147 de artişti români contemporani, în colecţia Imago Mundi, de Luciano Benetton

Snapshot Romania, Contemporary Artists from Romania, Fabrica, Imago Mundi Collection, 2013, 348 p.
Curator: Claudio Scorretti
Introduceri: Luciano Benetton, Claudio Scorretti, Cosmin Năsui
Coperta: Teodor Graur, From Home with Love

Snapshot romania

Proaspăt ieşit de la tipar, volumul Snapshot Romania. Contemporary Artists from Romania prezintă lucrările a 147 de artişti români, într-un proiect iniţiat şi susţinut de Luciano Benetton, fondatorul cunoscutului brand şi al fundaţiei culturale omonime, dedicată promovării artei contemporane din întreaga lume.

Curatoriat de Claudio Scorretti, în colaborare cu Irina Ungureanu, proiectul Snapshot Romania propune, în premieră, o imagine panoramică a artei contemporane româneşti, pornind de la un concept unic în peisajul provocărilor actuale din domeniul artelor vizuale.

Cei 147 de artişti români selecţionaţi au fost invitaţi să lucreze pe o pânză miniaturală, de 10 x 12 cm, în măsură să asigure – aşa cum afirmă Claudio Scorretti în prefaţa volumului – fiecărui participant „un podium inedit, de maximă vizibilitate, ca un exerciţiu de extragere a rădăcinii pătrate a propriei creativităţi, pe o suprafaţă simbolică, de 120 cm2”. Lucrările realizate de artiştii români sunt reproduse, în mărime naturală, în catalogul Snapshot Romania, publicat de Fabrica şi Fundaţia Benetton în trei limbi, engleză, italiană şi română, şi vor fi prezentate într-o serie de expoziţii internaţionale itinerante, care vor debuta la Bucureşti în cursul anului 2014.

De la estetica neofigurativă la artă conceptuală, de la fotografie la artă abstractă, grafică, street art sau obiect, diversitatea de stil şi limbaj artistic desfăşurată în acest volum alcătuieşte – subliniază Cosmin Năsui în prefaţa la Snapshot Romania – „o imagine coerentă a producţiei artistice contemporane, fără a impune ierarhii valorice, practicând o democraţie a gustului care lasă liberă şi diversă informaţia despre creativitate”.

Artişti din generaţii şi spaţii diferite, născuţi între 1939 şi 1991, îşi găsesc locul într-o fotografie de grup reprezentativă pentru ultimii 60 de ani din arta contemporană românească. O abordare care înţelege să prezinte, împreună, diversitatea formelor de exprimare artistică active astăzi în România, rezervând un spaţiu generos de exprimare vocilor din tânăra generaţie. O perspectivă amplă şi democratică în care Luciano Benetton, adevărat călător de vocaţie, vede – în cuvântul cu care deschide primele pagini ale volumului – un dialog viu şi original, pe terenul artei, între „trecutul arhaic al României şi prezentul de laborator european”.

Lucrările care compun Snapshot Romania sunt parte integrantă a colecţiei Imago Mundi, iniţiată în 2008 de Luciano Benetton, cu scopul de a realiza o cartografiere cât mai extinsă a fenomenului artistic la nivel global. Pe harta Imago Mundi, fiecare ţară este reprezentată de lucrările artiştilor consacraţi sau de tinere talente, în spiritul unei maxime libertăţi de exprimare şi al unei singure „constrângeri”: formatul de 10 x 12 cm. Derulat sub egida Fondazione Benetton Studi Ricerche, Imago Mundi este un proiect democratic, fără scopuri comerciale, se află în permanentă extindere şi reuneşte în prezent 15 colecţii din 34 de ţări, din America Latină, Australia, Europa de Est, Rusia, China, Mongolia, Statele Unite, până în Japonia, India, Coreea de Sud, Kenya, Tanzania, Zanzibar, Azerbaidjan, Senegal şi Afghanistan.

Snapshot Romania este disponibil online pe platforma virtuală www.imagomundiart.com, unde artiştii români au propriul profil personalizat în mozaicul de peste 2700 de lucrări care colorează în prezent geografia lumii în colecţia Imago Mundi. „Intenţia noastră – declară Luciano Benetton – este aceea de a itinera colecţia cât mai mult posibil, de a face cunoscută publicului din întreaga lume extraordinara efervescenţă a artei contemporane, pe care o prezentăm în expoziţii, în cataloagele dedicate şi pe platforma noastră web. Credem că sensul, ideile, gândirea şi inspiraţia nu sunt monopolul unui grup restrâns, ci se dezvoltă prin interacţiune şi comunicare. Ne propunem ca până în 2016 colecţia să cuprindă 10.000 de artişti din 60 de ţări”.

Claudio ScorettiCatalogul va fi prezentat la Bucureşti cu prilejul primei expoziţii din 2014, alături de cele mai recente colecţii realizate în alte colţuri ale lumii de Fundaţia Benetton. În prezent, catalogul poate fi achiziţionat online pe website-ul Fabrica (http://fabricashop.myshopify.com/), pe site-ul editurii (www.terra-ferma.it), în principalele librării online şi va fi pus în vânzare în librării şi muzee.

Următorul punct pe harta artistică a lumii trasată de Imago Mundi este Ungaria, iar proiectul dedicat artei maghiare actuale va fi coordonat de aceeaşi echipă care a realizat Snapshot Romania: Claudio Scorretti, în colaborare cu Irina Ungureanu.