Andrei Florian și Eugen Moritz – Noi doi

Proiect expozițional de ceramică, sticlă, fotografie, în parteneriat cu UAD și UAP Cluj.
Muzeul de Artă Ioan Sima Zalău
Vernisaj: 17 martie 2015, ora 15.00.

Andrei Florian-Eugen Moritz - Noi doi

„Noi doi” – proiect expoziţional iniţiat de artiştii Andrei Florian și Eugen Moritz, dascăli ai Universității de Artă şi Design Cluj în parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala din Cluj-Napoca, va fi deschisă în perioada 17 – 30 martie 2015 la Muzeul de Artă Ioan Sima Zalău.

Proiectul expoziţional „Noi doi” este iniţiat de artiştii plastici clujeni Andrei Florian şi Eugen Moritz, dascăli de 25 de ani a Universității de Artă şi Design Cluj, într-un valoros parteneriat cu Uniunea Artiştilor Plastici din România, Filiala Cluj. Apartenenţa protagoniștilor la aceste prestigioase instituţii de profil este o garanţie a nivelului artistic, al valorii abordării conceptuale şi realizării exponatelor prezentate și cu această ocazie de acest cunoscut tandem de plasticieni clujeni.

Andrei Florian

Andrei Florian

Aducerea împreună în faţa publicului din Zalău a două domenii ale artelor vizuale diferite atât prin paleta mijloacelor de exprimare cât şi prin natura radical deosebită a materialelor specifice cu care operează, respectiv obiectul din ceramică şi sticlă pe de o parte şi imaginea foto sau pictată pe de alta, este o reală provocare. Se reunesc aici tridimensionalul concret al reprezentării obiectual simbolice, realizate în ceramică şi sticlă, al obiectelor de mare fineţe, ce desconspiră prin tematică lumea simbolurilor profunde abordate de artistul ceramist Andrei Florian, cu bidimensionalul imaginilor preluate în tehnici foto-grafice, ce exprimă o rafinată opțiune artistică încărcată spiritual, parțial prelucrate în procedee digitale și reconsiderate apoi plastic prin surprinzătoare reveniri pictate, al lucrărilor pictorului și artistului fotograf Eugen Moritz.

Întâlnirea acestor specii artistice sub genericul comun Noi Doi este puternic motivată de tematicile abordate. Titlul proiectului îşi are originile în evidenta și directa colaborare peste timp a celor doi expozanți în atmosfera complexului de ateliere care îi găzduiește. Componente lingvistice precum arhetip, arhetipal, arhaic, arhitectură, arhitecturare, tip, tipar, presupunând chiar acţiunea de arhetipare, dezvăluie chiar arealul simbolic al abordărilor plastice prezente. Complicitatea a două domenii, opuse la prima vedere, evidenţiază generos la o privire mai atentă, multiplele legături şi interferenţe existente în spatele aparenţei, independent sau dincolo de vechea şi deja consacrata legătură profesională şi de prietenie a protagoniştilor proiectului.

Titlurile şi ciclurile de lucrări expuse contribuie la edificarea unei atmosfere pătrunse de un profund uman, atemporal și lipsit de vârstă, epocă, apartenenţă culturală sau geografică. Ele evocă omul şi lumea complexă şi profundă a simbolurilor sale de mare profunzime, materializate în formule concrete sau mai diafane sau adeseori chiar fluide, conforme imagistic unor memorii personale deschise şi extrem de imaginative.
Expresia transparenţei diafane a sticlei, punctată de dozata şi rafinata concreteţe a lumii obiectului tridimensional, zămislit din materii ceramice pline de o căldură definitorie, dublate de intensa lor incărcătură simbolică, contribuie la imaginea generică a universului expoziţional creat, cu valori pe care le recâştigă la rându-i, alături de imaginile a căror compoziţie precisă este subliniată de accente de culoare, dispuse cu har şi parcimonie, în câmpuri variabile ca intensitate, suprafaţă sau textură. Multitudinea dualităţilor iscate, precum: concret-nedefinit, opac-translucid, plin-gol, culoare-nonculoare, tridimensional-bidimensional, fără a fi strident sau ireconciliabil opuse, creează aici o atmosferă benefic-armonică, graţie unei relaţii bipolare de o inextricabilă complementaritate. Această stare evocă imaginea unei lumi primordiale, aproape uitate, aceea a unui spaţiu infinit presărat cu ispititoare portaluri ce trezesc ispita unor treceri de nerefuzat.

