Sinteze contemporane. Corpul în Arta Balcanică

Lansarea albumului de artă internaţională
Cafe Text, Timișoara, Bastionul Theresia corp A,
Vineri, 12 iulie 2013, ora 19.00.

Sinteze contemporane. Corpul în Arta Balcanică

Sinteze contemporane . Corpul în Arta Balcanică
Editura Brumar, cu o prefaţă scrisă de prof.univ.dr. Alexandra Titu

Album de sinteză ce contopeşte laolaltă juxtapuneri multiculturale efervescente, având ca protagonişti deopotrivă trupul ca lut cât şi pământul ca mamă, Corpul în arta Balcanică devine astfel suport matricial al unei arii teritoriale multistratificate într-un mozaic dinamic fără precedent. Inepuizabila substanţă, când sobră, senină, licoroasă, când, alteori, tumultoasă, vorace, zgomotoasă, devine brusc blajină, elegiacă, solitară, cu epicentre legendare insondabile ce răbufnesc străbătând genunile eterogene ale unui timp mito-poetic ancestral. Album de artă contemporană editat în condiţii grafice impecabile, având alături suportul logistic de-o calitate ireproşabilă venită din partea editurii Brumar, prefaţată doct de ampla deschidere culturală a doamnei Alexandra Titu ce înglobează într-un tot indisolubil, radiografiind nucleul greu al artelor balcanice contemporane:

Protagonişti: Bogdan Aleksandrov, Zamfira Bârzu, Călin Beloescu, Ilie Boca, Pavel Brăila, Geta Brătescu, Marius Ovidiu Burhan, Mihai Chiuaru, Marius Crăiţă-Mândră, Şerbana Dragoescu, Daniela Frumuşeanu, Suzana Fântânariu, Dan Hatmanu, Iorgos Iliopoulos, Tudor Ioan, Tiberiu Fekete, Tatiana Fiodorova, Constantin Flondor, Gerendi Ştefan Dorel Găina, Vasile Gorduz, Alexandru Ioan Grosu, Dimitar Grozdanov, Ion Iancuţ, Dimitris Kalamaras, Gabriel Kelemen, Petru Lucaci, Lucia Macari, Octavian Mardale, Florin Mihai, Corina Nani, Liviu Nedelcu, Dragoş Pătraşcu, Sorin Oncu, Tanja Ostojic, Stanislav Pamouktchiev, Thimios Panourias, Aspasia Papadoperaki, Ghenadie Popescu, Florica Prevenda, Silvia Elena Radu, Bogdan Raţă, Mircea Roman, Kyriakos Rokos, Milos Sobaic, Eugen Savinescu, Marilena Preda Sânc, Liviu Suhar, Stergios Tzanekas, Zoran Todorovic, Mark Verlan, Aurel Vlad, Gheorghe Zărnescu, Zourlas Konstantinos.

Chip şi închipuire

În spatele obiectivului

Expun studenţii Universităţii de Arte şi Design Cluj
Secţia foto-video-procesare computerizată a imaginii îşi prezintă activitatea la Galeriile de Artă Forma din Deva (vezi afişul la rubrica Evenimente 2011/ianuarie-iunie).
Proiect coordonat de Eugen Savinescu.
Dezbaterile au fost susţinute de conf. univ. dr. Feleki Karoly, conf. univ. dr Ştefan Dorel Găină, lector. univ. dr. Eugen Savinescu şi asistent univ. Barabás Zsuzsánna.

Se spune, de regulă, că fotografia ar fi o artă contextuală, cea mai dependentă de referent, potrivit lui Roland Barthes. Misiunea fundamentală a Universităţii de Artă şi Design Cluj (UAD) este cea de formare a unor profesionişti în domeniile artelor plastice. Fotografia poate fi modelată, pentru a deveni o artă textuală şi mai puţin contextuală. UAD oferă studenţilor un înalt nivel de educaţie vizuală prin metode de învaţământ care valorifică tradiţia cultural-artistică autohtonă, conectatată, în acelaşi timp, formelor contemporane de limbaj artistic din lume. Imaginenea şi noile medii de expresie şi comunicare vizuală sunt un reper al procesului creativ- conceptual, care surprinde dincolo de limitele unui insatantaneu patimile, pasiunile, iubirile şi chiar revoltele unei generaţii tinere ce se ascunde în spatele obiectivului. Şi, cine poate fi mai liber, mai spontan şi lipsit de scrupule în a transmite o idee, fie ea şi „ambalată” în „infantilismul” vârstei, decât tânăra generaţie de studenţi? Ei sunt cei care s-au aplecat cel mai mult spre boom-ul informaţional al pluridisciplinarităţii comunicaţionale de tip occidental. Plecând de la tema portretului, proiect coordonat de lector universitar dr. Eugen Savinescu, autoportretizarea şi autoreprezentartea, ca expresie secvenţială temporară, accidentală sau experimentală, a devenit subiect de studiu pentru tinerii studenţi ai universităţii clujene.

Conectaţi la ceea ce înseamnă imaginea tehnică: fotografia, imaginea video, arta asistată şi generată de computer, cu toate conjugările şi transferurile posibile între aceste domenii, dar şi instalaţia, acţonismul şi artele intermedia, toate aceste investigaţii asigură un fond cultural profund în evoluţia studenţilor ca viitori creatori a unor genuri tradiţionale şi experimentale ce duc la originalitate artistică.
Absolvenţii secţiei sunt formaţi în vederea realizării pe suport argentic sau prin mijloace digitale, a tuturor tipurilor de fotografie creativă, de la imaginea metaforică la cea de investigaţie sau promoţională şi documentară. Foto- video-procesare computerizată a imaginii din cadrul UAD Cluj, se impune ca o disciplină ce foloseşte gramatica limbajului vizual, plecând de la „dragostea pentru desen” aşa cum sublinia conf. univ. dr. Ştefan Dorel Găină în deschidera expoziţiei, pentru a se lansa, apoi, într-o aventură novatoare a artelor trans-vizuale contemporane.

Stimularea vizuală animată este un alt reper al procesului expresiv şi creativ de a reproduce, a limita şi a stimula imaginaţia. Creaţiile prezentate după vernisajul expoziţiei de fotografie, bazate pe animaţie, a studenţilor din cadrul UAD Cluj, pornesc de la cea clasică generată de computer şi sunt finalizate sub formă de creaţie video – un filmuleţ manifest sau eseu video.
Producţiile video sunt bazate pe metafore vizuale, instalaţii video şi experiment vizual. În domeniul prelucrării digitale a imaginilor dinamice (postprocesare digitală de imagine video, animaţie 2D şi 3D studenţii realizează produse specifice domeniului multi-media: CD-uri, Site-uri şi se implică în domeniul artei asistate de computer (computer art). Desigur, această platformă de cercetare a artelor vizuale râmâne una deschisă atât pentru studenţi, cât şi pentru profesori.

În ansamblu, expoziţia şi prezentările video aparţinând departamerntului foto-video-procesare computerizată a imaginii din cadrul UAD se remarcă prin dezinvoltură şi studiu sistematic specific celui universitar, toate aplicate prin intermediul mijloacelor de expresie vizuală, uneori prin stăpânirea matură a acestora, iar, alteori ca demers de formare şi modelare specializată în domeniul artelor vizuale. (Grigore Roibu)