intermediul cooperării și al schimburilor culturale în interiorul Europei și dincolo de granițele sale, elaborând concomitent strategii ce stimulează înțelegerea reciprocă și oferă posibilități comprehensive din perspective diverse.

Printre scopurile noastre se numără studierea legăturii dintre practicile creatoare și dezvoltarea socială a relațiilor existente între contextul local, cel european și cel global. Programele noastre promovează schimburile artistice și de idei prin expunerea unor lucrări și tendințe artistice contemporane la nivel local și global, contopind astfel o viziune de tip internațional asupra artei și a schimburilor culturale, cu intenția declarată de implicare în viața comunității și de îmbogățire a resurselor culturale din București.

Considerăm că este necesar să avem un dialog cu publicul și o platformă de manifestare pentru artiști, tot astfel cum trebuie să reinventăm noi forme de expresie artistică si să încurajăm curatorii să selecteze un grup consistent de artiști, care să reprezinte cel mai bine unitatea în diversitate a Europei. BB urmărește să rezolve problemele complementare legate de tradiție și modernitate, de trecut și prezent, de localismul și satul global, și se străduiește să atingă un nivel de echilibru între calitatea sa estetică/artistică și nivelul de audiență prin depășirea sentimentului
de reținere pe care îl are publicul larg față de artele contemporane.
Bienala creează un parteneriat trainic între București – care este mai mult decât un oraș, căci reprezintă un simbol al modului în care politicul se reflectă în toate aspectele vieții – și Europa Occidentală, facând totodată conexiunea cu o problemă universală, care nu ia în considerație contextul istoric sau geografic – problema rezistenței în viața de zi cu zi, a traiului și mărunțișurilor cotidiene ca mod de viață în general. BB este o structură ce are capacitatea de a transforma Orașul însuși într-un atelier permanent și într-un câmp de acțiune.

În esența sa, cultura europeană este rezultatul schimburilor – uneori pașnice, alteori violente – care au avut loc între societățile învecinate și între diversele grupuri sociale existente în cadrul unui stat anume. Astfel de forme orizontale și verticale de schimb cultural s-au manifestat în diverse moduri: prin imitație, asimilare, disimulare, apropriere (luare în posesie), prin acord reciproc sau prin dominație hegemonică. Vom încerca să acționăm într-un mod care să dovedească sensibilitate și competența în interacțiunea cu „celălalt” ca alter provenit din spații culturale diferite.
BB intenționează să încurajeze creativitatea artiștilor, accesul publicului la cultură, propagarea artei și a culturii, dialogul intercultural, precum și cunoașterea istoriei și a moștenirii culturale a popoarelor din Europa și din afara Europei.

La conferinţă au participat alături de Anne Barlow, Răzvan Ion, Eugen Rădescu, Co-Directorii BB5;
Andrei Crăciun și Ramona Macarie, Directorii executivi BB5. (Foto: ArtClue)

Scopul BB este de a stimula nașterea unui areal cultural comun prin asocierea persoanelor, fără a altera pluralitatea și diversitatea națională și regională a acestora.
Citiţi tot comunicatul de presă în format PDF aici.

BUCHAREST BIENNALE este organizată de Asociația ARTPHOTO, ONG cultural și non-profit, editor al PAVILION – jurnal pentru politică și cultură.

Participanţi: Abbas Akhavan (IR/CA), Marina Albu (RO), Haris Epaminonda (CY/DE), Klas Eriksson (SW), Ruth Ewan (UK), Aurelien Froment (IE/FR), Ciprian Homorodean (RO/B), Iman Issa (EG/USA), Janice Kerbel (CA/UK), Jill Magid (USA), David Maljkovic (HR),Marina Naprushkina (BY/DE), Ahmet Öğüt (TR/NL), Vesna Pavlović (Serbia), Anahita Razmi (DE), Wael Shawky (EG/FR), Alexandre Singh (FR/USA), Mounira Al Solh & Bassam Ramlawi (LB), Rinus van der Velde (B).

Locaţii: PAVILION – centrul pentru artă şi cultură contemporană, Casa Presei Libere, Institutul de Cercetări Politice, Alert Studio, Make a Point.

Partener Strategic: UniCredit Ţiriac Bank
BUCHAREST BIENNALE
Bucharest International Biennial for Contemporary Art
Sos. Nicolae Titulescu 1 (Piaţa Victoriei)
Bucharest 011131 Romania
Pentru mai multe detalii: http://bucharestbiennale.org/ro/concept.html
SURSA: ArtClue