Eugen Moritz

Eugen Moritz

Se crează astfel o coexistenţă armonică între componentele acestui spaţiu, fie ele graţioase transparenţe tridimensionale sau mai concrete şi surprinzătoare suprafeţe imagistice, de mare varietate compoziţional cromatică.
Într-un astfel de spaţiu expoziţional ni se formulează cu generozitate luminoase şi calme evocări imagistice mentale, ce ne invită la o nemărginită şi activă meditaţie, ce transcende concreteţea şi platitudinea lumii cunoscute. Invadaţi de multitudinea simbolică ce plutește în aerul acestui spaţiu şi infinitatea de posibile conexiuni ce ne sunt oferite, ne autocreem şi ne transpunem apoi firesc într-o lume fascinantă, de o intimitate aproape palpabilă, pe care o putem părăsi apoi recuperaţi şi împăcaţi cu cinica şi implacabila proximitate a unui prezent ambiguu şi incertitudinile inevitabile ale viitorului.

Grădina din vis – Visul din Grădină

Centrul de Cultură și Artă al Județului Sălaj
Vernisaj: 25 septembrie 2014, ora 18.00.

simpozionVernisajul expoziției „Grădina din vis – Visul din Grădină”, din cadrul celei de-a treia ediţii a Simpozionului de Artă de la Grădina Botanică Jibou.
Expun: Borgó – din Ungaria, Andrei Florian, Eugen Moritz, Radu Şerban, Florin Gherasim, Cristina Gagiu, Blanca Alina Pop, Lucian Muntean – din România.

gradina-din-vis-jibou-zalau-15gradina-din-vis-jibou-zalau-16

Au luat cuvântul Președinte Consiliului Județean Sălaj Tiberiu Marc, Directorul Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă – Zalău Corina Bejenariu,  muzeograful Szabo Attila, curatorul expoziției  Florin Gherasim și coordonatorul Simpozionului Radu Șerban.

gradina-din-vis-jibou-zalau-33gradina-din-vis-jibou-zalau-32

Festivalul se va desfăşura în perioada 25 septembrie – 9 octombrie 2014, sub egida Consiliului Județean Sălaj, în organizarea Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și a Muzeului Județean de Istorie și Artă Zalău, cu sprijinul Institutului Balassi – Centrul Cultural al Republicii Ungare din Bucureşti.

Foto: Lucian Muntean
Mai mult pe modernism.ro

Eugen Moritz / expoziție și dezbatere

Galeriile de Artă ale Cercului Militar Craiova
Vernisaj: 15 septembrie 2014, ora 18.00.

Eugen MoritzEvenimentul este urmat de o dezbatere pe tema: „Fotografia în contextul artelor vizuale”.

În organizarea Fotoclubului „Mihai Dan-Călinescu”, luni, 15 septembrie, începând cu ora 18.00, la Galeriile de Artă ale Cercului Militar din Craiova are loc vernisajul expoziţiei de fotografie semnată de Eugen Moritz.

Eugen Moritz este absolvent al Institutul de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca, specializarea Pictură și, în prezent, este conferențiar universitar doctor în cadrul Universiții de Artă și Design Cluj. Începând din anul 1985, Eugen Moritz a participat la peste 250 de expoziţii personale și de grup, naţionale și internaţionale, diverse simpozioane și workshop-uri de fotografie. În calitate de cadru didactic are o vastă activitate de cercetare teoretică şi artistică, cărţi publicate, apariţii în articole, publicaţii şi reviste de artă, cataloage de artă etc. Este membru al UAPR, Filiala Cluj.

Arhetip – ceramică, sticlă şi fotografie

Eugen Moritz şi Andrei Florian

Centrul Artelor Vizuale, Căminul Artei
06.02.2013 – 20.02.2013

Arhetip afis

Eugen Moritz şi Andrei Florian vă aduc la cunoştinţă datele expozitiei de Ceramică, Sticlă şi Fotografie sub titlul generic ARHETIP, ce va fi vernisată la Centrul Artelor Vizuale, Căminul Artei (Bucureşti, str. Biserica Enei, nr. 16 –parter), în data de miercuri, 6 feruarie 2013, orele 18.00.

