Leon Vreme – Poetica luminii

Pictură
Galeriile Căminul Artei, Bucureşti

LeonVreme@CaminulArteiDupă o bogată carieră de aproape 60 de ani, după zeci de expoziţii în Elveţia,Germania, Austria, Italia sau România, pictorul Leon Vreme se prezintă pentru prima dată publicului din Bucureşti cu o expoziţie personală care va reuni cicluri de lucrări realizate începând cu anii ’70.

Expoziţia de pictură Poetica luminii a pictorului Leon Vreme va putea fi văzută la Centrul Artelor Vizuale – Galeriile Căminul Artei, parter, din 11 aprilie. Vernisajul va avea loc vineri, 11 aprilie, ora 18.00, în prezentarea criticului de artă Alexandra Titu.

„Leon Vreme aparţine unei generaţii de artişti care au debutat sub semnul eliberării imaginii şi demersului creator de constrângerile mimesisului – cu toată presiunea ideologică a unei estetici realiste, rămase exterioare şi, dincolo de destinul social, lipsită de efect. (…)
Concentrat asupra picturii – cel mai bogat câmp pentru explorarea culorii ca materialitate, ca substanţialitate filtrantă, ca opacitate cu funcţie sintactică şi ca transparenţă, Leon Vreme elaborează o tehnică complexă a suprapunerii de straturi de materie cromatică, zgrafitate, suprapuse peste aceste accidente de relief incizat şi cumulativ, de ştergeri şi accentuări care îi permit să dezvolte o poetică a luminii conţinute, iradiante de dincolo de ecranul substanţial. (…)
Contraste temperate, subtile, de cald/rece, predilect violeturi sau tonuri grizate de albastru, oranjuri, galbenuri şi ocruri luminoase, susţin discursul cromatic.
Regimul luminii, care cum am semnalat deja nu vine dintr-o sursă exterioară materiei relevă rolul determinant al substanţialităţii suport al armonicei compoziţii cromatice, coerenţa deja asigurată de registrul spaţial al compoziţiei, rezultând din cel mai superficial strat de culoare care temperează intensitatea accidentelor vizuale susţinute de relieful discret tridimensional, şi asigură un mister întru totul pictural, fără investiri semantice suplimentare.” (Alexandra Titu, critic de artă)

Leon Vreme – Poetica luminii

Galeria de Artă „Forma” Deva
21 octombrie – 8 noiembrie 2013

Leon Vreme

Leon Vreme s-a născut pe data de 22 iulie 1930 în localitatea Noul Caragaci. Este absolvent al Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu”, Cluj-Napoca, promoţia 1957. Din 1957 expune la saloanele oficiale din Timişoara şi Bucureşti precum şi la expoziţii colective şi de grup din ţară.

WP_20131021_003

WP_20131021_004WP_20131021_007WP_20131021_005

WP_20131021_010

„Leon Vreme aparţine unei generaţii de artişti care au debutat sub semnul eliberării imaginii şi demersului creator de constrângerile mimetismului – cu toată presiunea ideologică a unei estetici realiste, rămase exterioare şi, dincolo de destinul social, lipsită de efect. Concentrat asupra picturii – cel mai bogat câmp pentru explorarea culorii ca materialitate, ca substanţialitate filtrantă, ca opacitate cu funcţie sintactică şi ca transparenţă, Leon Vreme elaborează o tehnică complexă a suprapunerii de straturi de materie cromatică, zgrafitate, suprapuse peste aceste accidente de relief incizat şi cumulativ, de ştergeri şi accentuări care îi permit să dezvolte o poetică a luminii conţinute, iradiante de dincolo de ecranul substanţial. Contraste temperate, subtile, de cald/rece, predilect violeturi sau tonuri grizate de albastru, oranjuri galbenuri şi ocruri luminoase, susţin discursul cromatic.” (Alexandra Titu)
Foto: Andrei Rosetti