Concursul de creativitate „Pasaje”

Universitatea de Vest Timişoara / Facultatea de Arte şi Design organizează
Concursul de creativitate „PASAJE”
Ediția I /2013
cu tema „NATURA”

„Eu am pornit întotdeauna de la o idee, de la natură”
Constantin Brâncuşi

Pasaje UVTFacultatea de Arte şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara organizează prima ediţie a Concursului „PASAJE”, destinat elevilor clasei a XII-a. Concursul are ca scop încurajarea manifestărilor artistice şi stimularea creativităţii elevilor prin oferirea cadrului necesar desfăşurării unei competiţii la nivel naţional şi selecţia potenţialilor studenţi ai Facultăţii de Arte şi Design din Timișoara.

Concursul se desfăşoară pe următoarele secţiuni:

  • Pictură
  • Grafică
  • Sculptură
  • Restaurare
  • Fotografie
  • Ceramică
  • Arte textile – Design textil
  • Design Vestimentar
  • Istoria şi Teoria Artei
  • Premiile concursului vor fi acordate pentru fiecare secţiune în parte, după cum urmează:

Premiul secţiunii constă în echivalarea celor două probe de concurs în cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara şi alocarea unui loc finanţat de la bugetul de stat, pentru anul universitar 2013 – 2014, la specializarea aferentă secţiunii de concurs.

Două Diplome de Merit egale pentru fiecare secţiune, care vor consta în echivalarea probei de interviu din cadrul examenului de admitere organizat în sesiunea iulie 2013 de către Facultatea de Arte şi Design a Universităţii de Vest din Timişoara, pentru anul univ. 2013 – 2014, la specializarea aferentă secţiunii de concurs.

Profesorii îndrumători ai participanţilor premiaţi vor primi câte o distincţie specială din partea organizatorilor, pentru performanţa în activitatea didactică şi promovarea concursului în rândul elevilor.

Calendarul concursului:
Lansarea concursului: 01 martie – 07 martie 2013
Perioada de trimitere a lucrărilor: 07 martie – 27 aprilie 2013
Jurizarea lucrărilor: 29 – 30 aprilie 2013
Anunțarea rezultatelor: 02 mai 2013
Festivitatea de premiere: luna iunie – la o dată anunțată înprealabil.

Informaţii detaliate le puteţi obţine de la secretariatele liceelor sau de pe site-ul Facultăţii de Arte şi Design din Timişoara www.arte.uvt.ro secţiunea Concursul Pasaje.
Fisa de participare
Regulament

Comorile Chinei

MNIR
30 aprilie – 1 august 2013

„Cea mai importantă expoziţie care a venit vreodată în România, în istoria noastră”, aşa este caracterizat evenimentul organziat de Muzeul Naţional de Istorie a României (MNIR).

MNIR - Comorile Chinei

MNIR – Comorile Chinei

Expoziţia, cu titlul „Comorile Chinei”, va cuprinde 100 de piese originale din patrimoniul Chinei, precum obiecte de bronz dinainte de dinastia Qin, figurine din Armata de teracotă din dinastia Qin, bunuri culturale legate de Drumul Mătăsii din dinastiile Han şi Tang, bunuri culturale din dinastiile Song, Yuan, Ming şi Qing.

Acest proiect expoziţional face parte dintr-un turneu european de amploare, care va prezenta publicului tezaure de o valoare inestimabilă din patrimoniul Republicii Populare Chineze.
Pe lângă aceste capodopere de o valoare excepţională, vizitatorii expoziţiei vor mai putea admira o serie de vase neolitice cu o vechime de câteva mii de ani, vase din bronz, porţelanuri şi obiecte din jad.

Preţul unei bilet este de 25 de lei. Vor fi reduceri pentru familie (părinţi şi 3 copii – 50 de lei), grupuri (30 de persoane, 10 lei biletul de persoană), studenţi şi pensionari.

Mihai Zgondoiu – The Artist’s Golden Hand

Spaţiul de artă contemporană Aiurart
5 – 22 aprilie 2013
Curator: Olivia Nițiș
Vernisaj: vineri, 5 aprilie, ora 19.00.

