Vânzare excepţională, colecţia de artă Nicolae Giurgiu

Artexpert Gallery, Cluj-Napoca
27 mai – 27 iunie 2013

Ştefan Luchian

Ştefan Luchian

O colecţie cu o origine şi de o consistenţă artistică cu totul deosebite este colecţia de artă a lui Nicolae Giurgiu (26 sept. 1912, Preluci – Maramureş – 10 sept. 1999, Cluj ), încadrator de tablouri şi mare iubitor de artă. Ineditul şi valoarea acestei colecţii constă în faptul că proprietarul ei a alimentat pasiunea sa prin selecţia lucrărilor de artă românească – şcoală clujeană şi şcoală băimăreană, artă maghiară – care circulau în zona Ardealului, precum şi artă central-europeană (Austria, Germania, Italia etc.), dintr-o bază de selecţie cu totul excepţională (fiecare artist îşi înrăma lucrările la acest colecţionar, prieten cu majoritatea pictorilor, fiindu-le adesea şi mecena).

Anastase Demian- Pomona

Anastase Demian- Pomona

Scoaterea la vânzare a acestei colecţii este un prilej deosebit pentru colecţionarii actuali de a ajunge la lucrări autentice, păstrate într-o colecţie valoroasă, a căror semnificaţie valorică depăşeşte, prin apartenenţă, valoarea intrinsecă conferită de numele artistului. Succesiunea colecţiei se va realiza prin oferirea către public în două etape a unui număr relativ egal de loturi (circa 80) selectate valoric, dintr-un număr mult mai mare de lucrări.

Colecţia a cuprins opere semnate de Nicolae Grigorescu, Ştefan Luchian, Gheorghe Petraşcu, Camil Ressu, Barabás Miklós, Antonio David, unele „sustrase” aproape oneros la preţuri derizorii, prin înşelarea moştenitorului.
Din prima serie de lucrări care vor fi scoase la vânzare vor face parte un desen în cărbune de Ştefan Luchian, realizat într-o manieră fluidă, asemeni acuarelei, prin folosirea radierei pentru obţinerea tuşelor şi a accentelor de lumină.

Theodor Harşia - Natură statică

Theodor Harşia – Natură statică

De o valoare excepţională sunt trei lucrări de Theodor Harşia, valoroase prin unicitatea lor în economia operei artistului, fiind altceva decât peisaje: o compoziţie de natură statică „á la Petraşcu”, un nud tratat extrem de modern, în registre suprapuse de culoare, într-o manieră extrem de liberă a pensulaţiei şi o compoziţie aproape expresionistă reprezentând răstignirea lui Isus Cristos.
Interiorul de atelier al lui Pericle Capidan arată întreaga măiestrie a artistului, sub pensula căruia lumina şi culoarea prind viaţă şi palpită fosforescent pe suprafaţa covoarelor orientale colorate care acoperă divanul.

Pericle Capidan - Interior de atelier

Pericle Capidan – Interior de atelier

O lucrare de calitate muzeală, aparţinând lui François Gall, peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului, ca şi o compoziţie decorativă de calitate excepţională, reprezentând „Pomona”, semnată de Anastase Demian. Un peisaj fulgurant prin jocul luminii şi umbrei prin frunziş, pe acoperişuri, semnat de Ferenczy Váler, două desene semnate de Venceslav Melka şi o acuarelă de Carol Popp de Szathmari. Lucrări semnate de artişti europeni din secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea semnate de Broky Károly sau Hosszu Márton (prezenţi la curtea regală engleză în secolul al XIX-lea şi începutul sec. al XX) etc.

François Gall - Peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului

François Gall – Peisaj cu figuri şi case pe malul Săsarului

Vă invităm să profitaţi de această ocazie deosebită pentru a vă întregi colecţiile de artă, profitând de vânzarea unor lucrări dintr-o renumită colecţie clujeană. Cuvintele noastre de ordine sunt VALOARE şi AUTENTICITATE.
Vasile Radu, Cluj-Napoca, Mai 2013

Artexpert Gallery
Cluj-Napoca, Str. Iuliu Maniu 10
0264590041; 0744544374; 0740451789
artexpertgallery@gmail.com
www.artexpert.ro

Ioan Iacob – Cadenţe colorate

Galeria Anticariat Curtea Veche
București, Bulevardul Unirii, nr.10, București
Vernisaj: joi, 30 mai 2013, ora 17.00.

