A murit artistul plastic Alexandru Chira

Artistul plastic Alexandru Chira a murit luni dimineaţă, la vârsta de 63 de ani, înmormantarea urmând să aibă loc marţi, de la ora 12.30, în satul Balteni, comuna Periş, de lângă Bucureşti, potrivit unui comunicat citat de Mediafax.

Luni, între orele 14.00 – 20.00, trupul neînsufleţit al lui Alexandru Chira este depus la capela bisericii Silvestru, unde prietenii, colaboratorii şi foştii studenţi îşi pot lua rămas bun.

Artist plastic, profesor universitar şi teoretician, Alexandru Chira s-a născut pe 29 octombrie 1947, în satul Tăuşeni, judetul Cluj. Între 1968 şi 1972 a studiat pictura la Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu”, din Bucureşti. În timpul vieţii a avut un număr impresionant de expoziţii personale şi de grup, atât în România, cât şi în străinătate, printre care retrospectiva personală „De-semnul interior”, în 1992, la ArtExpo, la Centrul Cultural Român din New York, în 1984.

În 1994, a început lucrul la Ansamblul Monumental „De-semne spre cer, pentru ploaie şi curcubeu”, de la Tăuşeni, judeţul Cluj, considerat de critica de specialitate ca fiind cea mai importantă lucrare contemporană de această factură din România. De-a lungul timpului a primit mai multe premii şi distincţii, a ocupat funcţii de conducere în cadrul Uniunii Artiştilor Plastici (UAP). Între 2000 şi 2004 a fost şeful Catedrei de Pictură de la Universitatea Naţională de Arte Bucureşti.

De-semne spre Cer - Lucrarea fără sfârşitA primit distincţii şi premii, printre care Ordinul Meritul Cultural în Grad de Comandor, acordat de Preşedinţia României, în anul 2004, premiul Academiei Române, în 1996, premiul UAP pentru pictură, în 1993 şi în 1999.
SURSA: HotNews.ro

O nouă ediţie a „Ziarului neconvenţional”

Galeria Galateca din Bucureşti, aparţinând Bibliotecii Centrale Universitare Carol 1, găzduieşte în perioada 20 mai-30 mai o nouă ediţie a expoziţiei colective organizată de
Paula Ribariu şi prietenii ei, sub egida
Ziarului Neconvenţional – Manuscris, ediţia 2011.

Este vorba despre o solidaritatea care s-a născut în jurul ideii de supravieţuire a artei. Pentru mine arta înseamnă sacralitate, ceea ce descoperim dincolo de vizibil. În spatele fenomenelor artistice se găseşte o realitate spirituală spre care arta tinde: or toţi artiştii care sunt implicaţi în acest act, sunt interesaţi de această privire, scrutând dincolo de suprafaţa opacă a peretelui, a pânzei, a imaginii”, spune Paula Ribariu.

Expun: Alma Redlinger, Ervant Nicogosian, Adriana Bittel, Pavel Şuşară, Constantin Abăluţă, Alexandru Chira, Lucian Ţăran, Mirela Hagiu, Sanda Buţiu, Mircea Barzuca, Liviu Stoicoviciu, Daniela Chirion, Adela Edu, Radu Comşa, Alexandru Rădvan, Nicolae Macovei-Makovei, Kadie Schmidt-Hackenberg, Georg Janthur, Letiţia Gaba, Paula Ribariu.

„Ziarul neconvenţional” este publicaţia editată de mai mulţi ani de plasticiana Paula Ribariu, ca o formă de protest faţă de statutul artistului contemporan, pe de o parte, ca o modalitate de a evidenţia autenticitatea actului creator, indiferent de stilul fiecărui artist şi al formei lui de racordare la existenţă, pe de altă parte. Tipărit la computer, în câteva zeci de exemplare, difuzat din mână în mână, „Ziarul neconvenţional” este, el însuşi, o formă de manifestare a conştiinţei estetice.

Ciclul de expoziţii curatoriate de Paula Ribariu sub această siglă a adunat, de-a lungul anilor, atât numele consacrate ale artelor vizuale româneşti, cât şi tinerii ale căror lucrări dovedesc căutarea unui drum propriu, întemeiat pe originalitate şi pe calitatea artistică indiscutabilă.
Interesantă în concepţia Paulei Ribariu este includerea în acest demers, alături de plasticieni, şi a unor scriitori ca Adriana Bittel şi Constantin Abăluţă, prezenţi cu file de manuscris, sau a unor critici de artă, cum ar fi Pavel Şuşară, care însoţeşte acest demers de mai mulţi ani.

