Emil Chendea – Florida Pintings

ArtExpert Gallery
www.artexpert.ro

4 – 25 iulie 2012

Eveniment realizat cu sprijinul Bibliotecii Judeţene „Octavian Goga”.
ArtExpert Gallery vă invită miercuri, 4 iulie 2012, ora 18.00, la vernisajul expoziţiei „Florida Pintings”, semnată de Emil Chendea.

Aventura unei vieţi

Din anul 1975, anul semnării de către România a Tratatului de Pace, Securitate şi Colaborare de la Helsinki, şi până în decembrie 1989, românii au trăit visul seducător al renaşterii miraculoase a dreptului fiecărui om de a-şi alege locul de pe pământ unde să trăiască. În schimbul promisiunii respectării de către ţările capitaliste a status quo-ului frontalier rezultat din cel de-al doilea război mondial, liderii din ţările comuniste – printre ei şi Ceaușescu – au acceptat să semneze la Helsinki, „Declarația Universală a Drepturilor Omului”, aşa cum aceasta a fost formulată la 10 decembrie 1948, la cea de-a treia Sesiune ONU. Cristalizate, după prima lor formulare de către revoluţionarii francezi, la 1789 şi îmbrăţişate de către întemeietorii statului american, recunoscute „din calcul” de către liderii comunişti, aceste drepturi au fost pentru comuniști un dar „à la greque”, iar acceptarea lor a fost începutul sfârşitului pentru „blocul răsăritean”: milioane de oameni din ţările comuniste au văzut în mirajul emigraţiei economice, cauţionate politic, şansa unică a căutării fericirii lor individuale acolo unde părea că aceasta se află. Deşi recunoscuseră, prin propria lor semnătură, dreptul fiecărui cetăţen al ţării lor de a-şi părăsi propria patrie, conducătorii comunişti s-au străduit mai mult de zece ani să lupte împotriva celor care voiau să emigreze, determinându-i pe doritori să aleagă mijloacele ilegale pentru a-şi urmări scopurile, cu alte cuvinte să părăsească ţara fraudulos şi să ceară, acolo unde îi chema speranţa, „azil politic”.

A început să se amplifice un imens curent al dezrădăcinării a mii de oameni disperaţi care renunţau la familii, la trecutul şi tradițiile lor, pentru o „lume nouă”, pentru un „nou început”, ca o garanţie a succesului individual. Pentru cei mai mulţi dintre ei, intelectuali, aceasta însemna infinite scrupule, chinuitoare probleme de conștiinţă, riscuri majore, drame ale despărţirii familiilor, toate strânse pe un talger al balanţei într-o ecuaţie instabilă, cu lipsa garanţiei unor ipotetice succese. Pentru mulţi, „marile speranţe” s-au destrămat ca fumul, dar alte rânduri şi alte rânduri de combatanţi neinstruiţi le luau locul într-o frenezie halucinogenă, demnă de asemănare cu marile migraţii istorice ale umanităţii. În afară de cei care îşi părăsiseră ţara după anul 1945 pentru a-şi proteja viaţa, mulţi dintre noii emigranţi îşi formau convingerile social-politice în contact cu realităţi propagandistice sau nu aveau disponibilitatea necesară de a se putea adapta noilor forme de viaţă socială, dar erau exasperaţi de regimurile totalitare în care se nimeriseră să vadă lumina vieţii. Nu este mai puţin adevărat că majoritatea acestor oameni erau dotaţi cu capacitatea de a vedea în schimbare un factor al progresului lor, aveau inteligenţa şi energia necesare adaptării noii lor vieţi, iar succesul nu putea fi „un pod prea îndepărtat”. La urma urmei, această „alegere” era o soluţie!

Printre miile de români care au trecut Atlanticul în acea perioadă, se număra şi graficianul Emil Chendea, un artist care şi-a construit o carieră prodigioasă încă din ţară şi pe care a reuşit apoi să o dezvolte în America.