Ioan Iacob - Cadente colorate

 Mirungerea Culorii

Criteriul forte şi calea de înaintare a expoziţiilor lui Ioan Iacob este starea de picturalitate aproape de meditative-hipnotic. O aură saturată. Un braţ de iarbă, un ştergar, o conopidă sau o sanda veche pot fi înnobilate într-o ambră a picturalului. De la 2 metri la 20 de centimetri, cadrele pe care le pune în rezonanţă luministică gravă sunt impostate cu câte un pretext figural calm, contemplativ, uneori inocent de umil. Pictură cu motive însingurate, mătăsoasă în obscur şi voluptuoasă în lumină, Galeriile Anticariat expun în luna iunie etapa matură a unei sensibilităţi retiniene cu origini ardelene şi carieră germană exemplară. Ioan Iacob (n.1954, Biertan-Mediaş) s-a format, lucrează şi este un nume în colecţiile şi muzeele din Dusseldorf.

Pe un tipar figurativ oarecare – motive din universul casnic ori sâmbure de peisaj, dar cu un anume palpit organic şi ferment de melancolie -, pictorul ţinteşte rezonanţe calme de lumină-culoare. Ele se limpezesc prin travaliul aşternerilor cu adâncimi de strat gras şi reveniri de ecrane ale marii picturii în tehnica uleiului. În atracţia senzuală pentru adâncimea culorii, pictorul uită de sine, chiar atunci când elaborează un autoportret. Vorbeşte despre această beţie a tatonărilor de membrane cromatice ca despre un extaz. Simte că dezlănţuie energiile vibratile ale culorilor jonglând cu surdinizarea lor după uscare şi resuscitarea la un nou raport diferenţiat, prin reveniri cu alt titlu cromatic sau ştergeri dimpreună.

Iacob nu este unilateral un colorist. Are tuşeu fluent, deplin „văzătoar” şi ca desenator analitic acerb. Dacă e prolific în miceliul linear al diafanului când foloseşte creioane, este net în delimitările unei figuri pe pânză. Este inamicul arpegiilor şi pensulaţiei „a la prima”. Căci în pânzele sale este suverană beţia adâncului cromatic. Lucrează şi reia o pictură fără să o sprijine pe desen, ci pe probleme de densităţi şi întunecimi colorate.
Pânzele lui Iacob au un metabolism special de convieţuire oxidativă între ele. Se învechiesc ca vinul. Se limpezesc cu adâncime. Creaţia de peste trei decenii a artistului româno-german slujeşte tensiunea voluptuoasă a abstracţiei cromatice pe o uvertură-pretext de figurativ al genurilor consacrate (nud, portret, naturi statice, peisaj, motiv animalier). Iacob scoate din narativ motivul recognoscibil, cel care apare, de fapt, ca pretext pentru nota de portativ a unei pure intrigi cromatice: de tip cald-rece, umbră-strălucire, noroi-boare. Indiferent de seria tematică, pictorul performează semitonuri subtile între graniţe de câmp colorat. Cu tehnica de estompă bine drămuită în ulei mat, tabloul se depliază cromatic „dinspre interior”. Revenirile de strat, atât de asidue, au la o margine de pânză un răboj al schimbărilor. Este lăsat uneori la vedere, cu efect de scală cromo, un mostrar al suprapunerilor de tonuri rare care fac adâncimea optică să vibreze. Apoi, Iacob are câte un solist cromatic adus la maximă rafinare (acum, un „verde de miere”) şi un raport de contrast, prin variaţiuni tatonante, cu altă entitate colorată. Acest laborator pictural poate asigura emulaţia, cadenţa, şi chiar „extazul” mărturisit de artist în dansul şamanic din faţa pânzelor sale. Este etapa deplin matură care coincide, de şapte ani, cu salba de expoziţii personale prin care pictorul Ioan Iacob s-a întors în viaţa românească (Bucureşti, Mogoşoaia, Sibiu, Cluj, Constanţa, Tulcea, Timişoara, Bistiţa).
(Aurelia Mocanu, Mai 2013)

Daniel Knorr – Comunităţi instantanee

tranzit.ro Cluj
29.30.2013-12.07.2013
Vernisaj: miercuri 29 mai 2013, orele 19:00

Daniel Knorr

În lucrarea sa, Daniel Knorr produce o bobină de sârmă, fixată pe stâlpul din mijlocul spaţiului tranzit.ro/Cluj. La vernisaj, artistul va începe să deruleze bobina, trecând firul de sârmă prietenilor, publicului şi privitorilor interesaţi. Lucrarea este legată de practica lui Krasinski şi a unor minimalişti ca Manzoni şi Andre, permiţând şi materializarea unei expresii a dinamicii unui grup constituit instantaneu. După vernisaj, privitorii vor putea continua să schimbe forma şi poziţia pe care o va lua bobina desfăşurată. Lucrarea materializează urmele încrise într-o dinamică tactilă şi expansivă, făcând totodată loc perceperii situării comune într-un spaţiu cultural.

