Vânzare excepţională, colecţia de artă Nicolae Giurgiu

Artexpert Gallery, Cluj-Napoca
27 mai – 27 iunie 2013

Ştefan Luchian

Ştefan Luchian

O colecţie cu o origine şi de o consistenţă artistică cu totul deosebite este colecţia de artă a lui Nicolae Giurgiu (26 sept. 1912, Preluci – Maramureş – 10 sept. 1999, Cluj ), încadrator de tablouri şi mare iubitor de artă. Ineditul şi valoarea acestei colecţii constă în faptul că proprietarul ei a alimentat pasiunea sa prin selecţia lucrărilor de artă românească – şcoală clujeană şi şcoală băimăreană, artă maghiară – care circulau în zona Ardealului, precum şi artă central-europeană (Austria, Germania, Italia etc.), dintr-o bază de selecţie cu totul excepţională (fiecare artist îşi înrăma lucrările la acest colecţionar, prieten cu majoritatea pictorilor, fiindu-le adesea şi mecena).

Anastase Demian- Pomona

Anastase Demian- Pomona

Scoaterea la vânzare a acestei colecţii este un prilej deosebit pentru colecţionarii actuali de a ajunge la lucrări autentice, păstrate într-o colecţie valoroasă, a căror semnificaţie valorică depăşeşte, prin apartenenţă, valoarea intrinsecă conferită de numele artistului. Succesiunea colecţiei se va realiza prin oferirea către public în două etape a unui număr relativ egal de loturi (circa 80) selectate valoric, dintr-un număr mult mai mare de lucrări.

Colecţia a cuprins opere semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Camil Ressu, Barabás Miklós, Antonio David, unele „sustrase” aproape oneros la preţuri derizorii, prin înşelarea moştenitorului.
Din prima serie de lucrări care vor fi scoase la vânzare vor face parte un desen în cărbune de Ştefan Luchian, realizat într-o manieră fluidă, asemeni acuarelei, prin folosirea radierei pentru obţinerea tuşelor şi a accentelor de lumină.

Theodor Harşia - Natură statică

Theodor Harşia – Natură statică

De o valoare excepţională sunt trei lucrări de Theodor Harşia, valoroase prin unicitatea lor în economia operei artistului, fiind altceva decât peisaje: o compoziţie de natură statică „á la Petraşcu”, un nud tratat extrem de modern, în registre suprapuse de culoare, într-o manieră extrem de liberă a pensulaţiei şi o compoziţie aproape expresionistă reprezentând răstignirea lui Isus Cristos.
Interiorul de atelier al lui Pericle Capidan arată întreaga măiestrie a artistului, sub pensula căruia lumina şi culoarea prind viaţă şi palpită fosforescent pe suprafaţa covoarelor orientale colorate care acoperă divanul.

Pericle Capidan - Interior de atelier

Pericle Capidan – Interior de atelier

O lucrare de calitate muzeală, aparţinând lui François Gall, peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului, ca şi o compoziţie decorativă de calitate excepţională, reprezentând „Pomona”, semnată de Anastase Demian. Un peisaj fulgurant prin jocul luminii şi umbrei prin frunziş, pe acoperişuri, semnat de Ferenczy Váler, două desene semnate de Venceslav Melka şi o acuarelă de Carol Popp de Szathmari. Lucrări semnate de artişti europeni din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea semnate de Broky Károly sau Hosszu Márton (prezenţi la curtea regală engleză în secolul al XIX-lea şi începutul sec. al XX) etc.

