Land Art Transformations

Proiect artistic: Prof. Dr. Dragoş Gheorghiu
Colaborator: Pedro Cura

Articol publicat în numărul 111 (martie 2011) al revistei igloo.

Land Art Transformations”, desfăşurat în Portugalia, este un proiect internaţional care face parte din programul Cultura 2013, finanţat de Uniunea Europeană. Proiectul interdisciplinar combină lucrări care aduc laolaltă arheologi, istorici, arhitecţi, artişti, fotografi etc., dar şi trecutul şi prezentul într-o intervenţie în peisajul de pe Monte Velho. Este coordonat de Institutul „Terra i Memoria” din Maçao, zonă cunoscută pentru gravurile sale rupestre, prin directorul instituţiei – prof. dr. Luis Oosterbeek – arheolog implicat în salvarea paleopeisajului portughez.

Tema propunea o transformare a peisajului în timp. Invitat pentru proiectul Land Art Transformations a fost Dragoş Gheorghiu, personalitate multiculturală, arheolog experimentalist şi profesor de habitat şi antropologie culturală la Universitatea Naţională de Artă Bucureşti. De formaţie arhitect, cu doctorat în istorie /antropologie, interesat de problematicile identităţii culturale, este primul artist român care a problematizat întâlnirea artei cu arheologia într-un concept unitar – artchaeology – în care arta devine un instrument de inspiraţie pentru cercetător, iar arheologia, la rândul ei, este o sursă de motivaţie pentru artişti.

Zimbreira, Monte Velho este o zonă cu vestigii neolitice, un castru/ aşezare fortificată ce controla întreaga zonă cu vedere până spre Spania. Mai apoi, în epoca bronzului s-au succedat alte cetăţi, într-o continuitate de locuire care nu este vizibilă de la distanţă sau fară ajutorul unui ghid specializat.

Proiectul lui Dragoş Gheorghiu propune, pornind de la aceste premise istorice ale locului, vizualizarea pentru o vreme a acestor urme prin intermediul unei instalaţii de artă performativă, efemeră şi gigantescă, de natură să schimbe percepţia asupra locului, să îi confere forţa de factor modelator al istoriei orale şi imaginarului contemporan. Plecând de la aceste date, opera aduce în atenţia publicului contemporan o imagine de acum aproximativ 5 000 de ani, vizibilă nu doar de pe autostrada ce traversează valea, ci şi din spaţiu (pe Google Earth 39° 34, 1.05,, N 7° 49, 37.92,, W 39° 34, 9.15,, N 7° 49, 31.28,, W). O re-vizitare a trecutului folosind ca mediu de transport arta contemporană, grafisme albe ce apar în peisajul muntos, ca o „scriitură pentru cer, precum cea de la Nazca”, după cum declară artistul. Lucrarea în sine se desfăşoară pe o lungime de 1,5 kilometri şi o suprafaţă de aproximativ 4,6 km2, iar punerea în operă a presupus şapte zile de lucru intens (zi lumină), la sfârşit de noiembrie 2010, pe un versant de munte a cărui pantă are o înclinaţie de 45°-60°. Nu ar fi putut fi realizată într-un timp atât de scurt fără sprijinul experimentalistului portughez Pedro Cura de la Muzeul de Artă Preistorică din Maçao şi a studenţilor voluntari. Inaugurarea proiectului este preconizată pentru luna martie a acestui an. Vă dorim drum bun! (Text: Corina Duma, Foto: Radu Damian)
SURSA: iglooblog

Şcoala de vară a fundaţiei Bauhaus Dessau

Fundaţia Bauhaus Dessau organizează în perioada 22 – 31 iulie 2011, şcoala de vară internaţională Energy landscapes 3.0. Programul este deschis studenţilor şi masteranzilor la arhitectură, urbanism, arte plastice, design, ştiinţe sociale, ştiinţa mediului, geografie, filosofie etc.

Data limită pentru înscriere este 30 aprilie 2011.

Odată cu industrializarea, depozitele naturale de combustibili fosili şi modalităţile în care acestea au fost prelucrate, distribuite, depozitate şi utilizate au avut un important impact asupra dezvoltării spaţiului. În dezbaterile legate de energiile regenerabile şi protejarea mediului înconjurător, devine din ce în ce mai clară ideea că megastructurile din epoca combustibililor fosili nu pot fi înlocuite cu o serie de centre de producţie energetică descentralizate şi de capacitate redusă, ci mai degrabă este necesară reconsiderarea acestora într-un mod inteligent. Geografia sistemelor energetice nu este o problemă doar de ordin tehnic, constituind de fapt un factor important în dezvoltările spaţiale, indiferent de scară.

În cele cinci ateliere, participanţii la această şcoală de vară vor aborda subiecte legate de producerea, transportul, depozitarea şi utilizarea energiei. Accentul va fi pus pe geografiile rezultate în urma acestor procese.
Atelierele vor fi coordonate de experţi de renume internaţional, din diverse domenii. Dintre aceştia îi amintim pe Charles Waldheim (Cambridge), Anuradha Mathur / Dilip da Cunha (Philadelphia şi Bangalore), Stefan Tischer (Alghero), Theo Deutinger (Rotterdam) şi Gunnar Hartmann (Dessau-Roßlau/Chur).
Obiectivul programului de la Dessau este acela de analiza impactul noilor sisteme energetice asupra aşezărilor din Europa. Din acest motiv se vor face referiri explicite la ideile vizionare cu privire la noile peisaje energetice expuse în 1928 de către Herman Sörgel în lucrarea sa Atlantropa şi la cele ale lui Richard Buckminster Fuller în World Game (1972).
Rezultatele Şcolii de Vară vor fi prezentate în cadrul festivalului Über Lebenskunst găzduit de Haus der Kulturen der Welt.
Informaţii complete găsiţi aici.
SURSA: iglooblog