Mihai Zgondoiu - The Artist's Golden HandÎn filmul Copilul din Macon, Peter Greenaway suprinde o societate bolnavă, sterilă pregătită să divinizeze copilul frumos, mort și sanctificat, de la despuierea lui sălbatică de podoabe și haine până la dezmembrarea sa în pasiunea irațională pentru o părticică sfântă. Dincolo de reacția indivizilor coruptibili față de multiplele fațete manipulatoare ale fragmentului corpului uman, de isteria socială, Mihai Zgondoiu urmărește, înainte de toate, o raportare la sine prin amuzament și detașare ironică. The Artist’s Golden Hand nu este doar o scanare a unei fațete a realității contemporane, ci și un demers sănătos de autoironie într-o lume în care echilibrul valoric puternic influențat de factori politici, economici, psihologici… este greu de păstrat. (Olivia Nițiș, curator)

„The Artists’s Golden Hand / Mâna de aur a artistului” lucrează direct şi ironic asupra statutului de ARTIST şi, mai cu seamă, asupra condiţionărilor pentru acest statut impuse de abilităţile antebraţelor. Meşteşugul ca o condiţia primară în actul creaţiei transformă la propriu opera vizuală, precum în legenda regelui Midas, într-un metal preţios nobil – aurul.
Paradoxul acestui proiect e de urmărit în inversarea optică şi mentală a lucrării de artă cu antebrațul artistului, suprasolicitând discursul egotic în cheie parodică şi autopersiflantă. Vom putea cerceta, astfel, identitatea artistului ideal asumată printr-o strălucitoare autoironie. Un artist ideal faţă în faţă cu practicile artei, dar şi cu meşteşugul tradiţional al acesteia. (Mihai Zgondoiu)

Oraşul văzut de generaţia ’80

Victoria Art Center
4 aprilie – 25 mai 2013

Orasul-vazut-de-generatia-80Galeria Victoria Art Center în parteneriat cu Universitatea Naţională de Arte Bucureşti vă invită joi, 4 aprilie 2013, ora 19:00 la deschiderea expoziţiei „Oraşul văzut de generaţia ’80”.

Momentul va fi marcat printr-un performance al artistului Ütő Gusztáv, intitulat Global-local 2. Pe durata expoziţiei vor fi organizate o Seară Mircea Florian, o Masă rotundă: Oraşele vizibile/ Oraşele invizibile şi o Seară de poezie optzecistă pe tema condiţiei citadine.

Artişti participanţi: Alexandru Antik, Olimpiu Bandalac, Rudolf Bone, Călin Dan, Mircea Florian, Teodor Graur, Radu Igazság, Iosif Király, Petru Lucaci, Valeriu Mladin, Alexandru Patatics, Dan Perjovschi, Romelo Pervolovici, Marilena Preda Sânc, Gheorghe Rasovszky, Mircea Stănescu, Roxana Trestioreanu, Ütő Gusztáv, Sorin Vreme
Curator: Adrian Guţă

Condiţia citadină se constituie într-un esenţial reper tematic pentru artiştii şi scriitorii generaţiei ’80, de la începuturi şi până în prezent. Dimensiunea existenţială, cea social-politică, explorările identitare din perspectivă individuală sau ţintind categorii umane diverse, sunt constante în opera optzeciştilor care s-au lansat în contextul Atelierului 35.
Contrastele şi dinamica lumii post-totalitare, ofensiva agresivă a consumerismului, integrarea în sistemele ce ţin de fenomenul globalizării, avantajele şi primejdiile acestuia, inclusiv o nouă „vârstă” a alienării, se regăsesc în arta din ultimele două decenii, a exponenţilor generaţiei ’80. Nu lipsesc nici semnele unei sinteze definibile prin conceptul de „glocalism”. Unele demersuri ţin seama de faptul că oraşul contemporan este un meeting point al high şi media (consumer) culture. Tipologia structurală a fragmentului trimite, ca şi trăsătura anterior menţionată, la universul postmodernităţii.

Artiştii cu care se „clădeşte” expoziţia de la Victoria Art Center dezvăluie cu luciditate nemiloasă realităţi urbane şi social-politice incomode, dar sunt sensibili şi la misterele, poezia şi chiar pitorescul oraşului.
Prezentul „desant” al optzeciştilor operează cu limbaje artistice subliniat consonante cu axul tematic al condiţiei citadine şi care au contribuit din plin la dinamica generaţiei respective la începuturile sale, dar şi pe parcurs: fotografie, video, computer based art, instalaţie, obiect, performance. Artiştii pentru care am optat acum (variantele de selecţie fiind mai multe) au fost invitaţi să participe cu lucrări mai recente, iar unele sunt realizate pentru această expoziţie.