Pe vremea când „noutăţile prodigioase” ale graficii de carte erau, la noi, „letrasetul” şi „rigla de calcul” a paginii, în anii ’70, Emil Chendea provoacă o „mică” revoluţie în producţia de carte şi ziare, prin aplicarea unei concepţii unitare artistice asupra paginii tipărite, conferind operei „stilul” grafic care infuzează toate caracterisicile cărţii: litera, ilustraţia, paginaţia, coperta, adică forma grafică. Cu alte cuvinte, această situare a artistului în procesul de creaţie a cărţii face din carte un „obiect artistic”, adăugând funcţiei de informare şi „caracterul” de obiect estetic al acesteia, introducând astfel ceea ce se va numi apoi „designul grafic” al cărţii, într-o vreme când, la noi, noţiunea de design era încă interzisă, darămite, aplicată. Aceasta ar corespunde oarecum acelei noi definiţii a artistului din America, unde acesta este socotit „un muncitor industrial”, prins în „lanţul” tehnologic al apariției cărții. Dar, pentru a păstra şi moştenirea istorică a definiţiei burgheze a graficianului, adică, artist al liniei şi formei grafice, Chendea crează propriile lui forme grafice, pornind de la reinventarea literei – unitatea cea mai mică a produsului grafic – urmărind acest proces de creaţie până la capăt, adică până la compunerea organică, stilistică a tuturor elementelor din care se alcătuieşte cartea.

O serie de „demonstraţii” prodigioase fac cele câteva volume construite cu acribie şi talent în acei ani: „Din lirica japoneza”, „Haiku”, „Mioriţa”, „Meşterul Manole”, „Sonetele lui Shakespeare”. Sunt primele ediţii de carte bibliofilă din cultura română, a căror apariţie au avut un amplu răsunet internaţional, fiind premiate la expoziţii internaţionale prestigioase precum cele de la Leipzig sau de la Berlin.

Cu acest renume şi cu această conştiință de artist desăvârşit, în plină glorie europeană, emigrează în America, „ţara care recunoaşte toate valorile”. Alegere bună, dar, poate, inoportună. Revoluţia din industria tipografică, prin aplicarea proiectării asistate de computer a cărţii, avea pentru acest maestru al graficii – un adevărat buch meisterwerk – efectul de răcire bruscă a climei pentru marile animale preistorice. Ceea ce, iniţial, părea o soluţie de succes, s-a transformat, peste noapte, într-o febrilă şi istovitoare activitate de readaptare a spiritului său artistic la noile tehnologii americane. Lucru reuşit, până la urmă, artistul reînnodând firul profesiei sale de la înălţimea unei meserii unde vocaţia, individualitatea şi spiritul artistic propriu aproape nu mai contau. Succesul nu a întârziat însă să apară, artistul fiind angajat de marea corporație americană Macmillan Inc., cea care edita celebra serie de enciclopedii americane „Collier’s Encyclopedia” şi „Merit Student Encyclopedia”. Cu unele intermitenţe, a lucrat la această corporaţie până  în anul 1995, cu doi ani înainte de dizolvarea ei.

Peştele cel mare îl înghite pe cel mic! „Artistul”, graficianul abil de la început, a fost înghiţit de marea corporaţie a tiparului american, marea corporaţie americană a fost înghiţită de micul instrument de lucru numit computer, care a crescut şi s-a hrănit nesăţios cu literele şi imaginile lui Chendea, devenind, prin Internet, peştele cel mare care a înghiţit şi marea corporaţie Macmillan! Un element de echilibru în îndelungata sa carieră şi agitatele şi obositoarele sale drumuri pe continentul american l-a constituit pictura sa, când o armă de apărare împotriva depresiilor, când o formă de relaxare şi de desfătare senzorială pe care şi-o putea permite prin folosirea culorii. În căutarea tandră a codrilor şi a munților de acasă, s-a inspirat din golfurile Floridei, din munţii şi valurile ţărmurilor Californiei unde a locuit succesiv. O pictură modernă, vivace prin temperamentul care aduce aminte de culorile pârguite ale României, ţara sa iubită de altădată! Se simte, în fiecare lucrare, prin actul facerii, sensibilitatea sa românească, un „exotic” temperamental, proiectând o „luminiscenţă” de oriental deznădăjduit, eşuat (oare?) pe ţărmurile Pacificului. Se simte, în aceasta pictură, un american, reconstruit dintr-un european, aderent la valorile tactile, pragmatic şi orientat spre amplorile calme şi solemne ale unei Americii biruitoare. Graţia cu care artistul a aruncat peste jumatate globul pământesc, din Ardeal în California, puntea pensulei şi a culorii, deschide surprinzatoarea pagină a unei arte „româno-americane”, un metisaj cromatic, lucru aproape imposibil de visat acum 50 de ani. Chiar dacă, din 1909, Brâncuşi cucerise, pentru români, America, iar, din 1980,Chendea devenise un locuitor al ei. (Vasile Radu)

