Exil şi nostalgie

Expoziţia lui Constantin Flondor „Însemnări pentru o nostalgie”, deschisă aseară (24 martie 2011) de Mircea Oliv la Galeria Arcade 24 a Uniunii Artiştilor Plastici Bistriţa, a fost decriptată ca fiind impregnată de roadele exilului sufletesc, autorul fiind cernăuţean, dintr-o familie ilustră, în relaţie cu Unirea de la 1918. Plecat din Bucovina de Nord la 1946, Constantin Flondor s-a stabilit la Timişoara, unde şi-a clădit cariera artistică şi didactică la Universitatea de Vest.
Cernăuţii se regăsesc în pictura şi fotografiile artistului care face parte dintre iniţiatorii grupării „Prolog”, semn al unei frumoase continuităţi în cultura noastră, prea des marcată de intenţii mari, frânte. Expoziţia a fost văzută înaintea bistiţenilor la Cernăuţi şi Suceava, elegantul album „in brevis” conţinând texte de acad. Dan Hăulică, Mircea Oliv şi de Constantin Flondor. „Exilatul, ca şi îngerul, are o viaţă dublă, trăieşte simultan în două lumi şi a doua lui viaţă, care a fost altă dată prima, confirmă de fapt în planul artei ceea ce am putea numi idealismul magic al pictorului”, a spus Mircea Oliv, apoi a subliniat pentru cei prezenţi virtuţile picturii lui Flondor – desenul excepţional, nostalgia, culoarea, bucuria de care exultă lucrările. Atât cuvântul rostit de criticul de artă Mircea Oliv, curatorul expoziţiei, cât şi alocuţiunile dr. Marcel Lupşe şi Horia Paştină s-au desfăşurat sub semnul admiraţiei şi bucuriei pe care le inspiră lucrările unui artist care a dobândit şi seninul înţelepciunii, a unei detaşări.
Rareori un vernisaj a transmis celor prezenţi o atât de pregnantă impresie a împlinirii unei opere plastice, a rotunjirii unui destin de artist. (Victor ŞtirMesagerul de Bistriţa-Năsăud)