Între pictorialism şi avangardă

Expoziţie de fotografii realizate de
Fortunata Obrąpalska

Perioada: 6 iulie – 7 august 2011
Vernisaj: miercuri 6 iulie, orele 18.30

Expoziţia, realizată ca un eveniment deosebit care marchează preluarea de către Polonia a Preşedinţiei Uniunii Europene (iulie-decembrie 2011), este organizată de către Administraţia Regională a Voievodatului Małopolska şi Muzeul de Istoria Fotografiei „Walery Rzewuski” din Cracovia, împreună cu Muzeul de Artă Cluj-Napoca, Institutul Polonez din Bucureşti şi Ambasada Poloniei la Bucureşti.
Expoziţia, provenită din colecţiile Muzeului de Istoria Fotografiei „Walery Rzewuski” din Cracovia, se desfăşoară în perioada 6 iulie – 8 august 2011. Curatorul expoziţiei şi autorul textelor din mini-catalogul expoziţiei, editat în versiune trilingvă (română, engleză şi polonă)este Monika Kozień.
Printre invitaţii de seamă ai acestui vernisaj se numără ambasadorul Poloniei la Bucureşti, excelenţa sa, domnul Marek Szczygieł, vicemareşalul Voievodatului Malosposka, domnul Witold Latusek, precum şi alţi membri ai Administraţiei Regionale a Voievodatului Małopolska. Din partea Institutului Polonez din Bucureşti va participa doamna Natalia Mosor, director adjunct al acestei instituţii.
„Acest eveniment cultural se încadrează în succesiunea de acţiuni de cooperare în multiple planuri pe care Consiliul Judeţean Cluj le derulează cu Voievodatul Malopolska începând din anul 2005. Vernisajul de fotografie poloneză de la Muzeul de Artă este cu atât mai special cu cât, el marchează, simbolic, preluarea de către Polonia a preşedinţiei Uniunii Europene”, a declarat Alin Tişe, Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj.

Fortunata Obrąpalska s-a născut în anul 1909, la Włodzimierz Wołyński. Se va înscrie la Academia de Arte Frumoase din Varşovia pe care, însă, este nevoită să o abandoneze din considerente financiare, pentru a urma Facultatea de Chimie a Universităţii „Ştefan Batory” din Vilnius. În anul 1935 se căsătoreşte cu Zygmunt Obrąpalski. Devine interesată de fotografie de la jumătatea anilor ’30. Înainte de război îl cunoaşte pe Jan Bułhak, cel care crease „fotografia patriei” şi care o va influenţa în mod semnificativ. Lucrările din prima perioadă vor fi realizate în perspectivă realistă, cu particularităţi specifice pictorialismului.
După Al Doilea Război Mondial, soţii Obrąpalski se vor muta la Poznań, unde vor înfiinţa un cerc de fotografie. Fortunata Obrąpalska se va distinge în cadrul cercului prin talent, aspect demonstrat şi de participările la numeroase expoziţii importante, precum şi numărul mare de premii obţinute. În afara activităţii artistice, Obrąpalska a colaborat şi cu colegiul de redacţie al „Lumii Fotografiei”, prima revistă de fotografie, apărută după război. A fost, de asemenea, membru în Consiliul de Administraţie al Asociaţiei Iubitorilor de Fotografie şi secretar în Consiliul Central de Administraţie al Asociaţiei Fotografilor din Polonia.
La sfârşitul anilor ’40, artista începe să realizeze acele lucrări care au plasat-o printre cei mai remarcabili reprezentanţi ai avangardei poloneze în fotografie. Ciclul de fotografii Dyfuzja w cieczy (Difuziune în lichid), surprinde fenomenul de amestecare a două lichide de culori contrastante – apa şi tuşul, fără a fi, însă, vorba despre documentare ştiinţifică. În a doua jumătate a anilor ’50, artista revine pentru scurt timp la reflecţiile asupra materiei şi îmbinarea ştiinţei cu suprarealismul. Au luat naştere atunci compoziţii care înfăţişau o micro-lume la scară macro.
Cele două perioade au fost separate de realismul socialist, la care Fortunata Obrąpalska va adera, reuşind însă să evite propaganda ieftină. Fotografiile sale de la începutul anilor ’50 sunt caracterizate de un înalt nivel artistic. Abordările ei sunt novatoare, foarte îndrăzneţ realizate, în care, de cele mai multe ori, sunt folosite tehnici speciale (pseudosolarizarea, duplicarea negativului pe hârtie).
Activitatea fotografică a F. Obrąpalska va fi dominată în perioada sa finală de fotografia de natură, la începutul anilor ’50, artista realizând astfel de fotografii îndeosebi pentru Academia Agricolă din Poznań. Fiecare lucrare are o valoare artistică semnificativă. Artista a fost nevoită să renunţe destul de devreme la experimentele tehnice care o preocupau, unul dintre motivele importante care au determinat-o să renunţe la fotografie fiind sensibilitatea la substanţele chimice. După o perioadă în care a fost uitată, cele câteva evenimente din ultimii ani – două expoziţii individuale la Poznań şi Cracovia, dar şi expoziţiile de la Galeria Starmach din Cracovia şi Galeria Zachęta din Varşovia demonstrează că interesul faţă de Fortunata Obrąpalska a crescut.
SURSA: Muzeul de Artă Cluj-Napoca