Daniel Knorr s-a născut în 1968 la Bucureşti şi trăieşte la Berlin. Printre lucrările sale se numără „European Influenza” din Pavilionul românesc al Bienalei de la Veneţia (2005), „Nationalgalerie” de la Bienala Berlinului (2008), „Led R Nanirok” de la expoziţia personală de la Kunsthalle Basel (2009), „Natural Cultural” de la Färgfabriken (2011), şi „Smoking in the Museum” de la Kunsthalle Bremen (2012), pentru care a fost distins cu premiul Böttcherstrasse. Knorr lucrează în prezent la o expoziţie cu o serie nouă de lucrări numite „Depression Elevations”, un proiect pentru Galeria Kayne Griffin Corcoran din Los Angeles.

Expoziţia face parte din programul „Ficțiune, retorică şi fapte”, dezvoltat de tranzit.ro în 2012-2013.
Program de vizitare: de marţi până vineri, între orele 15:00-18:00.
adresa: str. Brassai Sámuel nr. 5, Cluj

Informații presă:
office.ro@tranzit.org
attila.tordai@tranzit.org
tel.: 0745 182672
http://ro.tranzit.org/
Fundația ERSTE este partener principal al tranzit.ro.

Festivalul foto „Locuri de lângă noi”

Petroşani / ediţia a II-a

Locul de lânga noi 3

Fotografii Petrişor Crăciunoiu şi Ovidiu Raţiu, cu sprijinul Ministerului Tineretului şi Sportului şi a Casei de Cultură a Studenţilor din Petroşani, au organizat în acest week-end cea de-a II-a ediţie a festivalului-concurs tematic de fotografie „Locuri de lângă noi”.

Locul de lânga noi 2

În data de 24 mai 2013, la Casa de Cultură a Municipiului Petroşani a avut loc simpozionul foto, axat pe fotografie minimalistică, fotografie arhitecturală, fotografie de reportaj şi transfotografie. În urma marşului foto, desfăşurat pe data de 25 mai, participanţii au avut 2 ore pentru a realiza fotografii cu „Detalii citadine”, temă propusă de organizatori. Fotografiile au fost descărcate la terminarea marşului şi cele mai bune imagini au fost premiate.

Anul acesta, pe durata festivalului-concurs au fost doi invitaţi speciali din cadrul Universităţii de Artă şi Design de la Cluj, este vorba de prof. univ. Dorel Găină şi studentul secţiei Foto-Video-Procesare Computerizată a Imaginii, Daniel-Ştefan Bocşe.

Locul de lânga noi 1

Premiile acordate celor mai buni fotografi au constat în diplome, precum şi materiale şi obiecte legate de fotografiere.

Locul I - Maria Camelia Ghiorghe din Vulcan

Locul I – Maria Camelia Ghiorghe din Vulcan

Locul II - Andreea Ioana Ursu din Uricani

Locul II – Andreea Ioana Ursu din Uricani

Locul III - Lucian Murărescu din Petrila

Locul III – Lucian Murărescu din Petrila

„Am avut parte de fotografii neaşteptat de bune. Din păcate, a trebuit să jurizăm fotografiile pentru a stabili cei trei câştigători. Au fost şi două menţiuni. Din punctul meu de vedere, toţi participanţii au avut fotografii excelente şi, un lucru important, care trebuie menţionat, au avut un entuziasm extraordinar, ceea ce mi-a încarcat şi mie bateriile pentru ceva timp. La expoziţia ce va urma în curând, în urma acestui festival, vom prezenta alături de fotografiile realizate de Ovidiu Raţiu, Dorel Găină şi Daniel Bocşe, pe cele ale concurenţilor. Toţi concurenţii au făcut, pe lângă fotografiile pentru concurs, o fotografie pentru expoziţie. Ţin să felicit toţi participanţii pentru efortul depus şi mă declar uimit de ce am reuşit să văd că au realizat aici, la Petroşani”, a precizat Petrişor Crăciunoiu.
(Grigore Roibu)

Photo Romania Festival – tranziţia de la concret la imaginar

PHR - hangarTimp de o săptămână Clujul a devenit capitala artelor şi în special a artei fotografice. Încet, încet constatăm că lumea din jur se umple de fotografii care pătrund în viaţa noastră pe toate reţelele şi canalele media. Atât fotografii, cât şi artiştii sunt tentaţi să exploreze tot ce este nou, transformând imaginea într-un domeniu miraculos şi totuşi straniu, în atitudine ce se situează între gest şi acţiune, între realitate şi intimitate, un dialog între creator şi privitor.

