Vică Tilă-Adorian – Timp, Număr, Semn 6

Galeria Calina, Timişoara
1 Aprilie – 30 Aprilie 2013
Vernisaj: 1 Aprilie, între orele 18 – 20.

Vica Tila-Adorian, Galeria Calina

Ce este timpul?… Entitate în sine necondiționată în vreun fel sau un fapt banal și convențional?
Este timpul o noțiune de conștiință sau un dat exterior nouă?
Relația între cele trei elemente, regăsite în proiectele mele, Timpul, Numărul și Semnul este una de despiritualizare, a Timpului ca subiect, a Numărului ca entitate aritmetică abstractă și a Semnului ca entitate senzorială.
Timpul este veșnicie.
Numărul aduce cu sine valențele matematice, cere calculul, cantitatea condiționată. Fără el, în șiruirea algoritmică a semnelor nu ar căpăta sens.
Semnul face oficiul vizual, frust, dispus pe registre, ritmic, accentuând ideea de trecere cadențată, subliniind o dată în plus condiționarea sa matematică.
Structurile grafice surprind, indiferent de dimensiunile în care se regăsesc, durata, fragmente de timp la care de obicei ne raportăm matematic: secunda, minutul, ora, ziua, săptămâna, luna și anul, încercând astfel să transpună vizual, deci material, termenul abstract de timp, regăsit în mișcarea acelor de ceasornic sau în schimbările fizice exterioare sau în cele interioare nouă. (Vică Tilă – Adorian)

Vica Tila-Adorian - Galeria Calina2„Iată-l, aşadar, pe Vică Tilă Adorian în ipostaza unui „arheolog”, scormonind în straturile timpului, spre a-l învia şi spre a-i înţelege alcătuirea. Demersul lui Adorian îngemănează truda savantului cu sacrificiul ascetului.”
„În calitate de privitor al imaginilor sale te simţi confruntat cu „timpul zeu” – cel care-şi înfulecă fiii –, după cum ai ocazia să te întâlneşti cu cei mai „sărmani” dintre fiii fiilor, bunăoară cu acel administrator de bloc pe care Adorian nu l-a cunoscut „în carne şi oase”, cel care pentru artist rămâne o simplă prezenţă fantomatică bântuind prin mansarda-atelier, dar ale cărui „scripte” au fost descoperite şi aduse la o nouă viaţă, de data aceasta esenţială, contrastând cu trivialul şi precaritatea pe care socotelile sterile, de toată ziua, le „secretă” fără încetare, chiar şi atunci când administratorul, renunţând la calculele sale – poate de bunăvoie, poate răpus de boală şi bătrâneţe, ori poate gonit de locatarii bănuitori, neîncrezători în socotelile făcute –, a lăsat demult să-i scape dintre degete „creionul chimic” de care se slujea atunci când calcula.”
„Socotesc – dar nu în modul în care calcula ori poate că încă mai calculează anonimul administrator de bloc – că prin cercetarea vechii arhive anodine, şi nu oricum, ci cu o energie şi un devotament ce se întreţes cu însăşi fiinţa sa creatoare, Adorian supune vechile „scripte de bloc” unei analize neobişnuite, care nu este doar minuţioasă, ci hrănită de o anume cucernicie, ca şi cum artistul nu s-ar afla înaintea reziduurilor administrative ale unei vieţi reziduale, ci confruntat cu adevărate texte sacre. ”
„Recentul demers creator al lui Vică Tilă Adorian e o formă contemporană, emoţionantă şi totodată personală de neorealism, un neorealism al postmodernităţii. ”
(Prof.univ.dr. Cristian-Robert Velescu, Critic şi istoric de artă)

Galeria Calina / contemporary art space
Str. Mărăşeşti 1-3 / Timişoara / 0256 498 856
galeria@calina.ro / www.calina.ro

Galeria Calina este un spaţiu independent, dedicat artei contemporane.
Galeria Calina susţine Timişoara Capitală Culturală Europeană 2021.