Muzeul Orsay, în haine noi

Spaţii ample, culoare şi o cafenea inspirată de Jules Verne

Timp de doi ani, Muzeul Orsay, din Paris, s-a aflat în restaurare. Lucrările realizate de cabinetul Wilmotte, Agenţia IPCS şi serviciul de arhitectură al muzeului au dat un nou aspect unei suprafeţe de 6.200 de metri pătraţi, restructurând pavilionul Amont, în care sunt expuse pânzele de format mare ale lui Courbet, picturile nabiştilor şi operelor de artă decorativă, reamenajând Galeria Impresioniştilor şi creând o nouă cafenea la al cincilea etaj al edificiului.

Galeria Impresioniştilor, semnată Wilmotte, are acum un nou ecleraj. A fost retuşată şi Sala Coloanelor, care a devenit spaţiu pentru expoziţii temporare şi au fost reamenajate 10 săli menite să găzduiască desenele. Încă din vară, sălile şi terasa din corpul Lille, în care sunt prezentate sculpturi şi picturi, au fost şi ele renovate de serviciul de arhitectură al muzeului.
Ideea renovării a fost redarea aspectului original al edificiului, care este de fapt prima operă conservată de muzeu. Monumentala Gară Orsay, construită de arhitectul Victor Laloux, în ajunul Expoziţiei Universale din 1900, a fost restaurată astfel în proporţie de 40% din suprafaţa de expunere, operaţie pentru care au fost deplasate 1.850 de opere.

Galeria Amont

Rezultatul este uimitor. Lumina zenitală şi eclerajul de înaltă tehnologie, pereţii violet, albaştri sau verzi, parchetul închis la culoare, picturile plasate uneori pe două niveluri creează o atmosferă diferită faţă de aspectul auster, conceput de italianul Gae Aulenti şi Anne Pingeot la transformarea acestei „gări cu aspect de palat” în muzeu, în 1986, chiar dacă monumentala navă centrală nu a fost schimbată. Muzeul a fost destinat artei dintre 1848 şi 1914.
După un sfert de secol, Orsay nu mai corespundea necesităţii de a primi cele trei milioane de vizitatori veniţi aici pentru capodoperele impresioniste, care trebuiau să se orienteze cu greu într-un dedal de săli.

Pavilionul Amont, aflat în nord-estul muzeului, a fost reintegrat circuitului. Planşeele, care nu acopereau întreaga suprafaţă din cauza unui mare număr de rezervoare, au fost mărite şi acoperite cu palisandru. Cele cinci etaje obţinute prin integrarea vechii săli a maşinilor, acoperind 2.000 de metri pătraţi, la ultimul etaj, în spatele marelui orologiu al vechii gări, primesc lumină naturală printr-un laminator practicat în acoperiş. Un ascensor de sticlă, acoperit cu o reţea metalică, deserveşte cele cinci etaje. Articularea pavilionului cu galeriile dinspre Sena, la parter şi la nivelul etajului al cincilea, a îmbunătăţit accesul către Sala Impresioniştilor, cuprinzând operele semnate de Manet, Monet, Renoir, Caillebot şi contemporanii lor, etalate acum într-un parcurs tematic şi istoric. Piesele sunt expuse pe un fond gri închis, asemănător cu acoperişirile de zinc ale Parisului, ce pot fi văzute prin ferestre. Scenografia a fost regândită pentru a pune mai bine în valoare capodoperele muzeului, ca „Dejunul pe iarbă” de Manet sau „Femeia cu umbrelă” de Monet.

Édouard Manet – Dejun pe iarbă

Pavilionul Amont permite acum expunerea optimă a pânzelor de format mare ale lui Courbet, „Înmormântare la Ornans”, „Atelierul pictorului”, plasate pe un fond violet. La etajul al doilea al Pavilionului sunt expuse decoruri şi picturi nabiste de după 1900, între care se remarcă „Omagiul lui Cézanne” de Maurice Denis.

Maurice Denis – Omagiul lui Cézanne

Turneul pe care aceste capodopere l-au făcut prin lume în timpul restaurării a adus muzeului 10 milioane de euro, adică jumătate din costul lucrărilor.

Proiectul a fost condus de mai mulţi specialişti care s-au confruntat cu dificultăţile întâmpinate de o asemenea arhitecură. Pavilionul Amont are acum volume mai largi, mai puţin fragmentate. S-au creat adevărate săli de expoziţie prin desfiinţarea sau mascarea structurilor metalice care împiedicau citirea optimă a operelor şi s-a creat o pasarelă metalică care facilitează circuitul. Un nou cod al culorilor a fost introdus printr-un perete roşu, care serveşte ca punct de reper. Plasate înainte pe un fond mineral de piatră brută, la alegerea lui Gae Aulenti, sculpturile de pe terasă sunt expuse acum pe un fond colorat. Piesele semnate de Bourdelle şi Maillol şi-au găsit locul în faţa sălilor cu pictură nabistă.

Auguste Rodin – Gânditorul

Bănci din sticlă turnată, cu forme epurate, concepute de japonezul Tokujin Yoshioka, au fost montate în centrul spaţiilor de expunere. Ultima sală a Impresioniştilor, cuprinzând lucrări de după 1900, printre care „Nuferii albaştri” ai lui Monet, precede cafeneaua, numită acum „Cafeneaua Orologiului”.

Orologiul

Încredinţat fraţilor Campana, designeri brazilieni, barul din spatele Orologiului are un aspect insolit, contrastând cu restul muzeului. „Ne-am inspirat din «20.000 de leghe sub mări» a lui Jules Verne, a declarat Humberto Campana, iar pentru scaunele albastre de poliuretan, în formă de petale, din creaţiile lui Monet”. Oglinzi fragmentate din plastic albastru, dau o lumină asemănătoare unui acvaiu, paravane amintind coralul, constituite dintr-o împletitură de fire metalice răsucite, amintesc de caracterul istoric al locurilor şi de un vechi bistro parizian, cu decorul lui tipic.

Lucrările de renovare a ansamblului din anii ’80 s-au efectuat pe o suprafaţă totală de 60.000 de metri pătraţi, dintre care 30.000 aparţinând unui spaţiu expoziţional şi sălii polivalente cu 400 de locuri.

Gara Orsay la 1900

Restaurarea a permis îmbunătăţirea parcursului muzeografic şi punerea în valoare a operelor prin schimbarea culorii pereţilor şi printr-o nouă scenografie.
Artele decorative dispun acum de un nou spaţiu, de 2.000 de metri pătraţi, în Pavilionul Amont (fosta sală de maşini a gării).
Costul total al operaţiilor începute în decembrie 2009 a fost de 20 de miloane de euro, dintre care, două treimi din fondurile muzeului.

În 2012, alte mici galerii vor fi transformate, la nivelul median al corpului dinspre Sena, restaurarea urmând să fie terminată integral în 2015. (Victoria Anghelescu)
SURSA: Cotidianul.ro