Hangar Cluj - foto Grigore Roibu

Photo Romania Festival (PHR) se apropie de final. Am făcut un tur „de forţă” prin toate galeriile (fără a uita Muzeul de Artă din Cluj) pentru a face o tranziţie de la concret la imaginar. Nu voi scrie despre ceea ce am văzut, pe de o parte pentru că expoziţiile trebuie văzute şi acţiunile urmărite, iar, pe de altă parte, din simplul motiv că ar trebui să scriu un text lung şi plictisitor, traducând imaginea prin cuvinte care, prin puterea lor, riscă să anuleze starea de fascinaţie. Voi prezenta prin intermediul fotografiilor realizate câteva fragmente înregistrate de-a lungul unei zile, pentru a vă lăsa dumneavoastră libertatea de a căuta semnificaţiile articulate în spatele codurilor limbajului vizual. Toate acestea, cu vise şi angoase, poveşti simple sau pline de semnificaţie, triste sau vesele, le găsiţi intrând în lumea fascinantă a imaginii prin intermediul expoziţiilor de la Cluj.

Galeria Hangar - primul Muzeu de Artă Fotografică

Galeria Hangar – primul Muzeu de Artă Fotografică

Muzeul de arta Cluj - Foto Grigore Roibu

Espen Rasmussen - Transit (Muzeul de Artă Cluj)

Espen Rasmussen – Transit (Muzeul de Artă Cluj)

Muzeul de Arta Cluj- foto Grigore Roibu

Petru Lucaci  - „Black-Based Cocktail” (Muzeul de Artă Cluj)

Petru Lucaci – „Black-Based Cocktail” (Muzeul de Artă Cluj)

„Reveriile unui Pelomorf”, de Nicolas Julliard, absolvent al unui master în arte plastice la Universitatea Sorbona din Paris. (Muzeul de Artă Cluj)

„Reveriile unui Pelomorf”, de Nicolas Julliard, absolvent al unui master în arte plastice la Universitatea Sorbona din Paris. (Muzeul de Artă Cluj)

„Filmele lui Jiri Menzel în afişul ceh"- şaptesprezece postere inedite ale filmelor lui Jiri Menzel (Muzeul de Artă Cluj)

„Filmele lui Jiri Menzel în afişul ceh”- şaptesprezece postere inedite ale filmelor lui Jiri Menzel (Muzeul de Artă Cluj)

Andrei Cornea și Daniel Loagăr - „Goliciunea e circulară” (Galeria Hangar)

Andrei Cornea și Daniel Loagăr – „Goliciunea e circulară” (Galeria Hangar)

Boema - Foto Grigore Roibu

„Viziuni citadine” - comunitatefoto.ro (Boema)

„Viziuni citadine” – comunitatefoto.ro (Boema)

La cafea cu Radu Sigheti (Boema)

La cafea cu Radu Sigheti (Boema)

Expoziţie Radu Sigheti, şeful biroului foto al agenţiei Reuters România (Piano Cazola)

Expoziţie Radu Sigheti, şeful biroului foto al agenţiei Reuters România (Piano Cazola)

Nu am uitat de ExpoMaraton 2013

Casa Matei, UAD Cluj

Casa Matei, UAD Cluj

ExpoMaraton 2013 (Galeria Casa Matei)

ExpoMaraton 2013 (Galeria Casa Matei)

Un motiv în plus pentru a ajunge în acest week-end la Cluj, dacă vă înarmaţi cu răbdare datorită circulaţiei blocate în centrul oraşului, sunt evenimentele dedicate „Zilelor Clujului”.

Zilele Clujului Foto Grigore RoibuNoi dezbateri, spectacole, expoziţii, proiecţii, concerte şi întâlniri interesante vă aşteaptă cu acestă ocazie. Vedeţi programul aici.
(Grigore Roibu)