IEEB5

Asociaţia Experimental Project în parteneriat cu Centrul Cultural „Palatele Brâncoveneşti” Mogoşoaia anunţă deschiderea celei de-a 5-a ediţii a Bienalei Internaţionale de Gravură Experimentală (IEEB).

ieeb-5

Expoziţia principală curator Richard Noyce (UK)

Evenimentele din cadrul IEEB5 vor fi prezentate la Palatul Mogoşoaia, la Victoria Art Center şi Atelier 030202 din Bucureşti în perioada 8 decembrie 2012 – 28 februarie 2013.

Vernisaj:
Miercuri, 12.12.2012, ora 18.00
Victoria Art Center (Calea Victoriei 12C, Bucureşti)
curator: Olivia Niţiş (RO)

Artişti:
Austrian Pavilion : Sigrid Langrehr / Eva Moseneder / Marusa Sagadin / Janine Polzl / Ilse Haider
Polish Pavilion: Izabela Gustowska / Jarema Drogowski
Hungarian Pavilion: Bianka Dobo / Pal Csaba

IEEB5 – Romanian exhibition (curator Adrian Guţă – RO)
Christian Paraschiv / Ion Grigorescu / Vlad Nanca

Experimental Print Studio (Atelier 030202, Bucharest)
Jan Eugen / Nicu Ilfoveanu

Această ediţie a IEEB se va concentra asupra aspectelor socio-politice ale Europei Centrale şi de Est în relație cu cele occidentale, puse în evidenţă prin tehnicile de multiplicare a imaginii și va adresa câteva întrebări esenţiale:
• Care sunt (dacă există) diferenţele conceptuale şi estetice, dar şi asemănările dintre aceste zone reflectate de paradigma EST-VEST?
• Reflectă gravura contemporană trecutul ei socio-politic, iar occidentalizarea Europei de Est contribuie la definirea unei identităţi culturale noi, după căderea regimului comunist?
• Influenţează complexul societăţii ex-comuniste relaţia dintre artiştii din Est şi cei din Vest?
• Este gravura în Europa de Est încă legată de răspândirea informaţiilor în favoarea unui sistem politic sau împotriva lui?
• Este funcţia utilitară, prin tehnică, având în vedere mesajul subversiv, responsabilă pentru scoaterea gravurii din „mainstream”?
• Văzută doar în limitele tehnicii, este gravura mai puţin importantă decât celelalte forme ale artei contemporane?

Poeticile Politicului

Galeria Propaganda
Ul. Foksal 11, lok.1, Varşovia, Polonia
Perioada: 14.06.2012-28.07.2012
Vernisaj: Joi, 14 iunie 2012, orele 18.00.

Artişti: Olimpiu Bandalac, Ciprian Chirileanu, Euroartist Bucureşti, Suzana Fântânariu, Constantin Flondor, Teodor Graur, House pARTy, Iosif Király, Sorin Oncu, Christian Paraschiv, Marilena Preda Sânc, Valeriu Șchiau, Decebal Scriba, Gabi Stamate, subReal, Patricia Teodorescu.
Curatoare: Olivia Niţiş