François Gall - Peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului

François Gall – Peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului

Vă invităm să profitaţi de această ocazie deosebită pentru a vă întregi colecţiile de artă, profitând de vânzarea unor lucrări dintr-o renumită colecţie clujeană. Cuvintele noastre de ordine sunt VALOARE şi AUTENTICITATE.
Vasile Radu, Cluj-Napoca, Mai 2013

Artexpert Gallery
Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu 10
0264590041; 0744544374; 0740451789
artexpertgallery@gmail.com
www.artexpert.ro

Ioan Gyuri Pascu: Viaţă-Adevăr-Lumină

ArtExpert Gallery, Revista Bulevard şi TVR Cluj vă invită la o întâlnire inedită cu Ioan Gyuri Pascu cu ocazia lansării cărţii sale intitulată „Viaţă, adevăr, lumină”.

invitatieÎntâlnirea autorului cu publicul va avea loc
Joi, 18 aprilie, ora 18.00
la Artexpert Gallery

Cu Ioan Gyuri Pascu despre
Viaţă- Adevăr- Lumină

Cunoşti omul citindu-i în palmă, în ochi sau printre rîndurile risipite într-o carte; încerci să-l cunoşti mai bine aprofundînd lectura, încercînd să-i desluşeşti zbaterile şi arderea, tăcerile şi strigătul deznădăjduit, exclamaţiile de fericire, extazul în faţa a tot ceea ce înseamnă viaţă, revelaţia în faţa adevărului şi a luminii.

Viaţă-Adevăr-Lumină de Ioan Gyuri Pascu. Este aici căutarea permanentă, fără sfîrşit, de a supune cuvîntul unor categorii estetice şi morale precum adevăr, frumos, iubire, credinţă; este vorba, aici, despre dorinţa eliberării formei de servituţile exprimării unei realităţi imediate; şi mai este dialogul blînd al celui ce gîndeşte cu Sinele.

„Am hotărît să scriu această carte mînat fiind de obsesia a două verbe care, în dicţionar, înseamnă cam acelaşi lucru: “a fi” şi “a exista”. Percepţia mea despre ele, însă, e diferită. Eu îl folosesc pe “a exista” legat de tot ceea ce poate fi perceput cu cele cinci simţuri, iar pe “a fi” legat de fiinţare, înţeleasă ca “fiind” şi dincolo de manifestare, înainte de manifestare şi cuprinzînd, bineînţeles, manifestarea, adică toate cele ce există. Aşadar, tot ceea ce există este, dar nu tot ceea ce este există deja. (…) Am încercat, deci, în această carte să “traduc” în cîteva enunţuri (fraze) un drum nesfîrşit, avînd trei puncte de sprijin: Viaţă, Adevăr, Lumină”, explicitează autorul într-un cuvînt înainte, care nu risipeşte, ci sporeşte vraja.
Iar scrisul, ei bine, scrisul devine calea cea mai potrivită pentru a-şi exprima nestingherit ideile, idealurile, bunătatea, sufletul debordînd de iubire. Asistăm la solilocvii despre credinţă şi cuvîntul care zideşte, cu o extraodinar de lucidă capacitate de a sugera observaţii de fineţe, adevărate filosofii percepute intuitiv, dintr-un dat cultural sensibil şi profund, cultivat cu consecvenţă. Ioan Gyuri Pascu ne propune panseuri menite să restaureze armonia, raţionalitatea, spiritualul din noi.

În cuprinsul cărţii-album – în care textul e însoţit de superbe imagini-metaforă din România şi din lume, semnate de artişti fotografi precum: Daniela Marin, Ana Cimpoca, Mihai Vasile, Mirela Bratosin şi Clement Ifrim – fotogramele de viaţă, proiecţiile din gîndurile sau din recitalurile lui Ioan Gyuri Pascu completează textul, luîndu-l de mînă, însoţindu-se reciproc, spre a se dărui apoi înmiit: „Căci în ochi e ceva ce nu găseşti într-o catedrală, şi anume sufletul unui om”. (Vincent van Gogh)

