James Tower şi ceramica contemporană

James Tower and Contemporary Ceramics
Gimpel Fils Gallery, Londra
26 aprilie – 9 iunie 2012
Vernisaj: 26 aprilie, orele 18.00-20.00.

James Tower (1919-1988) deţine o poziţie unică în istoria ceramicii britanice. Ca artist, a contestat în mod constant limitele mediului pe care artele focului le ofereau la mijlocul secolului al XX-lea, explorând pe tot parcursul carierei sale potenţialul sculptural şi pictural al formelor ceramice.

Creaţia sa a fost, adesea, o sursă de inspiraţie prin calităţile vizuale dramatice şi explorarea subtilă a limitelor pe care arta ceramicii o oferă în relaţia formă-obiect. Producţiile artistice expuse la Gimpel Fils sunt forme tridimensionale sculpturale, lucrări prezentate publicului alături de operele recente a altor şase artişti contemporani. Expoziţia face cunoscut potenţialul pe care îl oferă ceramica în relaţia: ceramist, sculptor, pictor şi artist. Relevanţa acestei relaţii care a definit evoluţia ceramicii contemporane  este testată în mod activ prin intermediul operelor incluse în această expoziţie, toate explorând idei prin folosirea mai multor medii. Sculpturile şi desenele din timpul vieţii lui James Tower au fost trecute cu vederea. Obiectele şi desenele expuse, alături de cele ale lui Nicholas Lees, explorează ceea ce ei consideră „membrana de legătură dintre ceramică şi sculptură”, cu scopul de a demonstra reciprocitate lor.

Gordon Baldwin şi Ken Eastman încurajază un dialog între forma sculpturală, suprafeţele tratate pictural şi forma obiectului tridimensional. La fel ca şi în cazul lui James Tower, Baldwin utilizează forma sculpturală şi abstractă, în timp ce Eastman explorează potenţialul culorilor. Martin Smith „se joacă” cu lumina în contact cu forma, încercând să demonstreze, încă o dată, că a lucra în ceramică presupune a fi atât pictor cât şi sculptor.
Proiectele cu incizii, linii striate şi aplicate peste suprafeţele concave sau convexe ale obiectelor lui James Tower, precum şi plăcile diferit orientate, arată dorinţa sa de a a crea o sinteză între formă şi suprafaţă. Ca şi contemporanii săi, William Scott şi Peter Lanyon, Tower a încercat să rafineze forma abstractă, într-un un stil propriu, bazat pe studiul formelor naturale. Suprafeţele texturate amintesc de cochiliile moluştelor. Modul de operare abstract-liric, cu trimiteri la natură şi cosmos, devine o analiză care depăşeşte stadiul funcţional al obiectului, devenind rodul unei investigaţii şi cercetări metodice.

Această expoziţie coincide cu publicarea monografiei „The Ceramic Art of James Tower”, de Timothy Wilcox, cu o prefaţă de Antony Gormley, Editura Ashgate Publishing, monografie care va fi lansată pe data de 10 mai 2012.

James Tower s-a născut în Sheerness, Kent, Marea Britanie şi a studiat la Royal Academy Schools. În cadrul Bath Academy of Arts, Corsham, a cunoscut pictorii de pionierat ai stilul abstract, cum ar fi, de exemplu, William Scott, Peter Lanyon, Rosemary Ellis şi Howard Hodgkin, iar ca olar, alături de Bernard Leach şi Rie Lucie, a contribuit la redefinirea termenului de ceramică modernă. În timpul anilor 1960 şi 1970 a lucrat în lut alb şi bronz. De la sfârşitul anilor 1970, până la moartea sa, Tower s-a concentrat asupra formelor ceramice sculpturale, descoperind elementele identitare ale propriului discurs vizual. „James Tower a fost o figură unică a perioadei postbelice în sculptura britanică şi acest lucru surprinde monografia pe care cu nerăbdare o aşteaptăm. Acesta prezintă realizările sale şi îl introduce în lumea mult mai mare, pe care opera lui o cere ”. (Edmund de Waal)

 Gimpel Fils (30 Davies Street, London – www.gimpelfils.com) a fost fondată în 1946 de fraţii Charles şi Gimpel Peter în semn de omagiu pentru tatăl lor René, dealer, colecţionar şi comerciant de artă a cărui jurnal a fost publicat pentru prima dată în 1966. În anii 50 şi 60 galeria a fost asociată cu avangarda, oferind spaţiu expoziţional lui-Lynn Chadwick, Anthony Caro, Peter Davie Alan Lanyon, Larry Rivers, Marcel Duchamp şi Yves Klein. Galeria a suferit renovări majore în 2000, în scopul de a actualiza spaţiul galeriei în vederea reflectării dinamismului artei contemporane.