Poeticile Politicului se concentrează asupra producţiei artistice româneşti începând cu deceniile de dinainte de Revoluţie (1970-1980), trecând prin tranziţia anilor 1990 şi continuând cu actualitatea contemporană, într-o relaţie directă cu reprezentarea / utilizarea corpului şi a altor instrumente estetice de asumare şi transmitere a unui mesaj politic. Proiectul creează o scenă pentru a înţelege legătura dintre conceptul politic şi instrumentul de reprezentare artistică în diferite contexte politice şi sociale din România, dar şi în cadrul mai larg al artei produse înainte şi după căderea Cortinei de Fier în Europa de Est. Motivele pentru asumarea sau neasumarea frontală a unui angajament politic sunt diferite şi sunt legate de limitările libertăţii de exprimare în contextul presiunii regimului politic, de găsirea unor soluţii subversive, cu risc minim, de economia mijloacelor de exprimare, sau de opţiunea personală nelimitată a fiecărui artist, detaşat de orice fel de privaţiune sau constrângere politică şi economică, sau (mai rar în context opresiv), legate de curajul de a risca în favoarea unui principiu. Dimensiunea politică a discursurilor artistice conţine o anumită poetică a reprezentării axată pe o metonimie vizuală care adesea poate fi abordată mai degrabă apolitic. Într-un anumit sens avem de-a face cu politicile apoliticului, cu precădere în privinţa identificării unei conştiinţe politice internalizată şi reflectată în opera creată ca alternativă la arta oficială înainte de 1989. Prin urmare, miza acestui proiect este încercarea de a înţelege modul în care o anumită formulă estetică poate fi identificată în relaţie cu discursul politic în producţia de artă românească înainte şi după 1990, în ce măsură putem vorbi despre o estetică specifică artei româneşti care angajează dimensiuni politice în contextul Europei comuniste şi post-comuniste. De asemenea, proiectul are scopul de a identifica mecanismele şi elementele din spatele discursului vizual de tip politic al artiştilor în diferite perioade, cum şi în ce măsură mecanismele de lucru sunt dependente sau influenţate de mecanismele de putere. (Olivia Niţiş)
Proiect realizat cu sprijinul Institutului Cultural Român din Varşovia Poetics of Politics.

Un animal politic

Christian Paraschiv & Cristi Gaspar
Muzeul Ţăranului Român, sala Acvariu
25 aprilie – 14 mai 2012
Vernisaj: 26 aprilie, ora 18.30.

Eveniment realizat cu sprijinul Fundaţiei Societatea de concerte Bistriţa.

Aveam 10 ani în 1989, iar înaintea căderii regimului, nu reușeam să înțeleg contrastul dintre conversațiile anti-ceaușiste ale părinților mei (care ascultau postul de radio Europa Liberă, obțineau casete video, discuri și cărți pe sub mână și aveau diverse relații pentru aprovizionarea cu carne de porc și pui) și practica ideologică de la școală unde, în sala de clasă, vedeam zilnic portretul dictatorului, purtam uniforma, bentița cu pampoane, cravata de pionier și ecusonul cu numărul matricol, cântam în fiecare dimineață „Trei culori cunosc pe lume”, eram învățați că avem doi iubiți conducători care veghează asupra noastră și eram într-o competiție cu cei mai buni din clasă pentru șnurul galben de comandant de detașament sau cel roșu de comandant de grupă. Îmi amintesc momentele de întristare și lacrimi când am aflat că sunt scutită de la întâlnirea cu tovarășul conducător, un gest remarcabil de altfel al învățătorului meu, domnul Gataianțu, care aprecia natura mea de „copil deosebit” și nu voia să mă supună unei astfel de torturi. În mintea mea de copil încolțise deja o imagine înduioșătoare, idilică a celor care ne conduceau și ne apărau de nevăzute umbre.
Privind în urmă, îmi dau seama de forța remarcabilă a sistemului demonic-manipulator care construiește treptat și abil un mediu iluzoriu de existență în care nenumărați indivizi, din medii sociale diferite, s-au adaptat bine, fără prea multe procese de conștiință, cum este cazul și unora dintre cei care vorbesc astăzi despre „rezistența prin cultură”. Procesul de înțelegere corectă a trecutului rămâne și astăzi o provocare, cu atât mai mult cu cât ea se află într-un impas datorat generațiilor care au experiența deplină și nostalgică a comunismului cu care și intelectualitatea românească a pactizat tacit, fără dizidențe și proteste, și care astăzi nu își asumă soluția duplicitară de supraviețuire, considerând că o anumită consecvență intelectuală, privată, cum este și cazul acțiunilor underground din atelierele sau spațiile private ale artiștilor, a fost nu doar salvatoare, cât și suficientă. Un alt impas este produs de dificultatea de recuperare și înţelegere cu care se confruntă generația tânără, care poate fi oricând discreditată pentru că „nu a trăit atunci”, este privată de memoria faptelor și aflată pe un tărâm nesigur în fața unei istorii duplicitare a majorității elitei intelectuale, astăzi ocolind postura incomodă de a vorbi despre trecut. Deși societatea românească are un trecut profund politizat, eforturile de a spune adevărul timp de 22 de ani au fost contrabalansate de tendințe de mușamalizare sau de îndulcire a situației prin clemența față de cei care nu au pactizat în mod explicit cu regimul, însa au colaborat tacit cu acesta („mitläufer” după cum îi numește Herta Muller) și mai ales printr-o tendință de depolitizare totală a mediului cultural de dinainte de 1989 în lumina presiunii ideologice de atunci. Din păcate, suntem hipermnezici când vine vorba despre ororile nazismului (aici are un rol fundamental responsabilizarea morală a societății germane în contextul poziției sale geo-politice și economice), şi amnezici (cel mult selectiv-mnezici) la adresa comunismului. În mod evident întrebările legate de lipsa de dizidență din România ceaușistă (au fost doar cazuri izolate, singulare de dizidență), primesc răspunsuri complicate ce țin cu precădere de contextul specific românesc, de istoria și bagajul cultural și identitar al națiunii noastre, de poziţia noastră geo-politică marginală șamd.