În loc de concluzie: De aceea, să nu ne lăsăm amăgiţi de ceea ce vedem a fi mic sau mare, ci să ne bucurăm de Lumina răspîndită din mic şi mare. Dar să ne bucurăm depăşind limitarea impusă de cele cinci simţuri. Ele ne pot ajuta să avem emoţii, trăiri, sentimente, resentimente, să analizăm şi să procesăm tot ceea ce este manifestat, dar avem nevoie de ceva: activarea celui de-al şaselea simţ ne va ajuta să găsim cheia de trecere de la vieţuiri, adevăruri şi lumini la Viaţă, Adevăr şi Lumină. Această cheie este IUBIREA. Da, o cheie care deschide toate lacătele, chiar şi pe cele ruginite, uitate, abandonate…; care deschide drumuri neumblate, gîndiri închistate, suflete bolnave de-atîta răutate; care vindecă şi înalţă.

coperta carte

Cartea – care va avea parte de o lansare joi, 18 aprilie, ora 18, la Artexpert Gallery (Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 10) – a apărut în 2012 în colecţia „Poezii, Gînduri, Desene” a editurii Cartea Daath Publishing House.
Michaela Bocu

Katalin Julia Hajdu – Oglindiri

Artexpert Gallery, Cluj-Napoca
11 – 30 aprilie 2013
Vernisaj: joi, 11 aprilie, ora 18.00.

Katalin Julia Hajdu - Scara

Katalin Julia Hajdu – Scara

 „Ars magna lucis et umbrae…”
Athanasius Kircher

I. Fiecare pictor îşi este suficient sieşi! Adesea, însă, preferăm să-i asociem, grupându-i după sensibilităţi, să descoperim înlănţuirea unicităţii lor, lăsând izvorul talentului fiecăruia să treacă discret prin vasele comunicante ale spiritului celorlalţi, într-o unire patetică care să pună în mişcare cascadele de talent ale fiecăruia. Arta lor este ca o orgă de lumini care descrie o epopee grandioasă, un imens spectacol de oglindiri prin care ucenicii îşi întrec maeştrii, iar aceştia se regăsesc în fervoarea tinerilor. Între maeştri, ucenicii-vrăjitori sunt însă verigile care înlănţuie pasiunile, punând cap la cap operele.

Marea artă a luminii şi a umbrei a fost, de-a lungul secolelor, un izvor redutabil în care, fenomenologic, artistul s-a oglindit asemeni unui Narcis, sfârşind prin a fi sedus de înfăţişarea sa. Astăzi, pictorul comprimă realitatea mundană, volumul şi corpul, redând materialitatea tangibilă a lumii, dar şi spiritualitatea sa difuză, cea de-a treia dimensiune fiind, mai degrabă, un conglomerat de „trăsături” senzoriale şi afecte, emoţii, inteligenţă, definind interioritatea latentă a autorului.
Nimic nu mai e simplu în pictură! Artiştii sunt „ai luminii” – aparţinând unei „familii” solare, sau „ai întunericului” – „tenebroşii”, întunecaţii, simbolizând altceva care este izvorul nopţii. Disputa dintre ei face elogiul „oglindirii”. Stupefianta descoperire a oglinzii, fără de care lumea noastră ar fi mult mai săracă – în fapt, un proces fizic banal, dar şi „bizar”, al reflexiei razelor solare – l-a împins pe artist să ducă mai departe experimentarea originală în operă, nu reproducând banalitatea fizică a lumii, ci provocând speculaţia rafinată prin care percepţia ochiului dă o dimensiune mai adâncă spiritului autor, folosind, paradoxal, opacitatea.
Din opacitate se naşte şi „materialitatea” culorii, adică tainica reflexie a lungimilor de undă ale luminii astrale care face să înflorească viaţa şi excită ochiul:
În ce mă priveşte, cred cu tărie în puterea de sugestie a culorii; jocul de lumini şi umbre, petele de culoare dispuse la locul cuvenit dau compoziţiei armonia, echilibrul, forţa. Albul, de pildă, fiind, prin excelenţă „curat” şi „simplu”, va exprima, cred eu, cel mai bine trăsătura de bază, unanim acceptată a lumii, şi anume puritatea. Cu ajutorul negrului se reliefează, se accentuează forţa, vigoarea acestor structuri, spune autoarea acestei expoziţii, Katalin Julia Hajdu.

