Cine este aproapele?

Concurs foto cu premii

Cine poate participa?

Elevi cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani, din şcolile şi liceele municipiului Deva.

Organizare:

Concursul este organizat de către Asociaţia Filantropia Ortodoxă – Deva cu sprijinul Consiliului Judeţean Hunedoara.

Tema şi perioada de desfăşurare a concursului:

 1. Tema concursului este: Cine este aproapele?
 2. Calendarul desfăşurării concursului:
 • 4 – 18 noiembrie 2012: înscrierea lucrărilor
 • 19 noiembrie: Jurizare
 • 20 noiembrie: Comunicarea rezultatelor şi a datei deschiderii expoziţiei, eveniment ce va avea loc la Colegiul Naţional „Decebal” Deva.

Înscrierea fotografiilor:

 1. Fiecare elev poate înscrie o singură fotografie în cadrul concursului.
 2. Fotografiile vor fi transmise în format digital la adresa: actcultural@gmail.com
 3. Fotografiile înscrise vor putea fi editate pe următoarele coordonate: luminozitate, contrast, saturaţie, nivel de culoare şi crop. Latura mare a fotografiei trebuie să aibă minim 2000 de pixeli, iar rezoluţia trebuie să fie minim 240 dpi. Fotografiile pot fi realizate cu orice tip de aparat foto.
  În acordarea premiilor se va ţine cont de încadrare, compoziţia şi mesajul imaginii.
  Numele fişierului trimis va conţine: numele şi prenumele concurentului, instituţia de învăţământ a candidatului şi titlul fotografiei (opţional).
 4. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor în concurs dacă acestea conţin semnătură, dată, ramă sau alte însemne grafice aplicate pe imagine. Totodată, ne rezervăm dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce au o calitate tehnică îndoielnică.
 5. Organizatorii îşi rezervă dreptul de a refuza înscrierea fotografiilor ce aparţin utilizatorilor anonimi (sau care nu au furnizat la înscriere numele real şi o adresa de e-mail validă).
 6. Participantul declară în mod implicit prin înscrierea imaginii în concurs că este deţinătorul drepturilor de autor asupra acesteia. În cazul în care utilizatorul nu este deţinătorul drepturilor de autor asupra fotografiei acesta nu va primi premiul stabilit şi candidatul va fi descalificat.
 7. Nu vor fi acceptate în concurs fotografii ce conţin sau instigă la orice formă de violenţă sau au caracter ofensator, abuziv, indecent, calomniator sau obscen.
 8. Organizatorul concursului poate refuza înscrierea unei fotografii în concurs dacă aceasta nu respectă condiţiile din regulament, fără a-şi justifica decizia.
 9. Drepturile asupra imaginilor înscrise în concurs aparţin autorilor acestora.
 10. Datele personale ale concurenţilor vor fi folosite doar pentru desfăşurarea logistică firească a concursului.
 11. Înscrierea în concurs implică acordul autorului ca fotografiile participante să poată fi expuse sau folosite de către oragnizatori în materiale tipărite sau în scopul promovării concursului (tipar şi on line).
 12. Fotografiile nu vor fi folosite spre a aduce prejudicii de orice natură organizatorilor.
 13. În cazul în care vârsta concurentului este sub 18 ani (este minor), participarea la concurs este condiţionată de acordul părintelui sau ocrotitorului legal conform legislaţiei. Astfel, răspunderea pentru fotografiile transmise precum şi pentru orice consecinţe ce ar putea decurge din participarea la acest concurs va reveni părintelui sau ocrotitorului legal.

Premiile acordate:

 1. Concursul va avea trei câştigători. Premiile I (300 ron), II (200 ron), III (100 ron)
 2. Jurizarea va fi făcută de artişti plastici din cadrul Liceului de Arte „Sigismund Toduţă” din Deva.
 3. Decizia alegerii fotografiei câştigătoare va fi definitivă, irevocabilă şi nu va trebui justificată.
 4. Pe lângă fotografiile premiate, cele mai bune fotografii vor fi printate şi vor fi expuse la Galeria Colegiului Naţional „Decebal”, moment festiv unde vor fi invitaţi toţi concurenţii participanţi.

Prevederi finale:

 1. Imaginile care nu respectă prevederile din acest regulament vor fi excluse din concurs.
 2. Prin înscrierea şi participarea la acest concurs, concurentul declară că a citit şi este de acord cu acest regulament.
 3. Organizatorul concursului îşi rezervă dreptul de a aduce modificări acestui regulament oricând şi ori de câte ori este necesar, fără nici o obligaţie şi fără o înştiinţare în prealabil.

Parteneri: artavizuala21.wordpress.com; hunedoaramea.ro
Pentru informaţii suplimentare puteţi adresa întrebări pe: actcultural@gmail.com