Cine este animalul politic? În ultimii 22 de ani pe fondul culturii postmoderne, apolitică prin excelență, ale cărei ecouri le trăim în dezorientarea și confortul liniștii prezentului, încercările de înțelegere, dar mai ales de asumare a trecutului ocupă o poziție periferică în conștiința societății, cu atât mai mult cu cât valorile morale ale acesteia sunt discutabile. Expoziția de la Muzeul Țăranului Român care reunește lucrările artiștilor Christian Paraschiv și Cristi Gașpar își asumă apelul la conștiința politică, adresând întrebări despre trecut și prezent, despre comunism și capitalism, despre lașitate și curaj, despre „rezistența prin cultură” și rezistența prin „maț”, despre cine am fost și cine mai suntem. Christian Paraschiv, un nume important al artei contemporane, interzis în România începând cu 1982 și exilat la Paris începând cu anul 1986, se numără printre puținii artiști români care își recunosc angajamentul politic din discursul artistic, prin recurența simbolurilor comuniste asociate unor elemente concrete care au definit limitele sociale, culturale și religioase ale societății de atunci (vezi obiectele și instalațiile sale politice). Christian Paraschiv este recunoscut prin constanta sa apetență pentru experiment în care latura autoreferențială este precumpănitoare și relevantă în contextul supunerii propriului corp și a pielii unei constante (auto)presiuni și (auto)manevrări.
Avem de-a face cu un volum major de opere care traversează un amplu interes pentru majoritatea mediilor de expresie: pictură, fotografie, sculptură, obiect,video, instalație, performance, bio-artă, însă, în expoziția de față, artistul ne oferă o mică selecție din inventarul său politic de după 1990.

Lucrările lui Cristi Gașpar completează tabloul generic al confruntării trecut/prezent, care nu ascunde nicio realiate conflictuală, ci mai degrabă, o continuitate firească a unei societăți care nu s-a transformat esențial în absența unui proces de analiză serioasă asupra destinului său de până în prezent. „Porcul”2 din grafica lui Gașpar face trimitere atât la mecanismul de manipulare a societății prin teroarea foamei (lipsa) prelungită astăzi prin consumismul irațional (prea-plinul), cât și la natura colocvială a utilizării termenului pentru a desemna persoane „nesimțite”3, atât de prezente în mass- media. Prin urmare, lucrările lui Cristi Gașpar nu vorbesc, deși ar fi necesară și crearea unui astfel de context, despre animal welfare, despre condiția porcului în societatea comunistă și în cea de consum, ci despre condiția unei societăți pentru care stomacul plin rezolvă toate problemele politice și dilemele morale, abil manevrate de putere, o putere care are exercițiu în reperarea slăbiciunilor poporului.

Din tot acest cadru social lipsesc în continuare partizanii militanți ai adevărului, precum și intoleranța față de greșelile trecutului, cu consecințe clare asupra mediului politic și cultural.4 Se spune că de morți trebuie să vorbim numai de bine, însă pe plaiurile autohtone de vii trebuie să vorbim și mai de bine sau cel puțin cu toleranță. Sigur că lucrurile sunt complicate și trebuie nuanțate, însă noblețea morală se măsoară prin fermitatea opțiunilor, în ciuda tuturor riscurilor, și nu prin calea nuanțată, comodă și sigură a compromisului. Artiștii, scriitorii, elita intelectuală…cu toții suntem responsabili, iar dacă cetățeanul de rând a optat pentru supraviețuire fără proteste, întrebarea care stăruie este: oare rolul elitei intelectuale nu este unul de reper moral și de glas pentru o societate fără voce?

