Desenul, o părere, o pasăre

Galeria Galateaa
20 noiembrie – 20 decembrie 2013

Expoziția este deschisă începând cu data de 20 noiembrie.
Vernisaj: vineri, 22 noiembrie, ora 18.00.

Desenul, o părere, o pasăre-afisCuratori: Cristina Bolborea, Monika Pădureț, Aniela Ovadiuc.
Expun: Arina Ailincăi, Iulius Badiu, Cristina Bolborea, Diana Butucariu, Emil Cassian Dumitraș, Emilia Chirilă, Cătălin Cioancă, Eugen Cioancă, Ionel Cojocariu, Gherghina Costea, Georgiana Cozma, Ileana Danci, Cristian Dobrescu, Angela Grădinariu, Lucia Lobonț, Lucia Maftei, Eugenia Manea, Nicolae Moldovan, Aniela Ovadiuc, Monika Pădureț, Cristina Popescu Russu, Ilie Rusu, Irina Silivestru, Doina Stici, Simona Tănăsescu, Leontin Țibacov, Titu Toncian, Victor Triaire, Vera Ungureanu, Iulian Vîrtopeanu, Gavril Zmicală.

La prima vedere, această expoziţie este o încălcare a graniţelor, o invazie sau, în cel mai bun caz, o nepotrivire. Ceramiştii fac ceramică, sculptorii – sculptură, iar „Ana (face sau) are mere”, pentru că aşa scrie la Abecedar. Lucrurile trebuie să stea, potrivit judecăţii comune, şi atunci când este vorba despre artă, în poziţiile care le-au fost distribuite prin programul de sală. De ce s-ar avânta ceramiştii să deseneze? Pentru că „desenul este probitatea artei” (apud Ingres)? Pentru că desenul îndeamnă la smerenie şi la „ascultare”, în sens monahal? (Dar când au fost artiştii ascultători?) Pentru că desenul este o formă de verificare rapidă a ceea ce, în înţeles uzual, se cheamă talent, deci o formă prescurtată de validare?

Probabil că aceste răspunsuri-întrebări sunt doar un desen a ceea ce această expoziţie este de fapt. Aşa cum, îndărătul fiecărui bărbat de succes există o femeie inteligentă, tot aşa, în spatele fiecărui obiect tridimensional se află un desen (2D). El este piatra de temelie a tuturor exerciţiilor plastice posibile şi garanţia de onorabilitate spirituală a oricărei isprăvi artistice în patru, cinci sau mai multe dimensiuni. În momentul în care vrei să cucereşti lumea (Lumea Nouă, precum Columb), trebuie fie să ai un strop de nebunie, fie să desenezi, pe un plani-glob, traseul călătoriei tale. Sau, când eşti Noe, şi vrei să atingi uscatul după Potop, să dai drumul unei păsări care să se aşeze, care să nu se mai întoarcă. Desenul este o formă de certitudine a artistului, sub formă de ancoră zburătoare.
(Cristina Bolborea)

Salonul anual al Filialei UAP Alba

Salonul anual al artelor vizuale al Uniunii Artiştilor Plastici, filiala Alba, are loc în perioada 15 – 30 ianuarie 2011, la Galeria de artă Forma din Deva, moment care marchează, în chiar Ziua Naţională a Culturii (15.01.2011), semnarea unui protocol de colaborare cu filiala UAPR din Deva.

Salonul artelor UAP Alba - vernisaj la galeria Forma

Galeria Municipală de Artă din Alba Iulia a fost ocupată în decembrie 2010 de o expoziţie „naţională” organizată de Traian Mârza, un artist plastic care a înfiinţat Asociaţia Profesională Alba Iulia. Artiştii care expun la Deva spun că nu au fost lăsaţi să organizeze Salonul Anual în decembrie 2010 la Alba Iulia datorită expoziţiei organizată de nou înfiinţata filială şi, de aceea, au ales oraşul cetăţii pentru a-şi prezenta activitatea. La Deva expun 36 de artişti plastici din judeţul Alba: 26 dintre aceştia fiind membri ai UAP, iar 10 se află în etapa premergătoare acceptării în Uniune. Este o expoziţie în care sunt puse laolaltă experienţa celor maturi cu energia tinerei generaţii de artişti plastici, unii membri ai UAP Alba, alţii urmând să devină membri.

Experimente artistice ale formelor tradiţionale

Este greu să vorbeşti despre un singur artist, cu atât mai mult despre o expoziţie colectivă care însumează preocupări artistice atât de diverse. De obicei, Saloanele anuale ale artiştilor dintr-un judeţ se înscriu, aşa cum a subliniat în deschiderea expoziţiei Nicoleta Bărbat, „între experimenalism şi tradiţionaism”. Mai mult, o expoziţie se spune că trebuie văzută şi nu comentată. Expoziţia de la Galeria Forma se înscrie în acest tipar al diversităţii stilistice, în care cuvintele sunt insuficiente pentru a descrie  multitudinea preocupărilor tuturor plasticienilor prezenţi. Pentru că nu îi cunosc personal pe artiştii din filiala Alba, care expun la Deva şi, desigur sunt subiectiv în aprecieri, voi face câteva consideraţii estetice asupra lucrărilor, dintr-un punct de vedere personal, opinii care pot fi supuse la rândul lor criticii.

