Metafore incandescente – o aventură a spiritului liber

Bienala de la Cluj este lansată la nivel național

069Bienala 2014Se vorbește mereu despre strădania artelor de a fi în pas cu tehnica. Este greu să facem o demarcație clară între locul în care se termină tehnica și începe arta. Ceramica s-a aflat mereu la răspântia dintre artă și tehnică, având în spate o tradiție milenară. Mitul modelării a străbătut veacurile, fără a-și pierde puterea de atracție. Bienala „Metafore incandescente” aduce în atenție această varietate formală și posibilitățile pe care le posedă ca stare de căutare și experiment în zona tehnologiilor contemporane.

111Bienala 2014176Bienala 2014157Bienala 2014119Bienala 2014184Bienala 2014

„Anul acesta, ca noutate, bienala de la Cluj este lansată la nivel național. Ea aduce în discuție, pe lângă seria de artiști preocupați de zona ceramicii și a sticlei, și pe cei care au preocupări în zona metalului. Există în expoziție lucrări de instalație, în combinație inedită de metal, sticlă, lemn, piatră și alte materiale conexe. Tot în această zonă a metalului apare partea de bijuterie și email. Expoziția are o gamă foarte largă de reprezentare, prin care dorim, de fapt, să aducem în atenția publicului complexitatea acestui domeniu, cunoscut până acum doar prin intermediul celor două componente – ceramică și sticlă”, spune conf. universitar dr. Andrei Florian, organizator al expoziției „Metafore incandescente”.

090Bienala 2014092Bienala 2014093Bienala 2014

Ceramica este văzută, la ora actuală, ca o manieră de a inventa forme pentru a transmite idei. Prin intermediul celor două centre universitare, Cluj și București, și a contactului nemijlocit cu ceramica internațională, tinerii ceramiști aduc în atenție noi modalități de expresie și extindere a domeniului artelor focului din sfera tradițională.

„Din acest an aducem în rândul expozanților, care în marea lor majoritate sunt nume consacrate și aparțin celor mai importante centre artistice din țară, nume ale unor tineri artiști în devenire, din programul de master de la cele două universități reprezentative pentru domeniul ceramică-sticlă-metal, respectiv, Universitatea de Artă și Design Cluj și Universitatea Națională București. Acest demers vine tocmai pentru a ne apropia acești tineri artiști, pentru a-i iniția și ajuta să-și dezvolte, dincolo de spiritul creativ și estetic, pe cel organizatoric, de panotare, de inițiere în „bucătăria” unei bienale”, adaugă Andrei Florian.

054Bienala 2014073Bienala 2014080Bienala 2014105Bienala 2014104Bienala 2014

Bienala „Metafore incandescente” de la Muzeul de Artă din Cluj prezintă cele mai noi tendințe din arta ceramicii și a creației de forme. Lucrările aduc în atenția publicului teme din zona tradițională, experimentală și interdisciplinară, ca o atitudine de cercetare, investigare și, nu în ultimul rând, de „aventură” a spiritului liber.

„Invitației noastre au răspuns 44 de expozanți, din Cluj, București, Timișoara, Vâlcea, Sebeș, Alba, centre importante din Ardeal, dar și din sudul țării. Varietatea dezvoltărilor plastice prezentate în această expoziție este infinit mai mare în comparație cu ceea ce se întâmpla în cadrul bienalelor de până acum. Aceasta este prima ediție a Bienalei din Cluj care se prezintă sub genericul „Metafore Incandescente”. Până acum ea a funcționat mai mult la nivel local și județean. Din acest an, bienala a ieșit în zona cuprinderii naționale și a adus aceste elemente de noutate tocmai pentru a pune la dispoziția publicului clujean un material patrimonial artistic mult mai larg. Avem în expoziție 70 de lucrări. Sunt artiști care au trimis două piese, lucrări acceptate de către organizatori. Sunt producții artistice complexe, unele sub forma unor serii de lucrări sau familii de obiecte și lucrări singulare, o zonă largă și atractivă din punct de vedere vizual”, conchide Andrei Florian.

Expoziţia, găzduită în spaţiile Muzeului de Artă Cluj, poate fi văzută până pe data de 28.11.2014.
(A consemnat Grigore Roibu)

S-a stins din viață Doina Elas

doina_elasCu durere în suflet ne despărțim de colega noastră, sculptorița Doina Elas, un suflet nobil și o profesionistă de excepție. (Filiala Interjudețeană Cluj-Bistrița a U.A.P.)

Doina Elas s-a născut la 17 februarie 1928, în Comuna Baia de Criş, Judeţul Hunedoara. A făcut Şcoala primară în Comuna Baia de Criş, Jud. Hunedoara, a urmat Liceul de fete „Regina Maria” din Deva și Liceul „Doamna Stanca” din Satu-Mar și Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca, secţia sculptură. Între anii 1957-1961 a fost profesoară la Şcoala Populară de Artă din Cluj-Napoca.