Relația dintre artă și politic în istoria noastră recentă și nu numai, este o relație dureroasă, care necesită o aplecare lucidă și o asumare decentă a faptului că orice artist funcționează într-un sistem care îi defineşte poziția, stilul, mesajele, chiar și natura apolitică, iar refuzul acestei înțelegeri declanșează o dramă a identității personale, iar și mai grav, a identității comune la nivelul unei colectivități care se face că uită sau nu vede bine animalul politic. (Olivia Nițiș)

Christian Paraschiv – Gloria şi limitele corpului

Apropierea mult așteptatei Olimpiade de la Londra face ca atenţia generală să fie concentrată, în acest an, pe corpul uman – performanțele și limitele sale.

Christian Paraschiv este unul dintre artiștii români cu renume internațional care abordează această temă printr-o serie de lucrări care se află în construcție din anii ’90. Sub titlul „Piele și Corp”, operele lui Paraschiv alătură pictura, sculptura, instalațiile, desenul, montajul foto, elementele video și cărțile de artă.

Vorbind despre artist, istoricul de artă şi curatorul Adrian Guță spune că „arta sa începe un dialog cu știința, folosind tehnologii de vârf. Paraschiv ne expune la o explozie de informație artistică, care reprezintă ea însăși un spectacol.”

Printre panourile scanate și pictate cu rășină și foiță de aur, artistul își face autopotretul din rebusuri sau își lasă amprenta corporală în gelatină transparentă, în copii multiple – toate fiind reprezentări unice ale biologicului și metafizicului, științificului și metaforicului, limitatul și gloriosul corp omenesc.
Expoziția se va deschide în data de 15 martie 2012, ora 18.30, la sediul ICR din Londra, putând fi vizitată până în 13 aprilie 2012.
SURSA: ICR via Artmark

Artişti în rezidenţă la Palatul Mogoşoaia

Plecare/ Departure

Curatori: Cathy Dhaj, EGALERIE, şi Mihai Plămăndeală.

Duminică, 17 iulie 2011, a avut loc la Mogoșoaia vernisajul expoziției colective Plecare/ Departure, rezultată în urma taberei internaționale de creație organizate de Centrul Cultural „Palatele Brâncovenești”.

Artiștii – francezi, spanioli și români, unii dintre aceștia din diaspora – sînt, în ordinea în care apar pe afiș (realizat în interiorul grupului): Marie Chamat, Anne Tranchand, Thierry Cauwet, Pascal Valu, Pablo Casado, Christian Paraschiv, Ion Grigorescu, Ruxandra Grigorescu, Matei Lăzărescu, Petru Lucaci, Bogdan Vlăduță și Carmen Cretzu. Expoziția, organizată în Casa cu cerdac (din ansamblul „Palatelor”), va fi deschisă pînă pe 30 iulie.

Proiectul acestei tabere și al expoziției îi aparține lui Christian Paraschiv și a fost gîndit, pas cu pas, începînd din 2009. Artistul, pe care l-am avut invitat în paginile noastre la începutul anului într-un amplu interviu, trăiește la Paris din 1986. Plecarea sa, echivalentă în acei ani cu o fugă, a adus cu ea eliberarea relativă, dar există și un preț greu pe care îl are de plătit orice emigrant, chiar dacă în cazul acesta stabilirea într-o țară democrată a însemnat împlinirea profesională și recunoașterea internațională. În anii ’80, numeroși intelectuali români aveau viziuni de centru-dreapta, în timp ce boema Franței simpatiza cu acea stîngă pe care o cunoștea și o înțelegea. Astfel s-ar putea explica succesul relativ al secerei și ciocanului devenite icon în creația lui Paraschiv, care nu le pictase și nu le-ar fi pictat niciodată în România și pe care avea să le realizeze, nu fără umor, pe cele mai diverse și surprinzătoare materiale, inclusiv pe biscuiți.

