Silvia Radu – Grădina cu îngeri

Expoziţie retrospectivă

Palatul Mogoşoaia

Silvia-RaduExpoziţia cunoscutei artiste Silvia Radu, sculptor şi pictor de mare talent, cuprinde peisaje inedite din Vama Veche datând din anii ’80-’90, numeroase sculpturi în porţelan, bronz, gips, icoane în argint şi bronz, toate întruchipări ale bucuriei artistei de a se împărtăşi din frumuseţea spirituală a lumii.

2 Sivia Radu - foto artavizuala21

„Cu decenii în urmă, artista modela chipuri serene, peplumuri suav învolburate şi le colora puternic în roşu sau albastru, asemeni marmorelor chryselephantine din vechime; acum topeşte planurile bronzului în calmul unei lumini iradiante, de sursă incertă, mai mult lăuntrică. Peste gipsurile albe, îngeri cu chipuri prieteneşti şi aripi imense, suplinind trupul, pensula intervine fulgurant adăugând palpitul strălucitor al culorii ca expresie a luminii din care se împărtăşesc imaterialele făpturi. Curajul artistei, sinceritatea ca şi siguranţa gestului sunt la cote maxime în aceste intempestive şi atât de personale întruchipări ale bucuriei.

Sivia Radu - foto artavizuala21

Silvia Radu a avut mereu darul să o trăiască şi curajul să o împărtăşească, şi prin sculptura sa, surprinzând, de fiecare dată, prin prospeţimea expresiei. Regăsim acest viguros aplomb al expresiei plastice în picturile executate în ulei, guaşe sau acuarele înfăţişând marea la Vama Veche, flori sau peisaje din colinele valahe. În ele nu primează, cum ne-am aştepta, tactilitatea, volumul, materialitatea, ci tocmai culoarea, vibraţia ei în lumină, tuşa alertă. Mânuită cu fervoare şi supleţe, tuşa ei construieşte planurile largi ale imaginii, defineşte sumar detaliile, alcătuind o ţesătură de culoare, un desen în sine, vibrant, suprapus planului ori figurii.
Poate că bogăţia acestei picturi derivă din chiar obişnuinţa sculptorului care modelează adăugând detalii, dar cum ansamblul este bine stăpânit, sigur ne aflăm în faţa unui pictor deplin iar explicaţia fervorii este chiar bucuria de a se împărtăşi prin culoare din frumuseţea deplin spirituală a lumii. A o revela curajos, într-un context  tot mai confuz în valori şi mai superficial în expresie, rămâne o probă de înaltă conştiinţă şi măiestrie artistic”. (Doina Mândru)

1 Sivia Radu - foto artavizuala21

Silvia Radu - artavizuala21Silvia Radu - artavizuala21 Foto Andrei Rosetti

Silvia Radu s-a născut în satul Pătroaia, jud. Dâmboviţa pe data de 30 iunie 1935. Este absolventă, în 1960, a Institutului de Arte Plastice „N. Grigorescu” Bucureşti. A avut numeroase expoziţii atât în ţară, cât şi peste hotare. A expus la Bienala de la Veneţia în 1979, a avut o amplă retrospectivă la Sala Dalles din Bucureşti, în 1989, iar în 1998 participă la expoziţia de la Muzeul Mucsarnok din Budapesta, organizată de Sorin Dumitrescu. În 2003 a expus la Muzeul de Artă din Cluj, împreună cu soţul ei, Vasile Gorduz, iar în 2006 la Muzeul de Artă din Constanţa. În 2010 are expoziţie personală la Academia de Studii Economice din Bucureşti, iar în 2011, împreună cu Vasile Gorduz, expune la Muzeul de Artă din Chişinău.
Printre lucrările monumentale ale artistei Silvia Radu pot fi amintite – „Legenda Meşterului Manole” din Parcul Herăstrău, Bucureşti, Statuia Sfântului Gheorghe din Piaţa Sfântul Gheorghe din Timişoara, Statuia comemorativă pentru eroii neamului din satul Potlogeni.Este deţinătoare a numeroase premii şi distincţii. În anul 2003 obţine, împreună cu Vasile Gorduz, Premiul Prometheus, Opera Omnia, oferit de Fundaţia Anonimul.

Expoziţia poate fi vizitată până pe data de 24 iulie 2013.