Update 012

Lumea actualizată a graficianului Adrian Sandu

Până în 12 martie, Sala „Atelier 030202”, destinată artei contemporane, propune expoziţia „Update 012” a graficianului Adrian Sandu, din Arad.

Şcolit la Universitatea de Arte de la Timişoara, artistul, puţin cunoscut publicului bucureştean, deşi a avut două personale în Capitală, în 2003, la „Atelier 35” şi în 2007, la Librăria „Cărtureşti”, s-a remarcat de mai mulţi ani prin arta sa la limita dintre figurativ şi nonfigurativ, prin componenta ludică, dar generatoare de meditaţie asupra lumii contemporane, cu viteza, cu tranzitoriul ei, cu obsesii vizând morbidul.
Prezent atât în expoziţii colective din ţară, dar şi din Japonia, Bulgaria, Italia, Polonia, Lituania sau Mexic, pentru a enumera numai câteva ţări, Adrian Sandu se dovedeşte un artist prolific, cu o evoluţie coerentă.
Începând din 1996, personalele sale de la Wendlingen am Neckar, Tokyo, Agadir sau din diferite oraşe din ţară îl atestă ca o voce distinctă în peisajul grafic românesc contemporan, atât ca imaginar, cât şi ca tehnică.

Expoziţia actuală captează atenţia prin construirea unor spaţii ambigui în care factorul uman este supus acţiunii elementelor aleatorii ce guvernează existenţa, menite să „aducă la zi” situaţii şi sentimente, statute şi visuri. Desigur, cele mai multe dintre ele vin din lumea computerului, invadatorul atotputernic al epocii noastre, transformat din unealtă în director existenţial, pecetluind traseul zilnic cu simboluri sau adrese de e-mail. Rezultatul, un univers haotic, cu personaje plutind peste obiecte banale, acoperite de cifre şi simboluri, de date sau măsurători precise, gravitând jucăuş sau trist în jurul unei case de modă, lăsându-se încadrate de o ramă sau de un monitor, într-o umanitate lipsită de element coagulant real.
Obsesia poate fi una mondenă sau una sexuală, una a călătoriei într-o lume mai mult sau mai puţin virtuală, cu insule şi plaje visate şi desigur mediatizate.

O alienare inconştientă, tradusă în forme aparent naive, în mici geometrizări ce transformă personajul uman în marionetă, păcatul originar în sărbătoare generatoare de noi obsesii, materializate în şerpişorii ce se nasc din capul biblicului şarpe, într-un fel copy-paste la scară diferită, dă naştere acestui univers absurd şi umoristic totodată.
Figurile disparate sunt surprinse uneori în metamorfozarea lor sau într-o halucinantă trecere de la poziţia asemănătoare fetusului dintr-o lucrare la precipitarea într-o abisală lume amintind prin mulţimea simbolurilor şi cruzimea lor de cea a unui Bosch, ca intr-o captivantă gravură.

Cu o linie sintetică, cu o economie de mijloace exemplară, Adrian Sandu realizează ample poveşti, cu detalii minuţioase topite în spaţiul vast şi inform de cele mai multe ori, narând cu umor şi nu o dată cu ironie amară istoria unei umanităţi în goană. După ultima ştire, după ultima modă, după ultimul canon al unei societăţi care nu-şi realizează disoluţia.
Petele de culoare fluidă, transparentă, alternate în unele cazuri cu altele compacte, fac trecerea de la o stare la alta ca în cazul unui joc indecis între om şi umbrele sale actualizate.
O artă conceptuală, în care jocul secund este prezent tot timpul, în care ludicul ascunde gravitatea, în care figurile sunt rareori ceea ce par. Adrian Sandu oferă o secvenţă de istorie sociologică contemporană prin suprapunerea semnelor încifrate peste elementele realităţii, graţie unei remarcabile ştiinţe a meşteşugului, printr-o seducătoare complementaritate a a tradiţionalului cu experimentul. Rezultatul, o lume care reţine fugar atenţia privitorului neavizat prin aparenta ei simplitate, dar mustind de sevă la un al doilea nivel de lectură.