tranzit.ro/cluj – Ficţiune, retorică şi fapte

Universitatea Babeş-Bolyai
Departamentul de Sociologie,
(str. Plugarilor 34, sala 7, Cluj)

Joi 28 iunie 2012, orele 17.00.

Culture States
Un proiect de Société Réaliste

Prezentare susţinută de Ferenc Gróf şi Jean-Baptiste Naudy

Culture States este un proiect tematic de cercetare ce examinează non-echivalenţa continuă care există între entităţi politice şi arii culturale, împreună cu diferitele subordonări ale construcţiilor culturale.

Proiectul investighează instrumentalizarea formelor culturale prin analizarea cazului statelor dispărute în secolului XX, mai precis, a entităţilor politice efemere, fragile, precare, fluctuante şi intens disputate, care au existat în unele cazuri câţiva ani, în altele doar câteva zile. Numărul mare de formaţiuni statale efemere ce au fost proclamate iar apoi au dispărut de a lungul anilor 1900-2001 sînt mărturii ale strategiilor politice rivale, ale ambiţiilor economice şi ale nenumăratelor viziuni antagonice, fie ele etnice, naţionale sau geopolitice. Culture States configurează instrumente de analiză pentru a disloca construcţiile culturale din dependenţa dăunătoare faţă de logica de stat, o logică ce în mod cert determină extinderea, perpetuarea şi amploarea exercitării puterii inclusive a statului.
Prezentarea de la Cluj pe care o va susţine grupul Société Réaliste este punctul de plecare al unui proiect mai amplu, care se va materializa într-o expoziţie la Cluj în toamna anului acesta, precum şi într-o publicaţie.

Société Réaliste este o cooperativă pariziană creată în iunie 2004 de către Ferenc Gróf (n. 1972) şi Jean-Baptiste Naudy (n. 1982). Aceasta lucrează cu design-ul politic, economia experimentală, ergonomia teritorială şi consultanţă în inginerie socială. Cooperativa este de natură politehnică şi îşi dezvoltă schiţele de producţie prin expoziţii, publicaţii şi conferinţe.
În 2012, Société Réaliste a realizat expoziţiile „empire, state, building” (Ludwig Museum, Budapesta) şi „Monotopia” (Galerie Michel Rein, Paris) şi a participat în numeroase expoziţii de grup şi proiecte la Berlin, Bratislava, Budapesta, Dunaújváros, Istanbul, Léon, Los Angeles, Lyon, Moscova, New York, Paris, Pougues-les- Eaux, Quito, Sfântu Gheorghe, Stockholm şi Weimar.

tranzit.ro/ Cluj este coordonat de Attila Tordai-S.
Contact: attila.tordai@tranzit.org

Expoziţia de pictură Constantin Blendea (1929-2012)

Muzeul de Artă Cluj-Napoca
28 iunie – 5 august 2012
Vernisaj: joi 28 iunie, 2012, orele 18.00.

