Flavia Lupu – Roşu post-industrial

Post Industrial Red
Atelier 030202
15 noiembrie / ora 19:00 / 10 decembrie 2012

Semnificațiile specifice teoriilor „post”, concentrate asupra deconstrucției trecutului, vin adesea în contradicție cu un proces care este activat în situații contextuale. O atare situație „post” nu poate fi identificată fără a identifica și actul precedent care a devenit subiectul deconstrucției. Criza teoriilor „post” (unde „post” nu echivalează cu „anti”) se intersectează cu atitudinea maternă a prezentului față de trecut, urmând un fenomen al dublei autorități: aceea de a adopta trecutul, dar a-l și respinge în același timp. Misiunea cea mai dificilă impusă de teoriile „post” este abilitatea de delimitare, care pare să fie încurcată în stadiul de „in-between”, având în vedere că nu întodeauna cadrele temporale și fenomenele politice și culturale își definesc în mod clar granițele sau se consumă în întregime. A privi către trecut înseamnă a lua suficientă distanță. Acest proces nu este întodeauna posibil și prin urmare rămânem cu ambiguitatea și coexistența. (Olivia Nițiș)