Arhetip 1Arhetip 6

Titlul proiectului expoziţional iniţial ARHETIPARE, al artiştilor clujeni Andrei Florian şi Eugen Moritz, cuprinzând lucrări de ceramică-sticlă şi artă digitală, mixed-media, îşi extrage originea din componentele sale lingvistice: arhetip, arhetipal, arhaic, arhitectură, arhitecturare, tip, tipar. Din această complexă agregare lingvistică, rezultă şi formula de decodare a conţinutului semantic al acelui proiect. Proiectul de faţă însă revine la o formulă mai concentrată, aceea de ARHETIP.

Complicitatea a două domenii ale artelor vizuale, la prima vedere incompatible, desconspiră la o analiză mai atentă multiple interconexiuni, reale sau virtuale, dincolo de vechea şi deja consacrata legătură profesională şi de prietenie a artiştilor. Acestea rezultă din alăturarea a două domenii diferite net, atât prin mijloacele de exprimare, natura şi expresia materialelor de operare, cât şi a raportului obiectului lor cu spaţiul; obiectul din ceramică şi sticlă spaţial pe de o parte şi imaginea foto sau pictată plată, parietală, pe de alta.

Arhetip 3Arhetip 8

Tridimensionalul concret al reprezentării obiectuale al lucrărilor din ceramică şi sticlă, aparţinând lumii simbolice profunde a artistului ceramist şi sticlar Andrei Florian, obiecte realizate într-o manieră conceptuală personală şi tehnici clasice (modelare liberă şi fuzionare), de mare rafinament şi fineţe a execuţiei, se opune armonic, bidimensionalului parietal al imaginilor preluate sau construite în tehnici foto de ultimă oră, prelucrate apoi prin procedee digitale sau reconsiderate plastic prin surprinzătoare intervenţii picturale, de o deosebită ţinută artistică, din lucrările artistului fotograf şi pictor Eugen Moritz.

Arhetip 4Arhetip 7

Tematica abordată de Andrei Florian în cicluri mai mari de lucrări, Relicvariul, Pomul, Portalul, Altarul, Cununa, Cartea, Omul este punctată de reprezentări singulare din sticlă sau modelate din gresii diverse precum Peşte şi Fructul Ispitei şi creează o benefică atmosferă de contemplaţie meditativă.

Arhetip 2

Eugen Moritz prezintă în contrapartidă prin imaginile sale o gamă de arhetipuri tematice extrem de actuale, precum Sinele, Femininul, Masculinul, Constructiv-Disctructiv sau Cosmic, constând în arhitecturări grafice inedite, realizate digital din care unele generează trăiri de o mobilitate şi vivacitate surprinzătoare.

Vedeţi şi Andrei Florian şi Eugen Moritz – Arhetipare (Muzeul de Artă Cluj)

Proiectul expoziţional „Arhetipare”

Andrei Florian şi Eugen Moritz
Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Expoziţia intitulată „Arhetipare”, de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca, aparţinând artiştilor Andrei Florian şi Eugen Moritz, prezintă două moduri de abordare diferite: modelarea liberă cu ajutorul unor forme preexistente şi tehnica prelucrării şi procesării imaginii.
În expoziţia de la Muzeul de Artă pot fi admirate obiecte din ceramică şi sticlă, modelate de ceramistul şi sticlarul Andrei Florian şi printuri pictate şi lucrări de pictură, realizate de pictorul fotograf Eugen Moritz.

Această prezentare necesită JavaScript.

Foto: Muzeul de Artă Cluj

Lucrările lui Eugen Mortiz prezintă câteva tipuri de arhetip: Sinele, Feminin-Masculin sau Constructiv-Disctructiv. Andrei Florian abordează tehnica asamblajului, uneori nonconvenţional, în teme pe care le parodiază sau le articulează plastic în cicluri tematice cum ar fi, de exemplu, Relicvariul, Pomul, Portalul, Altarul, Cununa, Cartea sau Omul.

Proiectul cuprinde lansarea catalogului „Arhetipare”, în format electronic, cu imagini din expoziţie, catalog prefaţat de criticul de artă Prof. dr. Negoiţă Lăptoiu şi prezentarea a două cărţi, avându-i ca autori pe cei doi artişti. Este vorba despre „Reflexii în lumea artelor”, de Andrei Florian, carte cu o prefaţă semnată de Prof. univ. dr. Aurel Codoban şi „Fashion, Glamour and Dance”, de Eugen Moritz, album de fotografie cu o prezentare ce aparţine scriitorului Cornel Udrea.
Expoziţia este deschisă publicului la Muzeul de Artă din Cluj-Napoca până în data de 25 martie 2012.
Citiţi şi Andrei Florian şi Eugen Moritz – Arhetipare