Muzeul de Artă Cluj-Napoca vă invită joi 28 iunie, 2012, orele 18, la vernisajul expoziţiei de pictură Constantin Blendea (1929-2012). Prima expoziţie postumă organizată de un muzeu de artă din România prezintă o bogată selecţie din creaţia de maturitate a artistului, ce poate fi considerată, din perspectiva aportului creativ, ca una din cele mai importante contribuţii la configurarea picturii din România ultimelor cinci decenii.

Influenţa sa a fost resimţită şi din perspectiva prezenţei la catedră, unde, talentul său pedagogic a contribuit la formarea multor generaţii de artişti.
Originar din proximitatea nordică a Peştişanilor, Constatin Blendea aduce în opera sa un conţinut tematic care poate fi pus în relaţie cu opera altui descendent din zona Peştişanilor, Constantin Brâncuşi. Structuri compoziţionale verticale, de tip coloană, recurenta temă a păsării şi a zborului, precum şi arhetipala formă semicirculară ce stă la baza unor structuri plastice complexe conturează marca unui soi de „spiritus loci” ce animă opera celor doi artişti.
O altă apropiere între cei doi artişti o reprezintă parcursul de la formele realităţii sensibile spre forme esenţializate, spre universuri personale ce reuşesc să se constituie în adevărate şi inconfundabile „voci ” plastice.


Constantin Blendea s-a născut la 2 martie 1929 în satul Gureni, comuna Peştişani, judeţul Gorj. A urmat studiile medii la Târgovişte iar apoi, în perioada 1950-1956, Institutul de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, clasa profesor Gheorghe Labin. Din anul 1959 a devenit cadru didactic la secţiile de Artă Monumentală şi de Pictură ale Institutului de Arte Plastice „Nicolae Grigorescu” din Bucureşti, parcurgând până la pensionarea din anul 1990 toate gradele universitare, de la asistent la profesor universitar, fiind în mai multe rânduri decan al Facultăţii de Arte Plastice. Începând cu anul 1958 până în anul 2004 a fost membru al Comisiei Monumentelor Istorice.
A participat începând cu anul 1956 la multe expoziţii de grup şi colective în ţară şi în străinătate organizând şi expoziţii personale la Galeria Orizont, Bucureşti, (1967), Sczeczin, Polonia, (1977), sala Dalles, Bucureşti, (1985), Muzeul de Artă Craiova, (1986, 1999), Muzeul Judeţean Gorj, Târgu-Jiu, (1987, 2000), Muzeul Naţional de Artă al României, Muzeul Ţării Crişurilor, Oradea, (2004), Debrecen – Ungaria, Cośice – Cehia, Accademia di Romania, Roma, Italia, (2005), Palatul Parlamentului din Bucureşti, (2010), Complexul Muzeal „Curtea Domnească” Târgovişte, (2011).
A realizat restaurarea picturilor din paraclisul bolniţei de la Mănăstirea Cozia (1969) şi a coordonat restaurarea picturilor murale ale bisericii Umor (1972), fiind autorul mai multor lucrări de artă monumentală.
A fost distins cu numeroase premii şi distincţii: Medalia de argint la Festivalul Internaţional al Tineretului, Moscova, (1957), Medalia de argint la Festivalul Internaţional al Tineretului, Viena, (1958), Premiul al II-lea pentru pictură al Uniunii Artiştilor Plastici, Ordinul Meritul Cultural, clasa a IV-a, (1968), Premiul pentru Artă Monumentală al UAP (1980), Il premio di pace al Centrului Cultural „Caravaggio”, Roma, Italia (1980), Premiul „Ion Andreescu” al Academiei Române, (1985), Premiul I pentru pictură la Salonul Internaţional de Artă de la Quissac, Franţa, (2001), Ordinul serviciu credincios în grad de cavaler pentru activitate profesională în domeniul monumentelor istorice, (2002), Medalia de argint pentru pictură acordată în cadrul expoziţiei „Soleil de l’Est”, Toulouse, Franţa, (2002), Premiul pentru arte plastice la Gala Radio România Cultural (2011).
S-a stins din viaţă în luna ianuarie 2012.
SURSA: Muzeul de Artă Cluj-Napoca