Plecarea a însemnat desprindere, fugă, emigrare, despărțire, spațiu de străbătut, un nou început, dar ar fi putut fi echivalentă și cu pierderea sau cu moartea. Acestea sînt gîndurile care l-au animat pe Christian Paraschiv să revină asupra subiectului identitar al biografiei sale artistice.
Lucrările ce domină expoziția de la Mogoșoaia aparțin unui diptic cu celebrul briceag-pește, un adevărat fetiș al comunismului românesc. Peștele, simbol christic, cuplat sub egida gadgetului cu o lamă de briceag (de cîțiva centimetri, „cît să nu ajungă la inimă”) se găsea în buzunarele tuturor, de la pionieri la pensionari, de la muncitori necalificați la ingineri, de la navetiști la montaniarzi. La Mogoșoaia l-am regăsit plutind pe foiță de aur, în varianta simplă și cu lanț, într-o tentativă de glorificare cu (amare) trimiteri bizantine. Apa în care nu înoată peștii este un fluid al morții. Dipticul lui Pablo Casado înfățișează imersiunea parțială a unui corp aflat în cadă, într-un posibil suicid. Focalizarea scoate în evidență conturul unei inimi în partea stîngă a subiectului (pentru care a pozat Pascal Valu). Pascal a tratat plecarea, de asemenea ca moarte, atingînd tema deșertăciunii prin realizarea unei serii de cranii. Avantajul lucrului într-o tabără de creație este că eventualele redundanțe pot fi atenuate prin complementaritate. Îngerii frînți, realizați de Carmen Cretzu, atinși și ei de aripa neagră a morții, sînt decapitați…

Petru Lucaci îmbină preocupările sale pentru corp printr-o serie de măști mortuare, plasate în casete închise cu material transparent, parțial opacizat prin aplicarea de culoare, în ideea de a ascunde spre a dezvălui.
După expoziția de la Tate, de la Londra și după Bienala de la Veneția, Ion(ică) Grigorescu revine în țară, unde împreună cu Ruxandra Grigorescu aduce în discuție relația dintre înăuntru și afară, expunînd obiecte și instalații pe aleea de intrare și în cerdac, dar și în spațiul casei, prin montaje video difuzate în rotație continuă; Matei Lăzărescu operează cu text și imagine într-un diptic de tunning prin colaj și Bogdan Vlăduță aduce în context un dormitor dintr-un cenușiu cartier de blocuri – loc de unde este bine să pleci, dacă ai cum și unde. În fine, Marie Chamat, Anne Tranchand și Thierry Cauwet completează „plecarea” cu sculptură, obiect, asamblaj, fotografie.
Expoziția este mai degrabă diversă decît eterogenă. Multitudinea mediilor, dar și a ideilor, a concepției ori a stilurilor incită intelectual. Este o expoziție-traseu, labirintică. Varianta în care a fost aranjată nu este nici definitivă, nici irevocabilă. Christian Paraschiv ne-a spus că este posibil (dacă se va găsi calea) să fie itinerată în Franța, la Chartres, iar momentul de la Mogoșoaia să fie imortalizat într-un catalog. Recomandăm cititorului pasionat de arte vizuale să nu aștepte dorita publicare și să ia drumul Mogoșoaiei, unde poate vizita, în multiplele spații de expunere ale ansamblului, în orice zi a anului, cel puțin trei expoziții temporare reușite.
În încheiere, revenim la mai sus-citatul pește-briceag sau poate briceag-pește, obiect odinioară des întîlnit – astăzi, dacă nu imposibil, cel puțin greu de găsit. Am încercat, împreună cu Christian Paraschiv, să cumpăr unul, prin tîrguri, sau pe la magazine de așa-zise antichități, dar se pare că vremurile de glorie ale sale au apus. Așadar, peștele-briceag a (cam) plecat dintre noi.
(Mihai Plămădeală)
SURSA: Observator cultural
Citiţi pe aceeaşi temă:
În dialog cu artistul Christian Paraschiv

Christian Paraschiv – Historyline

Avangardă, avangardă…