Sobrietatea mijloacelor amplifică ambiguitatea jocului figurativ-abstract, aici şi dincolo, interior şi exterior, ducând selecţia de piese luate în ansamblul lor către o ficţiune romanescă, în care un element simplu se subsumează întotdeauna ansamblului construcţiei.
Actualitatea demersului estetic al graficianului explică impactul avut asupra publicului şi specialiştilor, numărul remarcabil de premii decernate acestui artist tânăr: Premiul UAP-Arad, Premiul de Onoare la Bienala Internaţională de Artă „Vox Humana” din Cehoslovacia, Diploma de Onoare la Concursul internaţional de ex libris din Lituania, la cel de la Soncino din Italia sau de la Gdansk, din Polonia, alături de alte distincţii obţinute la expoziţii şi concursuri internaţionale desfăşurate în România.

Expoziţia de la „Atelier 030202” se înscrie într-un demers al cărui caracter benefic l-am amintit de mai multe ori: prezentarea în faţa publicului bucureştean a creaţiilor artiştilor din alte oraşe ale ţării, mai ales a celor tineri. Este o modalitate de a estima complexitatea fenomenului artistic vizual contemporan. (Victoria Anghelescu)
SURSA: Cotidianul.ro

Eveniment editorial la Timişoara

Marius Cornea – Pictura europeană secolele XV-XX în Muzeul de Artă Timişoara,
Editura Brumar, Timişoara, 2005, 95 pagini,15 lei.

Ca splendid anunţ de iminentă primăvară, un eveniment cultural notabil ne este dăruit de editura Brumar, prin excelenta punere în operă întreprinsă de talentatul muzeograf timişorean Marius Cornea: volumul Pictura Europeană din secolele XV-XX în Muzeul de Artă din Timişoara.

Apărut în condiţii grafice remarcabile, catalogul bilingv (română şi engleză, dar cu pagini importante şi în limba italiană, cele mai multe cu prezenţa traducerii în limba română) însumează 418 pagini, incluzând 20 de reproduceri color şi 476 de reproduceri  în alb-negru, însoţite de un aparat critic alcătuit cu mare acurateţe.

Deloc din întâmplare, semnează cuvinte de salut numeroase personalităţi române şi italiene a căror mărturie conferă un spor de interes acestei întreprinderi ce tezaurizează o enormă cantitate de competenţă şi nobilă tenacitate. Îi enumerăm pe prof. univ. dr. Marcel Tolcea, directorul însemnatei instituţii culturale ce posedă operele catalogate de Marius Cornea, dr. Monica Joiţa, director Ad interim (statut aproape eternizat şi care – bizar, după opinia noastră! – încă n-a fost validat ca funcţie deplină, garant fiind merituoasa activitate a doamnei Joiţa, dar nepătrunse sunt cărările Domnului, iar cu atât mai întortocheate sunt cele birocratice), dr. Marco Ricomini, dr. Sara Martinetti, dr. Ugo Feraci, muzeograf Elena Miklosik.

Cartea dedică 200 de pagini tablourilor şi miniaturilor din şcolile italiene, flamande, olandeze, belgiene, germane, austriece, maghiare, franceze, ca şi unor şcoli mai puţin prezente în muzeul timişorean citat mai sus chineză, rusă, poloneză etc.
Valoarea lucrării lui Marius Cornea depăşeşte substanţial simpla sferă de interes a iubitorului de artă, constituindu-se într-un bun ambasador al Cetăţii florilor, în aspiraţia noastră de a o vedea ridicată la rang de capitală culturală europeană, într-un orizont temporal acceptabil. Prezenţa la studii în universităţile Timişoarei a sute de tineri de pe diverse continente sporeşte şansele noastre, cu condiţia includerii acestor tineri în circuitul iminent de evenimente vizând lansarea volumului, la Muzeul de Artă, în 7 martie, şi căreia îi va fi dedicată şi serata Dante Alighieri din luna lui mărţişor.
(prof. univ. dr. Viorica Bălteanu)
SURSA: Ora de Timiş.ro