 Secole la rând, pictura a trăit prin „clar-obscur” – prin lumini şi umbre – drama maniheistă a reproducerii spaţiului virtual, folosind doar două dimensiuni; eclerajul de atelier a preferat adâncimile spaţiale modelate prin lumini şi umbre, definind îndepărtarea sau apropierea corpurilor de locul sursei vizuale, a produs fiorurile spăimoase care pândeau în întunericul pânzei, dar a reprodus şi elanul vital care însufleţeşte obiectul-lumină.

Katalin Julia Hajdu - Trunchi 2

Katalin Julia Hajdu – Trunchi 2

II. Care o fi fiind „esenţa realităţii” reprodusă în artă? „Materialitatea” ei empirică sau însuşirile ei cuantice, imponderabile, transfigurante, care ne vin de la soare?! „Clarul” are aici, prin transparenţă, o luminozitate edenică, iar obscurul, adâncimea tenebrelor infernului, necunoscutul. Mereu, în această zonă, s-a consumat dialogul alterităţii binelui şi al răului în societate. Mereu, în aceasta, pictorul nostru găseşte forma aspiraţiilor sale care este „puritatea”. O puritate mai presus de binele şi răul moral, mai presus de relele naturale, de cataclism, de dezastru, de boală. Şi, înainte de orice, mai presus de moarte! Pictorul se întoarce astfel în cosmicitatea sa latentă, redevenind o bagatella indispensabilă în spectacolul lumii, fără de care lumea însăşi nu poate exista. Cel puţin, lumea artei.

III. Astfel atingem sensul profund revelator la cuvintele clasice ale lui Maurice Denis:
Remember that a picture, before being a battle horse, a nude, an anecdote or whatnot, is essentially a flat surface covered with colors assembled in a certain order. / Aminteşte-ţi faptul că o pictură, înainte de a fi un cal de bătălie, un nud, o naraţiune sau orice altceva, este în primul rând o suprafaţă acoperită de culori, asamblate într-o anumită ordine.

Şi, cum ar spune autoarea acestor picturi, această „ordine” de ecrane şi de pete colorate învederează, în absolut, propria sa idee despre puritate. Ce argument mai „greu”, mai legitim, am putea avea pentru a deschide spaţiile intimităţilor noastre acestei miraculoase arte veritabile şi binefăcătoare.
(Vasile Radu / Aprilie 2013)

Katalin Julia Hajdu - Transfigurare

Katalin Julia Hajdu – Transfigurare

Katalin Julia Hajdu (n.21.08.1972, Constanţa) este absolventă a Academiei de Artă Luceafărul, licenţiată în Arte-Pictură, Bucureşti, 1999. A urmat cursurile Colegiului Reformat din Debrecen, Ungaria (1989-1991). Din 2000 este membră a Uniunii Artiştilor Plastici din România. Expoziţii personale: Senatul României, 2003; Galeria Căminul Artei, Permanenţe I – 2001, Perenitate – 2003; Flamingo Computers, 2002; Muzeul Literaturii Romane, Permanenţe II – 2001. Expoziţii de grup: Saloanele Moldovei, 2000-2005; Târgul de Arte Vizuale (TIAV), 1999-2002; Salonul de Artă, Bucureşti, 2000-2002; Accente, Galeria Apollo, 2000, 2001; Expoziţia colectivă „Ion Andreescu”, Buzău, 2000, 2002; Salonul de Artă Contemporană, Bucureşti, 2000; Salonul de Artă Milenium, Bucureşti, 2001; Teatrul Naţional, Galeria etaj ¾, Propuneri I, Bucureşti, 1999; Galeria Galla, Propuneri II, Bucureşti, 1999; CEC Jubileu 2000, Bucureşti, 1999; Casa Centrală a Armatei, Decembrie însângerat, 1999. Lucrări în colecţii particulare din Ungaria, Republica Cehă, Irlanda, Croaţia, Italia.

