Andreea Radu/Artexpert Gallery

1 – 20 noiembrie 2012

Artexpert Gallery (Cluj-Napoca, str. Iuliu Maniu nr. 10) vă invită să vizionaţi expoziţia personală
Andreea Radu.

„Metafora plastică transformă astfel sensuri cunoscute printr-o rafinată diversiune a rostirii culorii, a tuşei stăpânite cu măiestrie. Rotirea anotimpurilor sau văluirea eternă în perpetuă transformare este în esenţă confruntare poetică, plastică, între energia culorilor calde ce echilibrează puterea cromatică, rece, a valului.” (Alexandra Rus)

„Formele picturale se alătură într-un regim de flux discontinuu al percepţiei şi memoriei plastice. La fel ca şi Paul Klee, se “mimează” ingenuitatea, caracterul spontan, intelectual, al reprezentării. Modularea plastică este singurul element de “profesionalizare” al discursului desenat, deşi acesta îşi păstrează pe de-a-ntregul ingenuitatea. Emoţia plastică se păstrează integral, iar maniera conservă sinceritatea discursului despre sine în opera de artă ca fapt obiectivat” (Vasile Radu)

„Cu o puritate nealterată de trecerea anilor, Andreea Radu manifestă dezinvolt un comportament de Alice în Ţara Minunilor. Adică se bucură de spectacolul feeric al lumii, întreţinut de învolburările mutaţiilor atmosferice, de fabuloasa afirmare a faunei sub-acvatice, completate de exuberanţa unor tonalităţi provocate de ardenţa unor iluminări ce imprimă spaţiului pictural amprenta unei pure solarităţi. Întreaga manifestare a gestului creativ, lejer, fastuos şi cursiv, lasă impresia unei cuceritoare frenezii furnizoare de emotivităţi şi accente ce ţin de imperiul paradisiacului.
Este meritul deosebit al tinerei artiste clujene de a capta şi struni evanescenţele senzorialului onorându-i cadenţele prin supla euritmie a intervenţiilor lineare, cu simbolice caligrafieri de însemne zodiacale, de arhitectonic şi decorativ rustic, incorporând în haina sărbătorescului spiritualizat respiraţiile unui robust tonus existenţial.” (Negoiţă Lăptoiu)