Danube Connection. Story and Glory

Karsplatz, Viena
22 Iunie – 23 Iulie 2012

Articol preluat de pe GraphicFront.ro

Cu această instalaţie de artă publică, parte a proiectului de conectare transnaţională Danube Connection. Story and Glory, artiştii urmăresc conceptul de „natură”, în sensul cel mai larg. Investigația auto-referenţială a temei conduce la asumarea și reinterpretarea unui site natural deosebit, Delta Dunarii. Capturarând atmosfera densă, misterioasă și liniștită a unui peisaj aproape necunoscut, Plug to Nature încearcă să ajungă dincolo simpla relaţie estetică cu acest loc paradisiac. În spatele naratiunii puternice şi curate a Deltei Dunării este „ascunsă”, povestea fascinantă a lui Ivan Pațaichin, una dintre legendele mondiale ale Caiacului.
Privită ca perpetuă sursă de inspirație, povestea lui Ivan Pațaichin declanșează diferite niveluri de experiență spațială, temporală și de reprezentare.
Titlul instalației în aer liber dovedește accentul dat de rolul şi misiunea „naturii” pentru a crea un nou tip de experienţă umană în angajament cu urbanitatea.
În viziunea artiștilor, scopul primar a fost cel de a investiga relația dintre percepție și reprezentare, imagine de film și obiect, dintre sunet și spațiu sau autobiografie și istoria unui loc.
Luând forma unei construcții sculpturale modulare, compusă din două segmente, o dioramă muzeală și un coridor acustic, Plug into Nature, reprezintă rezultatul unei cercetări, dar și al unei relații directe cu spațiul Deltei.
Danube Connection. Story and Glory este un proiect pilot iniţiat de Institutul Cultural Român, în colaborare cu Asociaţia „Ivan Patzaichin – Mila 23”, proiect ce are drept scop schimbarea radicală a imaginii Deltei Dunării, percepută până acum ca un loc minunat, dar subdezvoltat cultural, social şi economic. Pornind de la specificul local şi valorificarea patrimoniului cultural şi uman al zonei Dunării, acest proiect arată cum întâlnirea dintre natură, artă şi sport poate încuraja reimaginarea unui spațiu.

Olah Gyarfas (Miercurea Ciuc) este considerat unul dintre cei mai importanți designeri de modă ai scenei românești. A colaborat la multe proiecte independente înainte de a fi designerul colecției Pațaichin, un brand construit pe teme recurente și concepte de eco-tehnologie. În 2007, Olah Gyarfas a primit la Viena, din partea “Unit F Büro für Mode”, premiul “Kontakt Erste Bank” pentru cel mai creativ designer din Europa Centrală și de Est. Anterior, Olah semnase câteva din colecțiile Rozalb de Mura, prezente pe podiumurile London Fashion Week. A apărut în numeroase publicații de specialitate precum Vogue sau Dazed.

Nicu Ilfoveanu (București) este un artist vizual interesat de abordări minimaliste în medii ca fotografie, film și self-publishing. Arta sa este caracterizată prin interacţiunea dintre personal şi documentar, între sublim şi banal, între ceea ce este ascuns și evident. Recent, lucrările sale au fost expuse la festivalul foto Mannheim-Ludwigshafen-Heidelberg din Germania și la PhotoEspagna (Cuenca, Spania).

Electric Brother (București) este muzician, producător și DJ. A lansat până acum două albume solo, EB (2003, La Strada Music) și On ground (2011, self-released) în care combină influențele de folk și trip-hop cu jazz-ul anilor 70 și muzica clasică contemporană. Performance-urile sale sunt centrate pe experimente acustice legate de noile trenduri din muzica electronică.

skaarchitects este un studio de arhitectură auto-gestionat, fondat la București în 2008 de Kalliopi Dimou și Sorin Tstudor. Axat pe designul participativ și cercetarea habitatului urban, studioul dezvoltă proiecte și intervenții publice concentrate pe explorarea diverselor tipuri de identitate spațială prin structuri de design inovativ, sustenabil și flexibil.

