Mihail Nicolae Bohăţel – Oameni și Păsări

Galeria KronArt Brașov

MNB

Cuvât de deschidere conf. univ. dr. Andrei Florian

Inspirată provocare tematică pentru o expoziţie de sculptură de o factură la fel de inspirată. Un ciclu de lucrări, cu adevărat legate de tema Zborului. În preajma fiecărei lucrări, dincolo de conţinutul reprezentării, Om, Pasăre,… Om-Pasăre sau Pasăre-Om, simţim un fâlfâit de Aripă. Este acela al aripii emisarului trimis de Stăpânul Creaţiei pentru a lua aminte şi a duce în înalt ca pe o ofrandă, naşterea unor zămisliri îngemănate, menite a evoca Zborul şi Conştiinţa Creaţiei într-o simbioză plastică de o curată şi surprinzătoare frumuseţe.

Nu! Nicolae Bohăţel nu este un brâncuşian după cum la o primă privire asupra imaginii de pe afiş şi coperta catalogului s-ar putea afirma, ci Brâncuşi a fost un român autentic; purtător în sufletul şi toată arta sa al simbolului stâlpului, ca Ax al Lumii, al verticalei totemice, ca simbol al înălţării, al Zborului. Dar nu facem nicicum aici o analiză comparativă la acest nivel. Întâlnirea lor este doar în origini, în tradiţii, în trăire, în moştenirea lor românească abordările fiind diferite. Filosofia profundă şi elaborarea extrem de atentă şi îndelung măsurată a simbolistului de la Hobiţa este substituită, la o bună bucată de vreme, de ardeleanul Nicolae Bohăţel, cu una aparent frugală dar foarte inspirată, proprie unui gen relativ tânăr de operare, din fragmente preexistente de lemn, metal şi piatră, din gama ready made sau objets trouvés, asamblate şi conectate insolit în configurări concentrate ce se înalţă pe socluri la fel de insolite. Sapa, obada, securea, roata, hârleţul, cuţitul de plug, incuietoarea, menghina, foarfeca de vie, cleştele de fierar, o sumedenie de alte mecanisme sau maşina de cusut ce ne evocă imaginea bunicii şi multora doar universul obiectual al vacanţelor de la ţară, sunt aduse ca martori încă vii ai originilor noastre. Filosofia creaţiei lui N. B. este una de factură experimental-contemporană, o abordare de mare şi consistentă originalitate fiind şi desenarea soclurilor ca părţi inseparabile ansamblului.

Mihail Nicolae Bohatel

Revenind la tematica abordată de artist, DA!… dintotdeauna Omul a visat la Zbor; la desprinderea, spirituală, la ridicarea deasupra tuturor lucrurilor spre locul originilor divine, de unde ar putea avea o imagine cuprinzătoare;,…mitul lui Icar stă ca dovadă.

Dar,… oare câte Păsări, conştiente, şi-ar dori să fie Oameni!? Nici Pescăruşul – Jonathan Livingston din cartea lui Richard Bach, după Micul Prinţ, cea mai citită parabolă modernă -, un Pescăruş mai presus de întreaga sa seminţie, nu şi-a dorit asta!!!…dar iată cum protagonistul acestei expoziţii reuşeşte să ne propună o alăturare în care ambele părţi, Oameni şi Păsări, parcă tânjesc la a-şi împrumuta din calităţi întregindu-se astfel.

Doar Îngerii POT ZBURA, dar asta nu prin Voia lor!

Creatorul de-ar fi vrut, am fi avut şi noi aripi; dar ar fi fost prea mult pentru noi şi am fi dobâdit mult mai puţin prin asta. El ne-a dat iubindu-ne, ceea ce doar lui îi e permis, – Visarea şi Puterea Creaţiei. Acesta este Zborul nostru. Mâini, conştiinţă modelatoare şi spirit în loc de aripi pentru zbor, iar asta este Totul. Noi suntem OAMENII Pasăre!
Vedem cum lemnul, metalul şi piatra lui Nicolae devin imagini iconice conduse fiind, cu o plăcut surprinzătoare imaginaţie, îndemânare şi admirabil meşteşug, spre configurări spaţiale deopotrivă figurative şi încărcate de mesaj simbolic. Membre, aripi şi chipuri se asamblează pe vectori şi în atitudini proprii unor simţiri de mare profunzime, cu o dezinvoltură creativă neîngrădită de canoane. Expresivitatea materiei decurge inspirat şi sensibil în imagini memorabile, cu mare putere de sugestie şi bogăţie de conţinut, proprie doar simbolului.

Îndemnul la meditaţie te copleşeşte în faţa fiecărei alcătuiri admirabil elaborate, printr-o conduită ce translează inteligent între evidentul respect pentru detaliu şi aparenta eludare, punând în valoare oferta frumuseţii iniţiale, proprie fiecăruia din cele trei materii. Supleţea formei şi armonizarea fericită în elaborări spaţiale inedite, fac din lucrările lui N.B adevărate personaje atemporale ce aparţin spaţiului etnic, cultural şi geografic complex căruia artistul şi fiecare dintre noi îi aparţinem; de aici şi plăcuta usurinţă în a le decoda mesajul. Transpare parcă din fiecare fundalul peisagistic din care a fost extras şi de care este impregnat şi amprentat adânc şi definitiv. Sunt curate şi neatinse de o globalizare ce tinde dureros să transforme orice, în aparţinător anonim şi inexpresiv al oricărui loc de pe Pământ. Avem aici identităţi precise.

N.B. şi personajele sale, prezenţe rafinate totemice şi personale, sunt de admirat tocmai pentru sinceritatea şi firescul apariţiei lor, într-o simbioză extraordinară cu soclurile de prezentare, geniul acestei creaţii compozite stând si în aceasta. Cuvintele, oricât de meşteşugite ar fi, nu sunt capabile să spună mai mult destul despre adâncul acestor „apariţii de nicăieri”, care în fiecare fibră a materiei lor au o însutită putere de a se destăinui.
Auziţi!?….murmurele care ne înconjoară sunt glasuri; voci de noi şi mai vechi entităţi prezente aici, fiecare povestindu-şi originile ancestrale şi travaliul ce le-a zămislit în ore, zile şi luni de frământări şi străduinţă, poate după o prea lungă aşteptare. Asta ne spun, iar poveştile lor sunt copleşitoare.

Mihail Nicolae Boahtel 2

Descoperim, dincolo de desăvârşirea plastică ce ne încântă ochiul făcându-ne mai frumoşi pe fiecare în acest dialog vizual şi ideatic, că NE INSPIRĂ, iar asta cu nemăsurată generozitate. Este cea mai de preţ realizare a lui Nicolae Bohăţel. Prin fiecare dintre lucrările sale dăruieşte inspiraţie.

Ca unul ce se doreşte încă artist mă simt inspirat de aceste apariţii şi cu siguranţă novici, iniţiaţi sau maeştrii, simţim asta cu toţii. Este modul suprem în care munca artistului amprentează memoria publicului partener fără de care existenţa sa nu se justificlă; pătrunde în suflete cu INSPIRAŢIA pe care i-o dăruieşte.

Îţi mulţumesc prietene! Continuă să ne inspiri mai des cu CALEA ta, pe care acum ne-ai arătat-o şi îţi mărturisim că ne încântă!!!

Succes Buhă!
Andrei Florian