Artexpert Gallery
Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu 10
0264590041; 0744544374; 0740451789
artexpertgallery@gmail.com
http://www.artexpert.ro

Expoziții la Artexpert Gallery

Artexpert Gallery Cluj-Napoca vă invita în perioada 1-22 martie 2013 la expoziţiile:

Arta contemporană

Silvia Radu / Andreea Radu / Mirela Trăistaru / Radu Maier / Iurie Cojocaru / Florin Maxa / Valentin Popa / Virgil Dobârtă / Cornel Toşa / Arpad Agoston / Marin Gruia.

arta contemporana

Pictura Modernă / 1918-1960

Acs Ferenc / Bene Jozsef / Ştefan Boca / Catul Bogdan / Bordi Andras / Şt. Constantinescu /
V. Constantinescu / Csikos Antonia / Gall Ferenc / Vladimir Frimu / Theodor Harşia / Pavel Hoisescu / Letiţia Munteanu / Samuel Mutzner / Pittner Oliver.

pictura moderna

Grupul de artişti de la Bocşa Montană

Borgo Prund / Tania Baillayre / Tiberiu Bottlik / Eremia Profeta / Iosif Tellmann / Iosif V. Gaidoş.
http://www.artexpert.ro/artisti/artist/grupul-de-artisti-de-la-bocsa-montana

bocsa montana

Galeria este deschisa de luni pana vineri, de la 09.00 la 17.00.
www.artexpert.ro

Andreea Radu/Artexpert Gallery

1 – 20 noiembrie 2012

Artexpert Gallery (Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 10) vă invită să vizionaţi expoziţia personală
Andreea Radu.

„Metafora plastică transformă astfel sensuri cunoscute printr-o rafinată diversiune a rostirii culorii, a tuşei stăpânite cu măiestrie. Rotirea anotimpurilor sau văluirea eternă în perpetuă transformare este în esenţă confruntare poetică, plastică, între energia culorilor calde ce echilibrează puterea cromatică, rece, a valului.” (Alexandra Rus)

„Formele picturale se alătură într-un regim de flux discontinuu al percepţiei şi memoriei plastice. La fel ca şi Paul Klee, se “mimează” ingenuitatea, caracterul spontan, intelectual, al reprezentării. Modularea plastică este singurul element de “profesionalizare” al discursului desenat, deşi acesta îşi păstrează pe de-a-ntregul ingenuitatea. Emoţia plastică se păstrează integral, iar maniera conservă sinceritatea discursului despre sine în opera de artă ca fapt obiectivat” (Vasile Radu)

„Cu o puritate nealterată de trecerea anilor, Andreea Radu manifestă dezinvolt un comportament de Alice în Ţara Minunilor. Adică se bucură de spectacolul feeric al lumii, întreţinut de învolburările mutaţiilor atmosferice, de fabuloasa afirmare a faunei sub-acvatice, completate de exuberanţa unor tonalităţi provocate de ardenţa unor iluminări ce imprimă spaţiului pictural amprenta unei pure solarităţi. Întreaga manifestare a gestului creativ, lejer, fastuos şi cursiv, lasă impresia unei cuceritoare frenezii furnizoare de emotivităţi şi accente ce ţin de imperiul paradisiacului.
Este meritul deosebit al tinerei artiste clujene de a capta şi struni evanescenţele senzorialului onorându-i cadenţele prin supla euritmie a intervenţiilor lineare, cu simbolice caligrafieri de însemne zodiacale, de arhitectonic şi decorativ rustic, incorporând în haina sărbătorescului spiritualizat respiraţiile unui robust tonus existenţial.” (Negoiţă Lăptoiu)