Însemne – Reka Csapo Dup şi Ioan Delamare Atanasiu

Galeria Simeza, Bucureşti
27 iunie – 10 iulie 2013

Uniunea Artiștilor Plastici din România are plăcerea să prezinte expoziția de sculptură și grafică a artiștilor Reka Csapo Dup şi Ioan Delamare Atanasiu, cu cele mai recente lucrări ale acestora.

insemne
Trecere şi devenire la Reka Csapo Dup
Pentru Reka Csapo Dup, sculptura reprezintă un mod şi totodată o cale de punere în acord a celor văzute cu cele nevăzute. Cum nimic nu apare din neant, cel puţin de la Creaţie, Big Bang sau orice alt eveniment constituit în punct 0 al istoriei, putem lua în consideraţie truismul că întotdeauna va exista un înainte şi un după. Trecerea prin prezentul echivalent cu existenţa fiecărui lucru se constituie astfel în succesiune de transformări. Pentru artistă, schimbarea menţionată nu reprezintă atât metamorfoză, cât devenire, în sensul de echilibru, cu conotaţiile sofianice ale acestuia. Matricea, privită ca matcă a perpetuării lumii, a fost relaţionată artistic şi conceptual cu focul uranian. Madonele create de Reka Csapo Dup, albe ori negre, sunt plasate în context non-teologic, între zeităţile precreştine telurice, patroane ale fertilităţii şi sirenele mitologice, simboluri ale sterilităţii. Această relaţie antinomică exclude din discurs orice componentă ludică. Artefactele aparţin exclusiv zonei vizualului. Nimic întâmplător, nimic în plus, nici în minus, totul sub semnul măsurii. Pentru că partea şi întregul sunt independente organic, configurarea expoziţiei-instalaţie capătă un rol principal în proiectul propus.

Lumea de semne a lui Ioan Delamare Atanasiu
În creaţia lui Ioan Delamare Atanasiu realitatea şi interpretarea liberă a acesteia se suprapun, sub semnul grafismului, până la identificare. Rezultatul artistic aparţine însă unei cu totul alte zone decât celei care transpare din perspectiva enunţată: este vorba despre naraţiuni simultane. Timpul a fost în mod voit suprimat, ca de altfel orice relaţie de cauzalitate din ceea ce vedem, lumea care se instaurează prin trimful şi întru exaltarea liniei aparţinând exclusiv vizualului. Avem de-a face cu un discurs pseudo, ori poate meta iconografic. Componenta onirică se împleteşte cu cea anecdotică, în spiritul unor legi de compoziţie care îşi află toate cheile de lectură şi parolele la vedere. Ceea ce contează este întregul, în condiţiile în care părţile componente au tendinţa de a-şi negocia individual ierarhia. Universul lui Atanasiu este fără soluţie de transcendere prin mijloace interne, din punctul de vedere al interpretărilor de factură literară. Compoziţiile sunt însă puternice, iar ideile instaurate prin eludarea asociaţiilor libere din interpretare, coerente. O grafică ce va stimula intelectual, chiar cu preţul disconfortului, care va genera întrebări mai degrabă decât să ofere răspunsuri, totul sub egida unei maniere de abordare vii, inconfundabile. (Mihai Plămădeală, critic de artă, curator)

Arte Decorative Ambientale „Licenţă şi Master”

Galeria Orizont

În perioada 12-24 iunie 2013 Galeria Orizont (Bucureşti, Bd. Nicolae Bălcescu nr 23), găzduiește expoziția de Arte Decorative Ambientale „Licență și Master”.

Arte Decorative Ambientale

Grupul care expune este format din tineri artiști absolvenți ai departamentului de Arte și Design Textil și ai departamentului Ceramică-Sticlă-Metal din cadrul Facultății de Arte Decorative și Design – Universitatea Națională de Arte din București.
Expoziția este un prilej de prezentare și evaluare de către publicul larg și profesioniștii genului a calităților artistice demonstrate de „ noul val” de artiști vizuali pregătiți în învățământul artistic superior.

Inițiativa, selecția și amenajarea acestui eveniment artistic sunt realizate de membrii Uniunii Artiștilor Plastici din România – Secția Arte Decorative, artiști care sunt profesori coordonatori: conf. univ.dr. Viorica Sladescu , lect.univ.dr Claudia Mușat, conf.univ.dr. Lucian Butucariu, conf.univ.dr. Silviu Dancea, conf.univ.dr. Bogdan Hojbotă, conf.univ.dr. Adrian Petrică, lect.univ.dr. Liana Svințiu, lect.univ.dr. Dan Popovici, lect.univ.dr. Ionel Cojocariu, asist.univ.drd Ioana Stelea, asist.univ.drd. Ionuț Marin, asist.univ.drd. David Olteanu.

Lucrările expuse sunt abordări curajoase și de anvergură prin transpuneri profesioniste în material și cu tehnologii bine adaptate expresiei plastic și personalității fiecărui tânăr artist. Spiritul și tendințele artei contemporane care pendulează între specificitatea tradiției și globalizarea comunicării sunt elementele ce definesc gruparea artistică alcătuită din: Doru Almășan, Panteleimon Arnaudov, Valentin Alexandru Bucur, Ovidiu Burcea, Anca Budeanu, Sidonia Călin, Alina Cherciu, Alina Chervase, Adelina Constantin, Hermina Dobrică, Elena Dumbrăvician, Athena Dumitriu, Alina Frumosu, Cătălina Gâlmeanu, Ioana Ion (Cărăvan), Elena Mardare, Adrian Mănăilă, Iulia Năstase, Mioara Pistol, Diane Popescu, Ioana Puică, Filip Rădulescu, Irinel Răduț, Alexandru Șerban, Gabriela Velea.

Vernisajul va avea loc în data de 12 iunie 2013 la ora 18 și va fi onorată de criticul de artă Mădălina Mirea.