Teodor Frolu (București) este arhitect in domeniul industriei creative. Este fondatorul “The Ark” un laborator de industrie creativă din București, și unul dintre inițiatorii proictului Transcentral Urban Bucharest (TUB), proiect ce promovează o nouă viziune urbană a Bucureștiului ce se dorește a fi aplicată de municipalitate. Împreună cu Ivan Pațaichin, Teodor Frolu a inițiat proiectul rawmania, o mișcare ce dorește să reînvie eco-turismul, designul local, dar și să rafineze și să distileze meșteșugurile tradiționale locale.

Alina Șerban este istoric de artă și curator. Este co-director al centrului de Introspecție Vizuală București (www.pplus4.ro). A fost curatorul expoziției The Seductiveness of the Interval la The Renaissance Society de la The University of Chicago și al Pavilionului României la cea de-a 53-a expoziție internațională a Bienalei de la Veneția (2009). Este implicată in varii proiecte de cercetare și participă la prezentări teoretice și lecturi la diverse conferințe internaționale.

PLUG INTO NATURE
Public Art Installation Karsplatz, Viena
În cadrul proiectului transnațional Danube Connection. Story and Glory, inițiat de Institutul Cultural Român

Artiști: Olah Gyarfas, Sorin Istudor & Kalliope Dimou, Electric Brother, Nicu Ilfoveanu
Curatori: Teodor Frolu & Alina Şerban

Organizatori:
Institutul Cultural Român și Asociația „Ivan Patzaichin – Mila 23”.
Un proiect transnațional sub patronajul Ministry of Foreign and International Affairs Austria, Hungary, Slovakia.
Parteneri: karlsplatz.org, ASKÖ Wien, Ruderverein STAW, Center for Cultural Information of the City of Bratislava, Bratislava Townhall, Canoing Association Slovakia, Sports Center Cunovo, Hungarian Federation of Caiac-Canoe (Magyar Kajak-Kenu Szövetség), Hotel Le Meridien Budapest, Lágymányosi Öböl.
(Matei Ştefan)
SURSA: graphicfront.ro

Elizabeth „Lee” Miller, fotojurnalista care a surprins imaginea războiului

Din istoria fotografiei

Datorită unei cărţi publicate de Aurora Liiceanu în cadrul colecţiei „Ego-grafii” a Editurii Polirom din 2010, intitulată „Patru femei, patru poveşti”, am descoperit munca unei fotojurnaliste, care în ciuda greutăţilor vieţii, dintr-o perioadă tragică a omenirii, şi-a impus dorinţa de a învinge. Munca ei de corespondent de război a făcut-o cunoscută în toată lumea. Fotografiile realizate de Elizabeth „Lee” Miller în perioada celui de-Al Doilea Război Mondial sunt mărturii ale decadenţei omului. Atât pentru învinşi, cât şi pentru învingători, ferocitatea, mizeria, ororile şi cruzimea la care oamenii au ajuns în timpul ostilităţilor constituie fapte care, prin intermediul imaginii, devin un avertisment pentru generaţiile viitoare.

„Am fost tentată mult să caut trei femei care să se definească prin viaţa lor, prin ceea ce au dorit ele nemăsurat de mult. Ceva care să fie ca nişte sindroame. Am pornit de la ceea ce sunt – dincolo de geografii, de timp, de sex, de cultură – cele trei mari dorinţe ale oamenilor: puterea, iubirea şi banii. Desigur că una dintre aceste trei dorinţe este cea mai puternică, dar ea nu le anulează pe celelalte, ci doar le face mai palide. Cea mai puternică este dorinţa care le-a dominat viaţa. Şi le-am găsit…”, spune Aurora Liiceanu despre apariţia volumului „Patru femei, patru poveşti”[1].