La Galeria Forma din Deva expun următorii membri ai UAP Alba: Alexandru Antonescu, Crinela Antonescu, Mihai Ariciu, Livia Bar, Teo Bihari, Mircea Boeriu, Viorica Boitor, Ion Constantinescu, Eugen Cioancă, Dan Crecan, Horea Horhat, Mircea Epure, Nicolae Ispas, Noemi Kusztos, Ştefan Lipot, Florin Magda, Arina Muntean, Floare Muntean, Nicolae Muntean, Cristina Olievschi, Sorina Ţibacov, Alex Rădulesci jr., Sandu Rădulescu, Diana Ţuculescu, Gheorghe Urdea, Leontin Ţibacov – care sunt membri ai UAP. Artişti care expun la Deva şi care urmează să fie primiţi în filiala Alba a UAP: Narcis Borteş, Loys Gherasim, Radu Roşian, Luminiţa Bretoiu, Andreea Anghel, Horea Bartoc, Cătălin Cioancă, Sebastian Ispas, Victor Petric, Eugen Măcinic. (Afişul expoziţiei, imagine pentru care le mulţumesc organizatorilor expoziţiei că mi-au trimis-o la timp, se află la rubrica de Actualitate – News).

Văzând expoziţia cu ochiul unui ceramist şi cunoscând tradiţia pe care o are Alba Iulia în acest domeniu, privirea mi s-a îndreptat în special către lucrările tridimensionale aparţinând artelor focului. În primul rând, de remarcat sunt lucrările lui Eugen Cioancă, unul din fondatorii UAP Alba. Producţiile artistice cu tema clopotul şi troiţa, două elemente simbolice importante în crestinişmul ortodox, executate cu o mare fineţe tehnică, dar degajând în acelaşi timp un puternic sentiment spiritual, se înscriu în câmpul preocupărilor tradiţionaliste care experimentează lumea religioasă. De la formele ancestrale ale lui Eugen Cioancă intrii în lumea formelor onirice ale lui Cătălin Cioancă, care face parte din generaţia „tinerilor” ceramişti (fiind absolvent al Institutului de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din Bucureşti, secţia ceramică, în anul 1986). Formele portret sau siluetele umane ale acestuia sunt asemănătoare cu cele ale Zeului Toth (om cu cap de ibis), din arta Egiptului Antic. Patina aurie conferă ansamblului, tratat sculptural, o notă de preţiozitate. Leontin Ţibacov este cunoscut publicului devean prin intermediul expoziţiei de anul trecut (cu Sorina Ţibacov). El rămâne în registrul instalaţiilor ceramice în care combină materiale specifice artelor focului cu materiale non-convenţionale (lemn, sfoară), pentru a investiga ideia ciorapului ca obiect cu încărcătură simbolică.

În sculptura trdimensională din bronz Florin Magda propune o compoziţie în formă de spirală sub forma unei plante în ghiveci, care sugerează înălţarea. În acelaşi timp nu îşi ascunde viziunea ironică  în reprezentarea imaginii unui porc cu un măr auriu în gură. Ştefan Lipot abordează un registru a formelor abstact-simbolice, asamblate prin sudare, asemenea compoziţiilor conceptuale ale lui Picasso, care ridicau întrebarea dacă sunt sculptură sau obiect.

În pictură am remarcat compoziţiile lui Nicolae Muntean şi cele ale Vioricăi Boitor, care prin intermediul culorilor de pământ şi a griurilor colorate te atrag pur şi simplu, pentru a le privi şi a te încânta prin calitatea amestecului de culori obţinută. Într-un registru total diferit sunt picturile lui Dan Crecan, care folosind gesturi largi şi o pensulaţie liberă structurează dinamica compoziţiilor lui, ce se înscriu în rândul celor conceptualiste. Geometrizarea formelor şi organizarea petelor cromatice o găsim în compoziţiile lui Nicolae Ispas, inspirat fiind de simbolistica crucii şi a arhetipurilor bizantine.

Pentru a conchide, cu remarca făcută încă de la început că nu pot surprinde prin intermediul cuvintelor ceea ce ne oferă prin imagine şi formă plasticienii din Alba, pot spune că atât panotarea, cât şi lucrările sunt de o înaltă ţinută artistică, expoziţia confirmând multitudinea modalităţilor de exprimare al actului creativ contemporan din aşa zisele „oraşe de provincie”. (Grigore Roibu)

Expoziţia poate fi văzută începând din data de 18.02.2011 la Galeria Municipiului din Hunedoara.