Florin Mihai – Arhetipuri relative

Expoziţie de pictură şi grafică
Calpe Gallery, Timișoara
4.05 – 01.06.2013

Calpe Gallery vă invită marţi 14 mai, ora 19, la vernisajul expoziţiei de pictură şi grafică Florin Mihai – Arhetipuri relative.

Florin Mihai

Va prezenta curatorul expoziţiei, criticul de artă Alexandra Titu.

„Foarte actuală ca hibridare între neoexpresionismul narativ, un nou realism epic şi o dimensiune de fantastic uşor de asimilat noului suprealism, pictura/grafica monumentalistului Florin Mihai apelează pentru discursul său imagistic la pachetul de arhetipuri care susţin, justifică printr-o coerentă articulare de semnificaţii tematicile violenţei – Eroismul (cu iconografia dramatică a eroului), Sacrificiul (cu complexa iconografie a sacrificatului şi a scenografiei rituale), Apocalipsul, ca anunţ al sfârşitului sinistru (coagulată iconotgrafic în jurul Călăreţilor apocaliptici, ca patru coloane ale morţii).

Întreaga construcţie arhetipală este însă subminată de simptomul specific al timpului modern/actual, relativizarea, asumarea efemerităţii, a declinului sensului major, ambiguitatea, timpul vectorial al sfârşitului fără făgăduiala noului început. Desenul sigur, de mare forţă expresivă, monumentalitatea dinamică a compoziţiilor, paleta restrânsă de roşuri nuanţate între cald şi rece, luminos şi închis, de negruri, de alburi, griuri şi albastruri întunecate sau reci instaurează atmosfera tragică, specifică viziunii critice şi totuşi empatice asupra complexului arhetipal/epic abordat.” (Alexandra Titu)