 ,,…Se desprind cu claritate două elemente caractristice ale limbajului: ştiinţa modelajului şi arta cioplirii în piatră. Păstrând datele esenţiale ale fizionomiei care individualizează caracterul, Doina Elaş recurge la un modelaj fin, sensibil, care estompează duritatea conturelor nete”. (Negoiţă Lăptoiu)

 ,,…Portretele (în care natura umană este abordată în sensul unei inspiraţii majore de descifrare a coordonatelor specifice vieţii lăuntrice a modelelor) şi compoziţii vitalizate de subtile sugestii metaforice, lucrările Doinei Elaş nu violentează formele naturii, ci le purifică de detalii. Corespunzător echilibrului de sorginte clasică al gândului şi sentimentului, volumele modelate sau cioplite cu fermitate sunt cumpănite, trecerile dintre ele sunt line, fără intrânduri unghiulare, suprafeţele sunt clare şi limpezi, iar construcţia compoziţională  de ansamblu riguros echilibrată”. (Livia Drăgoi)

Doina Elas - Păsări (piatră cioplită 43x25cm)

Doina Elas – Păsări (piatră cioplită 43 x 25 cm)

 „…Situată înafara lumii subpământene, mai degrabă, instalată într-o suprarealitate a eternităţii decât dând curs voracităţii sălbatice cu care se înfulecă reciproc, într-un delir hipnotic, timpurile şi oamenii, artista a locuit devreme “Insula morţilor”, domeniul calm al valorilor depline, locul înfrăţirii şi egalităţii spiritelor evadate din constrângerea aprigă a carnalităţii  Acum, când o vedem, după “amănuntul” vieţii ei terestre, ne apare ca un adevăr relevat drumul ei spre “Cetatea eternă”: viaţa ei ca artist se suprapune cronologic aproape perfect cu  timpurile României comuniste! N-a rămas însă, în arta sa, nici o urmă din “zarva” politică din cele cinci decenii “închinate Omului”. Dimpotrivă, o candoare de profesor “chiţibuşar” idealist al libertăţii de creaţie care nu s-a legat de nici un catarg, preferând să vadă de sus geometria neântinată a formelor ideale. Cu dalta şi ciocanul- uneltele ei- n-a admis să participe la “construcţia celei mai bune dintre lumile  posibile” ci, a rămas cu privirea atintită acolo, sus, de unde acum veghează lumea morţilor şi adevărul lor perpetuu”. (Vasile Radu)

Andreea Radu/Artexpert Gallery

1 – 20 noiembrie 2012

Artexpert Gallery (Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 10) vă invită să vizionaţi expoziţia personală
Andreea Radu.

„Metafora plastică transformă astfel sensuri cunoscute printr-o rafinată diversiune a rostirii culorii, a tuşei stăpânite cu măiestrie. Rotirea anotimpurilor sau văluirea eternă în perpetuă transformare este în esenţă confruntare poetică, plastică, între energia culorilor calde ce echilibrează puterea cromatică, rece, a valului.” (Alexandra Rus)

„Formele picturale se alătură într-un regim de flux discontinuu al percepţiei şi memoriei plastice. La fel ca şi Paul Klee, se “mimează” ingenuitatea, caracterul spontan, intelectual, al reprezentării. Modularea plastică este singurul element de “profesionalizare” al discursului desenat, deşi acesta îşi păstrează pe de-a-ntregul ingenuitatea. Emoţia plastică se păstrează integral, iar maniera conservă sinceritatea discursului despre sine în opera de artă ca fapt obiectivat” (Vasile Radu)

„Cu o puritate nealterată de trecerea anilor, Andreea Radu manifestă dezinvolt un comportament de Alice în Ţara Minunilor. Adică se bucură de spectacolul feeric al lumii, întreţinut de învolburările mutaţiilor atmosferice, de fabuloasa afirmare a faunei sub-acvatice, completate de exuberanţa unor tonalităţi provocate de ardenţa unor iluminări ce imprimă spaţiului pictural amprenta unei pure solarităţi. Întreaga manifestare a gestului creativ, lejer, fastuos şi cursiv, lasă impresia unei cuceritoare frenezii furnizoare de emotivităţi şi accente ce ţin de imperiul paradisiacului.
Este meritul deosebit al tinerei artiste clujene de a capta şi struni evanescenţele senzorialului onorându-i cadenţele prin supla euritmie a intervenţiilor lineare, cu simbolice caligrafieri de însemne zodiacale, de arhitectonic şi decorativ rustic, incorporând în haina sărbătorescului spiritualizat respiraţiile unui robust tonus existenţial.” (Negoiţă Lăptoiu)