Anul acesta expun la Galateca câteva personalităţi din „vechea gardă”. La intrarea în expoziţie vizitatorul este „primit” de Alma Redlinger, a cărei „Natură statică”, cu un desen puternic, în echilibru perfect cu pata de culoare pusă alert, mărturiseşte aceeaşi capacitate de îmbinare a a rigorii constructive şi a emoţiei.

Pentru Alexandru Chira, pictura este, în primul rând, „una cosa mentale”. Compoziţia sa, perfect structurată, sub semnul „Casei geometrului”, cu elementele ce par să plutească în spaţiu, conţine o poezie aparte, ce transpare din formele epurate ale corpului uman şi ale obiectelor.

Tot poezie, altfel „scrisă”, respiră peisajele Sandei Buţiu, delicate, scăldate într-o lumină tamisată.

Drama intră în expunere cu Ervant Nicogosian, pictorul pentru care în ultimii ani albul şi negru, cu valorea simbolică a luptei dintre bine şi rău, „colorează” pictura-obiect, într-un gest de evadare, de direcţionare spre o altă lume a gândului, dincolo de vicisitudinile existenţei cotidiene.
Reminiscenţe suprarealiste combinate cu geometrii visate domină lucrările lui Mircea Barzuca. Şi, desigur, Paula Ribariu, cu simbolistica sa dublată de siguranţa gestului, a punerii în pagină, a arhitecturii interioare a operei, păstrează acea prospeţime a limbajului bazată pe o adevărată performanţă a meşteşugului cu care admiratorii creaţiei ei sunt deja obişnuiţi.

Între artiştii tineri se remarcă, în primul rând, Alexandru Rădvan, cel criticat de multe ori pentru „pornografie”, pentru violenţa lucrărilor sale întotdeauna incomode. Întrebările lui vizând problemele esenţiale ale umanităţii au întotdeauna un răspuns în care tragismul şi revolta se împletesc, ca şi în „Om mâncându-şi inima” din actuala expoziţie. I se alătură, într-un cu totul alt ton, Daniela Chiron. Diversitatea modalităţilor de abordare plastică este asigurată de operele semnate de Angela Edu, Radu Comşa, Nicolae Macovei, Nicolae Ţăran şi Liciu Stoicoviciu.

Ediţia din acest an îşi propune şi o incursiune critică în actul de creaţie. Aproape fiecare artist îşi însoţeşte lucrările cu texte olografe despre credinţele lui estetice şi, evident, despre lucrările expuse.

Demersul Paulei Ribariu este pornit din conştiinţa existenţei artistului în cetate. Este răspunsul acestei creatoare la deteriorarea vieţii culturale, a instituţiilor care ar trebui s-o susţină, ale breslei sau altele, la dispariţia multor spaţii epoziţionale. Expoziţiile ciclice sub sigla „Ziarului neconvenţional”, chiar dacă pot părea o picătură într-un ocean, au importanţa gesturilor generoase nu numai din punct de vedere strict profesional, dar şi larg social. Cuprinderea în sânul unei aceleiaşi manifestări a artiştilor din diferite generaţii este menită să includă sub semnul relaţiei dintre artist şi umanitate atât arta, să-i spunem tradiţională, cât şi pe cea acuzată de interesul exclusiv pentru noutate şi şoc vizual, în măsura în care ambele dovedesc calităţi estetice indiscutabile. Lirismul ce pare izgonit din societatea contemporană trăieşte, în această expoziţie, ca şi în cele care au precedat-o, alături de raportarea violentă la lume, picturalitatea în sensul ei tradiţional se învecinează cu rigoarea lucrului pe computer, gestului plasticianului îi răspunde cuvântul poetic sau critic.

Demersul Paulei Ribariu este unul integrator, în numele artei, al culturii, al întoarcerii trăirilor către valorile permanente ale existenţei spirituale într-un moment dominat de incidental.

Duminică, 30 mai a.c., ora 16.00 va avea loc o masă rotundă despre situaţia artelor plastice româneşti contemporane, organizată de criticul de artă Pavel Şuşară, la care sunt invitaţi artişti, critici, scriitori, ziarişti. (Victoria Anghelescu)
SURSA: Cotidianul.ro