Elizabeth „Lee” Miller s-a născut în Poughkeepsie, SUA, în anul 1907, fiind un model de succes în New York-ul anilor ’20. Ulterior, pleacă la Paris unde lucrează ca fotograf de modă și artă. În timpul celui de-Al Doilea Război Mondial devine corespondent de război, imortalizând pe film subiecte din timpul atacurilor aeriene asupra Londrei în 1940, eliberarea Parisului și din cadrul lagărelor de concentrare de la Buchenwald și Dachau.

Elizabeth Miller a fost fiica unui inginer, Theodore Miller, care i-a pus camera foto în mână din copilărie. Un eveniment nefericit o va traumatiza pe tot parcursul vieţii, întâmplare tragică ce a avut loc la vârsta de opt ani când Lee a fost violată. Bucuria de a fi mamă, cu toate că acest lucru părea imposibil, a fost cu atât mai mare când l-a născut pe Antony, singurul ei copil.
În anul 1929, Lee Miller merege la Paris, unde îl întâlneşte pe Man Ray, devenind eleva şi iubita acestuia. Intră în Mişcarea Suprarealistă cunoscând artişti ca Pablo Picasso, Paul Éluard şi Jean Cocteau, oameni care i-au devenit prieteni. Alături de Man Ray a descoperit efectul de solarizare. Picasso a pictat câteva portrete având-o drept model pe Lee Miller. Când relaţia cu Man Ray a luat sfârşit, acesta a realizat lucrarea „Obiect de distrus”, un metronom pe al cărui braţ este lipită fotografia cu ochiul lui Lee.

O dată cu izbucnirea celui de-Al Doilea Război Mondial, Lee Miller vine în Anglia. Împreună cu fotografii revistei „Vogue” pleacă, în ianuarie 1940, pe front, unde devine corespondent de război. Documentează subiectul London Blitz şi, în 1942, este acreditată din partea Armatei Americane pentru publicația „Condé Nast”. Apoi, împreună cu fotograful american David E. Scherman lucrează pentru revista „Life”. Fotografia realizată de Scherman, având-o ca subiect pe Miller în cada din apartamentul lui Adolf Hitler de la München, devine o cunoscută imagine a perioadei din timpul războiului.

După război, marcată de atrocităţile acestuia, Miller are perioade de depresie, găsind un „aliat” în consumul de alcool”. În 1947 se întoarce la revista „Vogue”, publicând fotografii cu Max Ernst, Alfred H. Barr Jr. sau Saul Steinberg şi ilustrează biografiile lui Picasso şi Antoni Tapies.

În 1945 merge la Viena, apoi, trece în Ungaria şi, în ianuarie 1946, vine în România. Impresiile ei de călătorie şi întâlnirile cu personalităţile vremii, oficialităţi marcante ale politicii româneşti, cum este, de exemplu, M.S. Regele Mihai I şi Regina-Mamă Elena, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu şi Lucreţiu Pătrăşcanu, vor fi publicate în numărul din luna mai 1946 al revistei „Vogue”, atât în varianta americană, cât şi în cea britanică.

Portretul reginei-mamă Elena a României, realizat la castelul Peleș, cât şi portretele oficiale realizate în Bucureşti au făcut parte dintr-un un articol depre România, intitulat „Romanian story”, material ce s-a bucurat de mare succes la Paris.

Elizabeth „Lee” Miller moare de cancer în anul 1977. Fiul ei, Antony este autorul primei biografii, „The Lives of Lee Miller”, publicată în 1985.
Elizabeth Miller a lăsat prin intermediul fotografiilor ei exemple ale spiritului uman, un spirit liber care are posibilitatea de a alege între bine şi rău. Imaginile tulburătoare surprinse în timpul războiului, mai ales cele din lagărele de concentrare, alături de întreaga sa creaţie oferă o lecţie despre ce se poate întâmpla atunci când  fanatismul este scăpat de sub control.
(Grigore Roibu)
Surse bibliografice: Aurora Liiceanu – Patru femei, patru poveşti, Editura Polirom, http://www.leemiller.co.uk, Wikipedia,  History of Art: Lee Miller.

Citiţi Din istoria fotografiei – Lecturi cotidiene


[1] Sursa: Polirom