Oraşul văzut de generaţia ’80 este cea mai amplă expoziţie din ultimii douăzeci de ani alcătuită numai cu exponenţi ai acesteia, după ce şi-au încheiat evoluţia în Atelier 35. Protagoniştii expoziţiei trăiesc şi lucrează în Bucureşti, Oradea, Cluj, Timişoara, Sibiu, Sfântu Gheorghe, centre majore pe harta artei tinere de acum  trei decenii, unii (şi) peste hotare, la Amsterdam sau Düsseldorf. Este o expoziţie a unor individualităţi marcante, care poartă cu sine repere ale apartenenţei la aceeaşi generaţie culturală. (Adrian Guţă)

Victoria Art Center for Contemporary Cultural Production (Calea Victoriei 12 C, Bucureşti) este un spaţiu dedicat artei contemporane, creat dintr-o iniţiativă privată pentru a veni în sprijinul artiştilor români. Centrul îşi propune stimularea şi promovarea artei româneşti contemporane şi facilitarea schimburilor culturale internaţionale. Centrul urmăreşte de asemenea crearea unui cadru pentru dialog interdisciplinar prin organizarea de dezbateri, mese rotunde, lansări de publicaţii, precum şi iniţierea unor programe educaţionale vizând dezvoltarea gustului şi apetitului pentru produsul cultural contemporan.

Parteneri media: ArtClue, ArtBank.ro, Modernism.ro, Igloo Media, Revista Arta, AgenţiadeCarte.ro, Radio România Cultural

ProfART – prima ediţie hunedoreană

„Rolul profesorului de a instrui este dublat de cel de a educa”

La Galeria de artă „Forma” din Deva, până pe 30 aprilie 2013, profesorii de arte vizuale din judeţul Hunedoara prezină publicului o parte a creaţiei lor de atelier. Materialele utilizate în instalţii, pictură, sculptură, grafică şi tapiserie au o logică proprie în construirea formelor ca necesitate de comunicare.

Profart 1Profart2Profart3Evenimentul, denumit sugestiv ProfART, are ca temă un proiect iniţiat de profesoara liceului de artă devean, Adriana Emilia Popa, intitulat „Pământul, ocrotitorul vieții”. Proiectul îşi propune promovarea personalităților creatoare din învățământul hunedorean în domeniul artelor plecând de la considerentul că un profesor creator aduce în învățământ un plus de calitate și eficiență. Adriana Popa, inspector şcolar şi responsabil de proiect, a avut amabilitatea să ne detalieze câteva aspecte ce au stat la baza acestui prim eveniment artistic dedicat dascălilor din judeţul Hunedoara. Expoziţia de la Galeria Forma, o expoziţie diversă şi totuşi unitară, prezintă publicului creaţii ale profesorilor care sunt în acelaşi timp plasticeni, lucrări ale unor generaţii diferite având preocupări diferite.

Adriana Popa: „Ar fi plictisitoare o expoziţie în care toţi participanţii ar gândi la fel”

profart -artavizuala21 -4

Ideea unui astfel de eveniment mi-a venit de foarte, foarte mulţi ani, de acum 30 de ani. Această idee nu s-a materializat din diverse motive. Pot spune, însă, că sunt extrem de fericită astăzi, datorită faptului că acest proiect a luat naştere. Consider că este importantă punerea în evidenţă a muncii dascălilor, care au şi alte preocupări în afara celei de profesor şi, astfel, să dezvăluim celorlalţi latura noastră creativă. Artiştii lucrează, în general, pentru ei. Puţini sunt cei care au darul de a găsi soluţii pentru a-şi expune lucrările şi a le prezenta publicului. Îmi amintesc faptul că în tinereţe şi eu lucram pentru mine, lucrările mele fiind privite de mine şi eventual prietenele mele. Greu m-am decis să expun…

profart -artavizuala21 -2jpg

Acest eveniment vine ca o încurajare pentru toţi colegii mei dascăli, pentru cei care au avut lucrări în expoziţii publice, cât şi pentru cei care nu au ieşit public cu lucrările lor. Expoziţia este o uşă deschisă profesorilor din judeţul Hunedoara. Cu toate acestea, dacă mă vor ţine puterile, mă gândesc că acest eveniment poate fi extins în viitor pentru o zonă sau regiune geografică.

Profart- artavizuala21profart -artavizuala21 -3profart -artavizuala21 -5profart -artavizuala21 -2jpg (2)

Am convingerea că în toate judeţele există profesori talentaţi care au o bună pregătire în specialitatea lor. Există judeţe ce sunt animate de viaţa universitară dar şi dascăli care stau izolaţi în diverse şcoli, rupţi de context şi fără a avea posibilitatea să expună creaţia lor pentru a putea fi cunoscută publicului.

profart -artavizuala21 -6profart artavizuala 21 - 2

Am avut, pe de o parte, o teamă că adunând personalităţi şi stiluri diferite, precum şi generaţii atât de diferite, expoziţia nu va fi unitară. Din acest motiv am ales tema legată de pământ şi tot ceea ce înseamnă pământul pentru noi. Pe de altă parte, pot afirma că ar fi fost plictisitoare o expoziţie în care toţi participanţii ar gândi la fel.

A consemnat Grigore Roibu

Vedeţi şi Salonul Judeţean PROFART